605 Назва як предметна рубрика

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 605)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

605 Назва як предметна рубрика

Тег: 605

Назва поля: Назва як предметна рубрика

Інші назви: Title Used as Subject (англ.), Заглавие как предмет (рос.), Заглавие, используемое как предмет (рос.), Заглавие, използвано като предмет (болг.), Vedette matière – Titre (фр.), Stvarni naslov kot predmetna oznaka (словен.), Titolo usato come soggetto (італ.), Antraštė, naudojama kaip dalykas (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву, яка використовується як предметна рубрика для каталогізованого документа. Назва може стосуватися твору в будь-якій фізичній формі (наприклад, сценарій, радіопрограма тощо).

Поле містить у формі точки доступу заголовок документа, що є одним з об’єктів розгляду в тій, що каталогізується одиниці, з факультативним додаванням додаткової тематичної, географічної, хронологічної інформації. Заголовок може відноситися до документа будь-якого вигляду.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Заголовок рубрики

Уніфікована форма назви чи загальна уніфікована форма назви.

Обов’язкове за наявності поля 605 у записі

Не повторюється

$h Номер розділу або частини

Номер частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору назву якого записано в підполе $a (EX. 3).

Повторюється для частин, які підрозділяються (EX. 3)

$i Назва розділу або частини

Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви чи загальну уніфіковану форму назви, є лише частиною твору, назву якого записано в підполе $a (EX 3).

Повторюється для частин, які підрозділяються (EX 3).

$j Формальний підзаголовок

Опис цього підполя має розташовуватися перед описом підполя $x.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо її необхідно додати до уніфікованої форми назви для уточнення.

Не повторюється

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартизована фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви.

Не повторюється

$m Мова (як частина предметної рубрики)

Мова документа, якщо вона використовується як частина предметної рубрики. Мова документа заноситься до підполя в текстовій формі мовою документа на відміну від поля 101 Мова документа, куди вона записується в кодованій формі. Якщо документ складений більш ніж однією мовою, то всі мови перелічуються в одному підполі $m.

Не повторюється

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для жодного з інших підполів.

Повторюється

Примітки

Містить загальне позначення матеріалу, що додається до назви (EX. 4, 5)

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути визначенням або датою створення версії (EX. 6).

Не повторюється

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі.

Повторюється

$s Числове визначення (для музичних творів)

Номер, присвоєний композитором або іншими особами для ідентифікації твору. Номер може бути серіальним, опусним або номером у тематичному покажчику чи датою, використовуваною як номер.

Повторюється

$u Ключ (для музичних творів)

Музичний ключ, використовуваний як складова частина уніфікованої форми назви.

Не повторюється

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості, що музичний твір є аранжуванням.

Не повторюється

$j Формальний підзаголовок

Термін, який додається до предметного заголовку в 605$a для визначення виду документа, жанру твору. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 3, 6, 7)

Повторюється

$x Тематичний підзаголовок

Термін, що додається до назви в 605$a для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком. (EX. 2, 3, 6, 7)

Повторюється

$y Географічний підзаголовок

Термін, що додається до назви в 605$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком.

Повторюється

$z Хронологічний підзаголовок

Термін, що додається до назви в 605$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з темою, представленою даним предметним заголовком.

Повторюється

$2 Код системи

Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.

Не повторюється

Примітки

Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису

Не повторюється

$5 Організація і екземпляр, до якого відноситься поле

Найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, до якого відноситься поле. Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою.

Факультативне.

Не повторюється.

$9 Визначення локальної системи

Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.

Обов’язкове при використанні локальних систем.

Не повторюється

Примітки

Поле зазвичай містить уніфіковану форму назву чи загальну уніфіковану форму назви, оскільки більшість інших назв, використовуваних як предметні рубрики, записуються в поле 604 Ім'я та назва як предметна рубрика. Будь-який анонімний твір, назва якого є предметною рубрикою, заноситься до цього поля.

Докладніша інформація про зміст підполів для уніфікованих назв і заголовків знаходиться в полях 500 і 501. Основна назва, яку потрібно записувати у поле 605$a, супроводжується будь-якою необхідною інформацією про неї.

В це поле записуються будь-які анонімні твори, заголовки яких є предметною рубрикою. Полю 605 UKRMARC/Manual відповідає поле 230 Заголовок — Уніфікований заголовок UKRMARC/Authorities.

Співвіднесені п/пп

Коли предметною рубрикою є автор/назва, використовується поле 604.

Блок взаємопов’язаних полів — Поля предметних даних:

Приклади

EX 1

605 ##$aNSBThe NSEreporter$21c
The Library of Congress subject heading assigned to the record for Concerned about the planet : 'The reporter' magazine and American liberation, 1949-1968 by Martin K Doudna.

EX 2

605 ##$aBible$xAbstracting and indexing$21c
A subject heading assigned to a book about abstracting and indexing the Bible. For an item which is an index see EX 7.

