Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

6XX Блок визначення тематики

(Перенаправлено з 6XX)

6XX Блок визначення тематики

Інші назви: 6-- Блок визначення тематики (укр.), Subject Analysis and Bibliographic History Block (англ.), dalykinės analizės ir bibliografinės istorijos blokas (литов.)

Визначення та призначення полів

Блок містить дані, призначені для розкриття змісту твору. Дані наводяться як у кодованій, так і у текстовій формі відповідно до правил предметизації та класифікації, а також ведення файлів авторитетного контролю. Якщо джерелом даних є загальноприйняті системи предметизації та класифікації, перелік яких наводиться у Додатку G Коди систем предметизації, відповідні поля блоку 6-- мають містити підполе $2. Такі дані можуть брати участь у міжнародному обміні. Якщо джерелом предметних чи класифікаційних даних є локальна система (наприклад, робочі таблиці класифікації бібліотеки, неавторизований переклад рубрик загальноприйнятої системи предметизації тощо), відповідні поля блоку 6-- мають містити підполе $9. Такі поля не призначені для міжнародного обміну, проте можуть використовуватися для обміну в національному інформаційному просторі.

У 6-- блоці визначаються наступні поля:

Поля предметних даних
Поля додаткових точок доступу
Поля аналізу змісту
Поля класифікаційних даних

Наявність

Усі поля блоку 6-- є факультативними.

Примітки щодо вмісту полів

Пунктуація вводиться відповідно до вимог джерел предметних або класифікаційних даних.

Див. також