Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

512 Назва обкладинки

(Перенаправлено з 512)

512 Назва обкладинки

Тег: 512

Назва поля: Назва обкладинки

Інші назви: Cover Title (англ.), Заглавие обложки (рос.), Корично заглавие (болг.), Titre de couverture (фр.), Ovojni naslov (словен.), Titolo di copertina (італ.), Viršelio antraštė (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву, зазначену на обкладинці документа, коли вона відрізняється від основної назви у полі 200$a, до якої бажано створення точки доступу або примітки.

Наявність

Обов’язкове, якщо за Правилами потрібно:

  • створення примітки, що містить заголовок обкладинки
  • створення додаткового запису під заголовком обкладинки

Повторюється. (для паралельних, подальших заголовків обкладинки).

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви обкладинки

0 Назва обкладинки не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва обкладинки значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510. Зазвичай передбачається використання підполів: a, e, z.

$a Назва обкладинки

Назва як подано на обкладинці документа без будь-якої іншої інформації щодо назви або відомостей про відповідальність.

Не повторюється.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа

Текст про матеріал носія в цілому.

Повторюється.

$e Інші відомості щодо назви обкладинки

Підназви та інша інформація щодо назви обкладинки.

Повторюється.

$h Номер частини

Нумерований розділ або частина документа, з загальною основною назвою та назвою підрозділу, що відносяться до паралельної назви у $a.

Повторюється.

$i Найменування розділу або частини

Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (500:EX 3,4,14,15).

Повторюється для кожної підпорядкованої частини (500:EX 3, 18).

$j Підрозділ форми твору

Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється.

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку "4--" (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку "4--".

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова назви обкладинки

Ідентифікує мову назви обкладинки. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви обкладинки мовами, які не бажані в базах даних приймачів.

Див. Додаток А Список кодів мов.

Не повторюється.

$2 Код системи

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

Співвіднесені поля

Якщо до 200$d дані заносяться як надано на документі, то до поля 510 вони заносяться у формі точки доступу.
Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Примітка про паралельну назву або примітка, що об’єднує паралельну назву з приміткою про неї, якщо назва не записується у полі 200$d, вона заноситься до поля 304 з відповідним текстовим коментарем.
Примітка, що містить текст назви обкладинки може альтернативно бути занесена до поля 312.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Варіанти назв:

Паралельні назви визначаються як назви іншими мовами, які знаходяться на документі. Якщо назва іншою мовою на документі не знаходиться, але перекладена каталогізатором чи її переклад взятий з іншого джерела, вона має записуватися до поля 541.

Приклади

EX 1

512 l#$aWoods and trees of the Amazon basin
Назва з титульного аркушу книги Woods of the Amazon basin. Назва на обкладинці Woods and trees of the Amazon basin, яка потребує точки доступу.

EX 2

512 l#$aCity of Coventry archaeology and development$n(paperback version)
Coventry archaeology and redevelopment опубліковано у твердій та паперовій обкладинці і запис включає дані про обидві. Версія у паперовій обкладинці City of Coventry archaeology and development. На дисплеї відображаються дані з поля 512:
Назва обкладинки: City of Coventry archaeology and development (paperback version)

EX 3

512 l#$aChemical age yearbook$n(varies slightly)$jl957-
З 1957 до сьогодні серіальне видання мало назву обкладинки Chemical age yearbook хоча воно злегка варіювалось.

приклад 4

200 1#$aДомашний травник
300 ##$aЗаглавие обкладинки:Справочник по траволечению дітей і дорослих
512 1#$aСправочник по траволечению дітей і дорослих

приклад 5

200 1#$aФізика металів і металознавство
512 1#$aФізика металів. Металознавство
300 ##$aЗаголовок обкладинки: Фізика металів. Металознавство.

приклад 6

Войлова, Клавдія Анатольевна і ін.
Сборник диктантів по російській мові / До. А. Войлова, В. В. Паршина, В. В. Тіхонова. — 2-е изд., испр. і доп. — М. : Висш. шк., 1995. — 254 [] с., 20 см.
Загл. обл. і 1-го изд. : Збірка диктантів для вступаючих до вузів.
200 1#$aЗбірка диктантів по російській мові$fК. А. Войлова, В. В. Паршина, В. В. Тихонова
512 0#$aЗбірка диктантів для вступаючих до вузів

приклад 8

Леїнсон, Лев Борисович.
Емісія нейтрино з бульбашкової фази зоряної ядерної матерії / Леїнсон Л.Б. — М. : IZMIRAN,1992, — 24 с. : ілл. ; 21см. — (Препринт / Рос. акад. наук, Ін-т земного магнетизму, іоносфери і розповсюджень радіохвиль ; N71 (1018)).
На обл.: Neutrino emission from bubble phase stellar nuclear matter / L.B. Leinson. Текст на англ. яз. Бібліогр.: с. 20-21. — 75 екз.
200 1#$aЕмісія нейтрино з бульбашкової фази зоряної ядерної материи$fЛеїнсон Л.Б.
...
300 ##$aНа обл.: Neutrino emission from bubble phase stellar nuclear matter / L.B. Leinson
512 1#$6z01700$aNeutrino emission from bubble phase stellar nuclear matter
700 #1$6a02$aЛеїнсон$gЛев Борисович
700 #1$6a02$6z01512$aLeinson$bL.B.
На обкладинці документа, що каталогізується, даний заголовок і автор іншою мовою. На них організовуються точки доступу в полях 512 та 700 відповідно. Для встановлення зв’язку між цими полями в них використовується підполе $6 зв’язок між полями (опис цього підполя див. розділ 3.10 Структура формату).

приклад 10

200 1 $aIII Міжнародна нарада по пропорційних і дрейфових камерах
512 1 $aПропорціональні і дрейфові камери

Див. також