EX 3

605 ##$aBible$iN.T.$iJohn XIIIXVII$jCommentaries$21c
A subject heading assigned to Love revealed : meditations on chapters 13-17 of the Gospel by John by George Bowen.

EX 4

605 ##$aNSBThe NSEArchers$n(Radio program)$21c
A subject heading assigned to a book entitled Forever Ambridge : thirty years of the Archers, dealing with the history of a serialized radio programme.

EX 5

605 ##$aEmpire strikes back$n(Motion picture)$21c
A subject heading assigned to the record of Once upon a galaxy : a journal of the making of 'The Empire Strikes back". The cataloguing agency omits leading articles (c.f. EX 4).

EX 6

605 ##$aAngloAmerican cataloguing rules$q2nd ed.$jCongresses$21c
The subject heading refers specifically to a particular edition of the work. The record in which the subject heading occurs is for Seminar on AACR 2 : proceedings of a seminar organised by the Cataloguing and Indexing Group of the Library Association. A topical subdivision is added.

EX 7

605 ##$aVariety$jIndexes$21c

приклад 1

605 _$aМеталургія$уПівденний Урал
Предметна рубрика на статтю "Металургійна промисловість Південного Уралу".

приклад 2

605 ##$32345$a"Абу Алі Ібн-Сина"$lкиносценарий$2NLR_SH2

приклад 3

Ризький, Мойсей Йосипович.
Книга Еклезіаста : У пошуках значення життя. — Новосибірськ : Наука. Сиб. видавн. фірма, 1995. — 223, [2] c. :ілл. — Бібліогр. : c. 220-222.- — 1. Біблія. Вітхий Заповіт. Дослідження тексту — Коментарі.
УДК 221
200 1#$aКнига Еклезіаста$eВ пошуках значення життя
605 ##$aБіблія$iВітхий Завіт$xДослідження тексту$jКоментарі$2NLR_SH2
700 #1$aРижский$gМоісей Йосипович

Приклад 1

605 ## $3RU\NLR\AUTH\661411136$a"Шоа"$lкинофильм$k1996$2nlr_sh

Приклад 2

605 ## $3RU\NLR\AUTH\661385493$a"Правила для отшельниц"$lанглийская средневековая нравоучительная поэма
$qЛатинская версия$2nlr_sh

Приклад 3

605 ## $3RU\NLR\AUTH\661417059$aБиблия$hВетхий Завет$iАпокрифы$iКниги Ездры
$xИсследование текста$2nlr_sh

Приклад 4

605 ## $3RU\NLR\AUTH\661300142$aДхаммапада$lкнига изречений Будды
$xТолкование$2nlr_sh

Приклад 6

Манас - жемчужина мировой культуры : библиографический справочник / М-во образования и культуры Кыргыз. Респ., Нац. б-ка Кыргыз. Респ. ; сост. О. Сухомлинова, Ж. Айсаракунова, акад. Междунар. обществ. Айтмат. акад. ; ред. А. Д. Чыныбаева. - Бишкек : Шам, 2003. - 464, [2] с., [2] л. портр. : ил. ; 21 см. - На тит. л.: Посвящается 2200-летию Кыргыз. государственности. – Парал. загл. на кирг. яз. – Текст на рус. и кирг. яз. –Указ. авт. и загл.: с. 442-454. - 1500 экз. - ISBN 9967-10-082-6.
I. Сухомлинова, Ольга. II. Чыныбаева, А. Д., ред. III. Национальная библиотека Кыргызской Республики (Бишкек). -- 1. "Манас" ( киргизский героический эпос) -- Справочники
605 ## $3RU\NLR\AUTH\66274120$a"Манас"$lкиргизский героический эпос $jСправочники$2nlr_sh

Приклад 7

605 ## $aЦарь Эдип$k1918$lСпектакль$nТеатр Трагедии$yПетроград, город$2rsla-sh

Приклад 8

605 ## $a"Николай Зарайский"$lИкона$yМосква, город$z2-я пол. 16 в.$2rsla-sh

Приклад 1:

605 ##$3BY-NLB-ar30570$aСлово о полку Игореве$2BY-auth

Приклад 2:

200 1#$aЖди меня ...$eэнциклопедия человеческих судеб$f[предисловие С. Кушнерев]
605 ##$3BY-NLB-ar2418214$a«Жди меня»$lтелепрограмма$nТелекомпания «ВИД»$2BY-auth
В поле 605 создана точка доступа на телепрограмму, о которой идет речь в документе. Кроме названия передачи в підполе $l указан ее жанр, в підполе $n – телекомпания-производитель.

