Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 2XX Блок прийнятих точок доступу

2XX Блок прийнятих точок доступу

Інші назви: Блок заголовків (укр.), Authorized access point block (англ.), Bloc de la vedette (франц.), Blok normativnih točk dostopa (словен.), Aprobuotų kreipties elementų blokas (литов.)

Визначення і область застосування блоку

Блок містить заголовки, для яких створюються записи. В авторитетному записі – це уніфікований заголовок, у записах з посилальним та загальним пояснювальним описом - варіантний заголовок.

Поля блоку 2— можуть повторюватися для варіанта заголовка цього блоку в іншій графіці. Якщо для заголовка в альтернативній графіці створюється самостійний авторитетний запис, альтернативна форма заголовків має наводитися не в повторюваних полях блоку 2--, а в полі блоку пов’язаних заголовків 7--.

До полів імен для використання у заголовках ім’я/назва може заноситися підполе $4 Код відношень (Див. Додаток C до УкрМАРК.)

Підполя, перелічені в полях блоку 2--, використовуються також в полях заголовків блоків 4--, 5--, 7--. В описі відповідних полів зазначених блоків, ці підполя не повторюються. Оскільки деякі з контрольних підполів $0, $2, $3, $5, $6, $7, $8 в окремих блоках не застосовуються, у вступних розділах до блоків зазначається, які контрольні підполя можуть бути використані.

Докладний опис елементів даних підполів заголовка міститься у блоці 7— УКРМАРК.

З контрольних подполів в полях блоку 2— використовується тільки підполе $7 Графіка.

Визначені наступні поля:

Див. також