610 Неконтрольовані предметні терміни

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 610)
Перейти до: навігація, пошук

610 Неконтрольовані предметні терміни

Тег: 610

Назва поля: Неконтрольовані предметні терміни

Інші назви: Ключові слова (укр.), Uncontrolled Subject Terms (англ.), Неконтролируемые предметные термины (рос.), Неконтролируемые тематические термины (рос.), Неконтролирани предметни термини (болг.), Indexation en vocabulaire libre (фр.), Prosto oblikovane predmetne oznake(словен.), Termini di soggetto non controllati (італ.), Nekontroliuojami dalykiniai terminai (литов.)

Визначення поля

Поле використовується для запису предметних термінів (лексичних одиниць), не запозичених з контрольованих списків предметних заголовків (Додаток G), дескрипторних словників та національних локальних систем.

Поле використовується для запису тематичних термінів, які не запозичені з контрольованих списків предметних рубрик, дескрипторних словників, тезаурусів, представлених у вигляді авторитетних файлів.

Наявність

Факультативне

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: індикатор рівня предметного терміна

Перший індикатор використовується для відрізнення головних і другорядних предметних термінів. Предметний термін розглядається як головний (значення «1»), якщо він відповідає головному аспекту змісту документа. Предметний термін, який відповідає менш значимим аспектам, є другорядним (значення «2»). Значення «0» використовується, коли неможливо прийняти рішення, головним чи другорядним є предметний термін.
1 Головний предметний термін
2 Другорядний предметний термін
0 Рівень предметного терміна не визначено
# (пробіл) Немає інформації

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Предметний термін

Термін, який описує форму, жанр і т.д., в формі, що пропонується використовуваною системою індексування.

Обов’язкове за умов наявності поля 610.

Повторюється (при повторенні термінів однакового рівня значущості).

Повторюється, коли документу присвоюється більш як один неконтрольований предметний термін.

$5 Організація і екземпляр, до яких застосовується поле (зарезервовано)

Найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, що має характеристики, що описуються в полі (наприклад, в полі наводиться ім'я особи, що згадується в рукописних пометах на екземплярі і т. д.). Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою. Однак, настійно рекомендується приводити шифр, навіть при наявності єдиного екземпляра.

Факультативне.

Не повторюється.

Примітки

Терміни, взяті зі структурованого тематичного тезауруса, повинні кодуватися в полях 600607 у відповідності до системи, зазначеної $2 Код системи чи $9 Визначення локальної системи.

Поле 610 дозволяє робити угрупування термінів індексації по ступеню їх вагомості, значущості у віддзеркаленні змісту документа за допомогою значення індикатора 1, але не дозволяє проводити тематичне угрупування термінів за категоріями об'єктів, що позначаються, як інші поля блоку 6--.

Поле 610 може використовуватися паралельно з полем 606 в одному записі. В цьому випадку в полі 606 вносяться контрольовані за авторитетним файлом терміни, а в полі 610 - ті, що нові або що рідко зустрічаються терміни, для яких прийнято рішення не складати авторитетні записи.

Співвіднесені п/пп

Блок взаємопов’язаних полів — Поля предметних даних:

Приклади

EX 1

610 1#$afuel cells$amolten carbonate$apower

EX 2

610 1#$amicrographics$aCOM$adata capture$acomputer-assisted retrieval

EX 3

610 2#$aKing, Donald W.$aWilliams, James G.$aNetworks, Topology$aPublic corporation

EX 4

610 1#$aCorporation for Open Systems$aOSI

приклад 1

6101#$aфінансовий стан$aфінансовий аналіз$aекономічне положенння$aприватне підприємствое$aдержавне підприємство
6102#$aперехідний період$aмаркетингові дослідження

приклад 2

6100#$aвійськова проза$aдоля книги
604##$1700#1$aСімонов$bК.М.$150010$aЖиві та мертві
604##$1700#0$1Алесь Адамович$150010$aБлокадна книга

приклад 3

6101 $afuel cells$amolten carbonate$apower

приклад 4

6100 $aбіотехнологія

приклад 5

610 0#$aЕргономіка

приклад 6

610 1#$aПромислові відходи

приклад 7

610 0#$aІндексування

Приклад 1

610 0#$aЭргономика

Приклад 2

610 1#$aПромышленные отходы

Приклад 3

Адам, Вильгельм.
Я был адъютантом Паулюса : Сталинградский кошмар / Вильгельм Адам. - Москва : Яуза : Эксмо, 2005. - 413, [2] с. ; 21 см. - (Война и они).
На 4-й с. обл. авт.: полк. В. Адам. – 4000 экз. - ISBN 5-699-13817-X.
610 1#$aАрмия Гота$a6-я германская армия
610 2#$aВаршава, город$aХарьков, город

Приклад 1:

610 1#$aфинансовое состояние$aфинансовый анализ$aэкономическое положение$aчастное предприятие$aгосударственное предприятие
610 2#$aпереходный период$aмаркетинговые исследования

Приклад 2:

610 0#$aвоенная проза
610 0#$aсудьба книги
604 ##$1700#1$aСимонов$bК. М.$gКонстантин Михайлович$150010$aЖивые и мертвые
604 ##$1700#1$аАдамович$bА.$gАлесь$150010$aБлокадная книга

Приклад 3:

200 1#$aМатематические модели для решения прямой задачи и методы решения обратной задачи в диффузионной флуоресцентной томографии$eавтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук$eспециальность 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ$fФикс Илья Иосифович$g[Институт прикладной физики Российской академии наук]
210 ##$aНижний Новгород$d2012
606 0#$3BY-NLB-ar3339094$aдиффузионной флуоресцентной томографии метод$2DVNLB
606 0#$3BY-NLB-ar2187055$aоптическая томография$2DVNLB
610 0#$aбиоимиджинг
В поле 610 приведен новый научный термин «биоимиджинг», относящийся к вопросам диагностики посредством оптической томографии, для которого на данном этапе принято решение не составлять авторитетную запись.

Приклад 4:

200 1#$aКраснозвездные «американцы» Сталина$eА-20 «Бостон» – штурмовики, бомбардировщики, торпедоносцы, истребители$fВладимир Котельников
606 0#$3BY-NLB-ar5980$aвоенные самолеты$2DVNLB
610 0#$aА-20 «Бостон», военные самолеты
В поле 610 приведена конкретная модель военного самолета.

Див. також