Приклад 3:

200 1#$aТолкование на Послания апостола Павла к Ефесянам и Филиппийцам$fЖан Кальвин$g[перевод с латинского И. В. Мамсурова]

300 ##$aПеревод изд.: Commentarius in epistolam Pauli ad Ephesios ; Commentarius in epistolam Pauli ad Philippenses / Ioannis Calvini. Brunsvigae : Apud C. A. Schwetschke et filium (Appelhans & Pfenningstorff), 1892
605 ##$3BY-NLB-ar2893787$aБиблия$iН. З.$iПослания$iПавел к Ефесянам$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar2893811$aБиблия$iН. З.$iПослания$iПавел к Филиппийцам$2BY-auth
Созданы точки доступа на заглавия двух книг Нового Завета, которые являются предметом толкования в каталогизируемом документе. Повторение підполя $i обусловлено выделением в Библии двух частей (Ветхий и Новый Завет), в каждой из которых имеется ряд книг или групп книг.

Приклад 4:

200 1#$aПражская Библия как уникальный криптографический памятник$fН. А. Собитнюк
600 #1$3BY-NLB-ar94223$aСкорина$bФ.$gФранциск$cпервопечатник$fоколо 1490 – около 1551$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3271393$aБиблия$iВ. З.$k1517–1519$nПрага$2BY-auth
Сделана точка доступа на заглавие конкретного издания Библии, выполненного Франциском Скориной в течение 1517–1519 годов в Праге.

Приклад 5:

200 1#$aThe Holy Bible containing the Old and New Testaments$etranslated out of the original tongues and with the former translations diligently compared and revised by His Majesty’s special command$eappointed to be read in churches
517 1#$aKJV
600 #0$3BY-NLB-ar2515190$aЯков$dI$cкороль английский$f1566–1625$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3155868$aБиблия короля Якова$k1611$qавторизированная версия $mанглийский$2BY-auth
Предметом рассмотрения в документе является конкретное издание Библии, ее авторизованная версия, а именно Библия короля Якова (англ. King James Version, KJV), на заглавие которого сделана точка доступа. Это перевод Библии на английский язык, выполненный под патронажем короля Англии Якова I и выпущенный в 1611 году. Библия короля Якова носит статус утвержденного, «авторизованного» королем перевода (англ. Authorized Version).

Приклад 6:

200 1#$aПа слядах аднаго міфа$fМ.І.Ермаловіч
605 ##$3BY-NLB-ar41860$aБеларуска-літоўскія летапісы$xГістарычная крыніца$2BY-auth
Для отражения тематического аспекта рассмотрения заглавия в поле 605 используется підполе $x.

Приклад 7:

200 1#$aАнтенна$eваш любимый телегид!
605 ##$3BY-NLB-ar3172243$aАнтенна $lгазета$k1997–####$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3172244$aАнтенна$lжурнал$k:2008–####$2BY-auth
Созданы точки доступа на заглавия двух различных видов сериальных изданий с совпадающими заглавиями, которые являются предметом рассмотрения в каталогизируемом документе. Различная видовая принадлежность изданий отражена в идентифицирующих признаках с помощью підполя $l.

Приклад 8:

200 1#$aАкафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Семистрельная»
605 ##$3BY-NLB-ar2937009$aБожия Матерь «Семистрельная»$lикона$nСвято-Елисаветинский монастырь$nМинск$2BY-auth

Приклад 9:

200 1#$aЗ экспрэсіяй і страсцю$eтоп-10 у музычным жыцці мінулага года$fТаццяна Мушынская$gфота Ігара Кузняцова
330 ##$aТоп-спіс спектакляў, новых праграм і праектаў, паказаных беларускімі музычнымі тэатрамі і калектывамі ў 2008 г.
605 ##$3BY-NLB-ar3170533$a«Вяселейка»$lвакальна-харэаграфічны спектакль$nБеларуская дзяржаўная філармонія$q2008$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3208882$a«Маленькі прынц»$lопера$nМузычная капела «Санорус»$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar2898416$a«Моцарт і Сальеры»$lоперны спектакль$nНацыянальны акадэмічны вялікі тэатр оперы і балета Рэспублікі Беларусь$q2007$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3164224$a«Кашчэй Бессмяротны»$lоперны спектакль$nНацыянальны акадэмічны тэатр оперы Рэспублікі Беларусь$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3175327$a«Свет не заканчваецца ля дзвярэй дома»$lбалетны спектакль$nНацыянальны акадэмічны тэатр балета Рэспублікі Беларусь$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3175328$a«Прывід ружы»$lбалетны спектакль$nНацыянальны акадэмічны тэатр балета Рэспублікі Беларусь$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar2851833$a«Цар Эдып»$lоперны спектакль$nНацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы Рэспублікі Беларусь$q2007$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3163634$a«Барыс Гадуноў»$lоперны спектакль$nНацыянальны акадэмічны тэатр оперы Рэспублікі Беларусь$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3274683$a«Тоска»$lоперны спектакль$nБеларуская дзяржаўная філармонія$q2008$2BY-auth
605 ##$3BY-NLB-ar3274688$a«Беларусы»$lхарэаграфічны спектакль$n«Харошкі», беларускі дзяржаўны харэаграфічны ансамбль$q2008$2BY-auth

Див. також