Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

516 Назва на спинці

516 Назва на спинці

Тег: 516

Назва поля: Назва на спинці

Інші назви: Назва на корінці (укр.), Spine Title (англ.), Заглавие на корешке [издания] (рос.), Заглавие на корешке (рос.), Заглавие на гърба на книгата (болг.), Titre de dos (фр.), Hrbtni naslov (словен.), Titolo del dorso (італ.), Nugarėlės antraštė (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву, надану на спинці документа, коли вона істотно відрізняється від основної назви у полі 200$a і заслуговує на створення точки доступу або примітки.

Формується константа: «Назва на корінці:".

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор значущості назви на спинці

0 Назва на спинці не значуща.
Точка доступу не створюється.
1 Назва на спинці значуща.
Точка доступу створюється.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

Можуть бути використаними будь-які підполя поля 510:

$a Назва на спинці

Назва, надана на спинці документа без інших відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність.

Не повторюється.

$b Загальне визначення матеріалу носія документа

Текст про матеріал носія в цілому.

Повторюється.

$e Інші відомості щодо назви

Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається у $a.

Повторюється.

$h Номер частини

Нумерація розділу або частини для документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та відноситься до назви на додатковому титульному аркуші, що записана до $a.

Повторюється.

$i Найменування частини

Найменування частини документів, які ідентифікуються основною загальною назвою та назвою підрозділу та розташовуються на додатковому титульному аркуші.

Повторюється.

$j Підрозділ форми твору

Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$k Дата публікації

Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

Не повторюється.

Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.

$l Підзаголовок форми (підназва форми)

Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

Не повторюється.

$m Мова (якщо є частиною заголовка)

Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).

$n Змішана інформація

Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

Повторюється (500:EX 6, 9).

$q Версія (або дата версії)

Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

Не повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16).

Повторюється.

$s Числове визначення музичних творів

Номер, присвоєний для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

Повторюється.

$u Ключ музичних творів

Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

Не повторюється.

$v Визначення тому

Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку "4--" (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку "4--".

Не повторюється.

$w Відомості про аранжування (для музичних творів)

Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

Не повторюється.

$x Тематичний (предметний) підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$y Географічний підрозділ

Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Повторюється.

$z Мова назви на спинці

Ідентифікує мову назви на спинці. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви на спинці мовами, які не бажані в базах даних приймачів.

Див. Додаток А Список кодів мов.

Не повторюється.

$2 Код системи

Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 Ім’я та назва використані як предметна рубрика. Для прикладу див. 604.

Не повторюється.

Співвіднесені поля

Примітка про назву на спинці може альтернативно бути занесена до поля 312.
Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.
Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полів — Варіанти назв:

Приклади

EX 1

200 1#$aThe guide to selecting plays for реrfomance
516 1#$a<NSB>The <NSE>complete guide to selecting plays
Книга The guide to selecting plays for performance на спинці має назву The complete guide to selecting plays. Для неї робиться додатковий запис і примітка. "The " помічено як несортований символ. Альтернативно артикль може бути випущений взагалі.

приклад 2

200 1#$aРосія на історичному повороті
516 0#$aМемуари

приклад 3

200 1#$aКомп’ютер для носорога
516 1#$aБази даних

приклад 4

200 1#$aВісник Московського державного технічного університету
516 1#$eВісник МГТУ
300 ##Заголовок корінця: Вісник МГТУ

приклад 6

Доступний для перегляду тільки в броузерах Internet Explorer і Netscape версії 4.0 і вищий.
Charta 77 осima soucasniku : Ро dvaceti letech / До vyd pripr. Blanka Cisarovska et al. — Praha ; Brno : Ust pro soudobe dejiny AV CR : Doplnek, 1977. — 331 з. : диагр. ; 24 см.
Загол. корінця : Charta ро dvaceti letech.
200 1#$aCharta 77 осima soucasniku$ePo dvaceti letech$fK vyd pripr. Blanka Cisarovska et al.
...
300 ##$aЗагол. корінця : Charta ро dvaceti letech
516 1#$aCharta ро dvaceti letech -->

Приклад 3

Введение в теорию межкультурной коммуникации / А. П. Садохин. - Москва : Высшая школа, 2005. - 307, [3] с. ; 22 см. - Загл. корешка: Теория межкультурной коммуникации. - Библиогр.: с. 302-308 и в подстроч. примеч. - 3000 экз. - ISBN 5-06-005293-1.
200 1#$aВведение в теорию межкультурной коммуникации$fА. П. Садохин
210 ##$aМосква$cВысшая школа$d2005
215 ##$a307, [3] с.$d22
300 ##$aЗагл. корешка: Теория межкультурной коммуникации
320 ##$aБиблиогр.: с. 302-308 и в подстроч. примеч.
516 1#$aТеория межкультурной коммуникации

Див. також