Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

518 Назва сучасною орфографією

Версія від 16:55, 5 серпня 2019, створена Dubyk (обговореннявнесок) (Див. також)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)

Зміст

518 Назва сучасною орфографією

Тег: 518

Назва поля: Назва сучасною орфографією

Інші назви: Форма назви сучасною орфографією (укр.), Title in Standard Modern Spelling (англ.), Заглавие в стандартном современном правописании (рос.), Заглавие на съвременен правопис (болг.), Graphie moderne du titre (фр.), Naslov v sodobnem pravopisu (словен.), Titolo nella forma grafica standard moderna (італ.), Antraštė dabartine rašyba (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву або окремі слова з назви, або будь-який варіант назви документа, які наводяться сучасною орфографією, якщо ті, що наявні на документі, є надто архаїчними, щоб записуватись як примітка або точка доступу.

Поле містить:

  •     заголовок,
  •     окремі слова з назви,
  •     будь-який варіант заголовка повторений в стандартній сучасної орфографії.

Зазвичай використовується для стародруків (антикварних) видань.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор форми назви

0 Форма назви з окремих слів сучасною орфографією не є значущою
Точка доступу не створюється.
Можливе використання для пошуку (EX 3).
1 Повна форма назви сучасною орфографією є значущою
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

Можуть бути використані будь-які підполя наведені у полі 510, але зазвичай використовується лише одне підполе $a.

$a Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назви сучасною орфографією, або окремі слова з них

Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назва чи окремі слова з назви документа, які повторені сучасною орфографією без додаткових відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність.

Обов’язкове.

Не повторюється.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа

Текст про матеріал носія в цілому.

Повторюється.

$e Інші відомості щодо назви

Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається у $a.

Повторюється.

$h Номер частини

Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші.

Повторюється.

$j Підрозділ форми твору

Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку "4--" (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку "4--".

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова інших варіантів назв

Ідентифікує мову інших варіантів назв. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для інших варіантів назв мовами, які не бажані в базах даних приймачів.

Див. Додаток А Список кодів мов.

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Примітки до змісту поля

Поле використовується тільки у випадку, якщо назва/назви документа подані у надто архаїчному написанні, щоб бути записаними як точка доступу або примітка.

Якщо зміст поля 518 повністю ідентичний до змісту поля 500$a поле 518 не застосовується.

Співвіднесені поля

Поле містить основну назву, записану в архаїчному написанні.
Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.
Поле містить назву, під якою твір, що має різні варіанти назв, ідентифікується з метою каталогізації.

Приклади

EX 1

200 l#$aIzvarsita gliubav i napochom nemila i nesrichna smart Pirema i Tisbe
518 l#$aIzvarsita ljubav i napokom nemila i nesricna smart

EX 2

200 l#$aPistule, i Evanyelya
518 1#$aPistule i evandelja

EX 3

200 1#$aNSBThe NSEDescription of the Countrey of Aphrique ...
518 1#$aNSBThe NSEdescription of the country of Africa ...

EX 4

200 1#$aUmbständliche Beurtheyling der Frage, ob das Erd-Beben zu Lissabonn der Ausdruck des Zornes Gottes sey
518 0#$aUmständliche Beurteilung Erdbeben Lissabon sei
Окремі слова з основної назви, повторені сучасною орфографією.

EX 5

200 1#$aNSBIl NSECavaliero della Croce Rossa, o la Leggenda della Sanità :$epoema i dodici canti ;$fdall'inglese di Edmundo Spenser recato in verso italiano, detto ottava rima, da T.J. Mathias.
500 10$aNSBThe NSEshepheardes calender$mItalian
518 1#$aNSBThe NSEshepherd's calendar
Аутентична назва старою орфографією була використана як уніфікована назва; тим не менш, сучасна форма уніфікованої назви записана до поля 518.

