602 Родове ім’я як предметна рубрика

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 602)
Перейти до: навігація, пошук

602 Родове ім’я як предметна рубрика

Тег: 602

Назва поля: Родове ім’я як предметна рубрика

Інші назви: Family Name Used as Subject (англ.), Родовое имя как предмет (рос.), Родовое имя, используемое как предмет (рос.), Име на фамилия, използвано като предмет (болг.), Vedette matière – Nom de famille (фр.), Rodbinsko ime kot predmetna oznaka(словен.), Nome di famiglia usato come soggetto (італ.), Giminės vardas, naudojamas kaip dalykas (литов.)

Визначення поля

Поле містить родинне ім'я, яке використовується як предметна рубрика, у формі точки доступу, розширеної додатковою інформацією про предмет, якщо це необхідно. До поля заноситься інформація про родини, династії, роди тощо.

Поле містить у формі точки доступу родове ім’я, що є одним з об’єктів розгляду в документі, з факультативним додаванням додаткової тематичної, географічної і хронологічної інформації.

Наявність

Факультативне

Повторюється

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Початковий елемент заголовку рубрики

Родинне ім'я у формі точки доступу.

Обов’язкове, якщо поле 602 наявне в запису

Не повторюється

$c Тип роду

Вказівка типу роду. Включає в себе такі категорії, як клан, династія, сім'я, патріархат, матріархат, і т.д.

Факультативне.

Не повторюється.

$d Місця, асоційовані з родом

Інформація про території/місця, де рід проживає або проживав, або з якими рід якимось чином пов'язаний.

Факультативне.

Повторюється.

$f Дати

Дати, пов’язані з родинним іменем, коли у них є потреба, як у частині заголовка (EX. 2).

Обов’язкове за наявності даних

Не повторюється

$o Міжнародний стандартний ідентифікатор імені

ISNI або інший міжнародний стандартний ідентифікатор, присвоєний імені, яке записано у полі. Перед номером наводиться 4-x-буквене позначення, яке вказує тип ідентифікатора (наприклад, ISNI).

Факультативне.

Повторюється.

$j Формальна підрубрика

Термін, який додається до родинного імені для визначення виду документа, жанру твору (EX. 2).

Факультативне

Повторюється

$t Заголовок (не використовується)

Для предметних рубрик, що складаються з імені автора і назви твору, поле 604 Автор і назва як предметна рубрика

Не повторюється.

$x Тематична підрубрика

Термін, що додається до родинного імені для додаткової характеристики теми, представленої даним предметним заголовком.

Факультативне

Повторюється

$y Географічна підрубрика

Термін, що додається до родинного імені для визначення місця, пов'язаного з даним предметним заголовком.

Факультативне

Повторюється

$z Хронологічна підрубрика

Термін, що додається до родинного імені для характеристика періоду часу, пов'язаного з даним предметним заголовком.

Факультативне

Повторюється

$2 Код системи

Кодована форма системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.

Не повторюється

Обов’язкове для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних рубрик.

Обов’язкове за наявності відповідного авторитетного запису

Не повторюється

$5 Організація і екземпляр, до яких застосовується поле (зарезервовано)

Найменування (в кодованій або повній формі) організації-власника примірника, що має характеристики, що описуються в полі. Коди повинні вводитися відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також має містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою. Однак, настійно рекомендується приводити шифр, навіть при наявності єдиного екземпляра.

Факультативне.

Не повторюється.

$9 Визначення локальної системи

Визначення локальної системи, що є джерелом предметної рубрики. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.

Обов’язкове при використанні локальних систем.

Не повторюється

Примітки

Поле призначено для запису родинного імені, котре є одним з предметів змісту документу. Заголовки предметних рубрик структуруються в тій же формі, заголовки родинного імені з інтелектуальною відповідальністю.

Дане поле може містити не тільки інформацію щодо імені особи у підполі $a, а й доповнення до імені; як додаткові характеристики можна використати:

  • формальна підрубрика;
  • тематична підрубрика;
  • географічна підрубрика;
  • хронологічна підрубрика.

Ці додаткові характеристики та порядок їх розташування в записі мають відповідати правилам застосовуваної каталогізаційним агентством системи предметних рубрик.

Для зв’язку родинного імені з назвою твору використовується поле 604 Автор і назва як предметна рубрика.

Поле призначається для запису родових імен, що використовуються як наочні рубрики. Рубрики структуруються в тій же формі, що і заголовки для родового імені сім'ї, відповідальної за зміст документа (поле 720). Підполе $a містить родове ім’я і будь-яке уточнення (наприклад "Сім’я" "Рід"). Такі уточнення при записі в підполі повинні зберігати власну пунктуацію. Для складання багаточленної наочної рубрики були передбачені підполя $x, $y, $z для занесення тематичних, географічних і хронологічних підрубрик. Наповнення цих полів і їх послідовність в записі визначається правилами системи предметизації.

Співвіднесені п/пп

Застосовується у тому випадку, коли предметна рубрика була представлена ім’ям особи.
Використовується у тому випадку, коли предметною рубрикою є найменування організації.
Використовується при записі автора і заголовка як предметна рубрика.

Блок взаємопов’язаних полів — Поля предметних даних:

Приклади

EX 1

602 ##$aSwinnerton (Family)$jPeriodicals$21c
A subject heading assigned to a document entitled Swinnerton family history : heraldic and genealogical studies of the Swinnerton family.

EX 2

602 ##$aArchaemenid dynasty,$f559-330 B.C.

приклад 1

602 ##$aРадзівілы, род$yБеларусь$f19 в.$xбыт і вдачі

приклад 2

602 ##$aРомановы (династія)$f1613-1913

приклад 3

602 ##$aБибиена (сім’я архітекторів і художників)$f17-18 в.$yИталия

приклад 4

602 ##$aКеннеди, род$yСоединенные Штати Америки$f20 в.$xгосударственная діяльність

приклад 5

602 ##$312345$aАсень (болгарська династія)$f12 - 14 в.$2NLR_SH2

приклад 6

602 ##$312135$aБибиена (сім’я архітекторів і художників)$f17-18в.$yИталия$2NLR_SH2

приклад 7

602 ##$312342$aВандербильт (рід)$yСоединенные Штати Америки$f18 - 20 в.$xБыт і нравы$x Изучение$z20 в.$2NLR_SH2

приклад 8

Іконнікова, Ганна Леонідівна.
Цариці і царівни з будинку Романових : Історичний нарис А. Іконнікової. — [Репр. воспр. изд. з фундацій Ріс. публіч. іст. б-ки Росії]. - М. : ГПІБ, Би. р. (1966). — 125, II, [1] с. с.
1. Романови (династія) — Історія — Нариси.
УДК [947+957]<<16/17>>+929 Романови
200 1#$aЦариці і царівни з будинку Романових$eІсторичний нарис А. Іконнікової
602 ##$aРоманови (династія)$xІсторія$jНариси$2NLR_SH2
700 #1$aІконнікова$gАнна Леонідівна

Див. також