Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

514 Назва на першій сторінці тексту

(Перенаправлено з 514)

514 Назва на першій сторінці тексту

Тег: 514

Назва поля: Назва на першій сторінці тексту

Інші назви: Назва перед текстом (укр.), Caption Title (англ.), Заглавие на первой странице текста (рос.), Надтекстно заглавие (болг.), Titre de départ (фр.), Čelni naslov (словен.), Titolo di testa (італ.), Prieštekstinė antraštė (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву, зазначену на початку першої сторінки тексту, коли вона істотно ( "істотно" - див. Правила) відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.

Наявність

Обов'язкове, якщо за Правилами потрібне створення додаткової точки доступу для заголовка, наведеного на початку першої сторінки тексту.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви перед текстом

0 Назва перед текстом не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва перед текстом значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Назва перед текстом

Назва, надана на початку першої сторінки тексту без інших відомостей щодо назви або про відповідальність.

Не повторюється.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа

Текст про матеріал носія в цілому.

Повторюється.

$e Інші відомості щодо назви

Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається перед текстом.

Повторюється.

$h Номер частини

Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші.

Повторюється.

$j Підрозділ форми твору

Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється.

Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється.

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку "4--" (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку "4--".

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова назви обкладинки

Ідентифікує мову назви перед текстом. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви перед текстом мовами, які не бажані в базах даних приймачів.

Див. Додаток А Список кодів мов.

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Співвіднесені поля

Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Примітка, що містить назву перед текстом може альтернативно бути занесена до поля 312.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Варіанти назв:

Приклади

EX 1

200 l#$Pacific
514 0#$Pacific and its wonders
Назва Pacific, що надрукована на початку першої сторінки серіального видання супроводжується текстом and its wonders, що формує назву перед текстом Pacific and its wonders.

приклад 2

200 1#$aРинок: мікроекономічна модель
514 0#$aMicroeconomics
Поле 514 наведено для формування примітки про назву на першій сторінці тексту.

Див. також