EX 6

200 1#$aDeffense des droits du roy catholique Charles II
518 1#$aDéfense des droits du roi catholique Charles II

EX 7

200 1#$aNSBLes NSEavantures extravagantes du courtizan grotesque
518 1#$aNSBLes NSEaventures extravagantes du courtisan grotesque
Отрывок из ISBD(А) про графику( разд.0.7 ).:
The description of publications appearing in scriptsІ other than that used by the bibliographic agency may, if necessary, be transliterated or transcribed without brackets into the script used by the agency.= В описании публикаций, имеющих графику, отличную от той, которую использует библиографирующее агентство, может при необходимости применяться транслитерация или транскрипция (не фонетическая а в смысле »перенаписание»-НВ) без скобок в графику, которую использует агентство.
When the script is not in current use or is otherwise not available a suitable alternative script should be used, for example, Cyrillic (civil) for Cyrillic (Church Slavonic).= Когда графика вышла из употребления или невозможно ее корректное отображение, используетс подходящая альернативная графика, например гражданская кириллица, вместо кириллицы церковнославянской)

приклад 9

200 1#$aДослідження книги 'Про помилки і істину'
518 1#$aДослідження книги 'Про помилки і істину'

приклад 10

Бецкой, Іван Іванович (1704-1795).
Роздумування, що служитиме керівництвом до нового встановлення Шляхетнаго кадетскаго корпусу, скільки належить до військової частини онаго...
200 1#$aРоздумування, що служитиме керівництвом до нового встановлення Шляхетнаго кадетскаго корпусу, скільки належить до військової частини онаго
...
518 1#$aРоздумування, що служитиме керівництвом до нового встановлення Шляхетного кадетського корпусу, скільки належить до військової частини оного...
700 #1$aБецкой$gИван Иванович$f1704-1795

Приклад 2

Ричардсон, Самюэл (1689-1761).
Англинския письма, или История кавалера Грандиссона / творение г. Ричардсона сочинителя Памелы и Клариссы ; переведено с французскаго А.Кондратовичем. – Москва : иждивением И. Ситина : Типография Селивановскаго и товарища, [б.г.]. - 12°.
Титул. изд.
СК XVIII. Т.3. С.38.
200 1# $aАнглинския письма, или История кавалера Грандиссона$fтворение г. Ричардсона сочинителя Памелы и Клариссы$gпереведено с французскаго А.Кондратовичем
210 ##$aМосква$cИждивением И. Ситина$cТип. Селивановскаго и товарища$d[б.г.]
215 ##$d12°
305 ##$aТитул. изд.
321 1#$aСК XVIII. Т.3. С.38
517 1#$aИстория кавалера Грандиссона
518 1#$aАнглийские письма, или История кавалера Грандиссона

Приклад 1:

200 1#$aРазсуждение ометании бомбов истрелянии испушек [!]
210 ##$a[Москва$d1708]
518 1#$aРассуждение о метании бомб и стрелянии из пушек

Приклад 2:

200 1#$aФеатр чрезвычайных произшествий изтекающаго века,$rоткрыт и представлен очам света в следующих созерцаниях: Проказы езуитов и францисканских монахинь; Странное приключение одного маркиза при целовании папскаго туфля; Ужасная кончина одного англичанина; Гибельная участь дочери французскаго купца; Злость священника; Невинно повешенный, получивший жизнь; Бродящее мнимое привидение по ночам; Посрамленное легковерие ученых; Уничтоженная гордыня гишпанца на Руси; Разврат учителя француза; Плоды коварства; Храбрость Росса; Посрамление невежды и проч.$fТ.П.О.[Трудами Павла Острогорского]
210 ##$aВо граде св. Петра$cИждивен[ием] И.Глазунова$cИмп. тип.$d1793
518 1#$aТеатр чрезвычайных происшествий истекающего века

Приклад 3:

200 1#$aСписок растениям дикорастущим и оклиматированным на возвышенности между источниками рек: Волги, Днепра, Западной Двины и Ладожских вод, составленный штаб-лекарем Эдуардом фон Финком
210 ##$aСанкт-Петербург$d1834
518 1#$aСписок растений дикорастущих и акклиматизированных на возвышенности между истоками рек: Волги, Днепра, Западной Двины и Ладожских вод, составленный штаб-лекарем Эдуардом фон Финком

Див. також