Формат: UKRMARC
тип: Bibliographic
версія: 0.70 27.10.2012
Опис
Формат УКРМАРК для бібліографічних записів покликаний бути варіантом „UNIMARC/Bibliographic“, адатованим для потреб бібліотек України.
При складанні БД „UKRMARC Bibliographic“ використані наступні джерела:

Останні зміни:
(вер. 0.70 від 27.10.2012) Звірка наявності полів з „UNIMARC-2008-AH_final“
(вер. 0.69 від 06.04.2012) У блок 4-- додані підполя ^b, ^f, ^g, ^l, ^m, ^n, ^o, ^s. Синхронізовані підполя полів 4XX. …
(вер. 0.68 від 30.11.2011) Початок запису списку змін. Фактично робота над БД „UKRMARC Bibliographic“ почалася ще у 2008 р.


поле LEADER — Record label

обов’язковість поля: ТАК

повторюваність поля: НІ

Підполя


Блок № 0 — Блок ідентифікації |eng>

Опис блоку:
001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
005 ІДЕНТИФІКАТОР ВЕРСІЇ
010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN)
011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN)
012 ІДЕНТИФІКАТОР ФІНГЕРПРИНТУ
013 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР НОТНОГО ВИДАННЯ (ISMN)
014 ІДЕНТИФІКАТОР СТАТТІ
015 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ (ISRN)
016 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КОД ЗВУКО-/ВІДЕО-/АУДІОВІЗУ­АЛЬНОГО ЗАПИСУ (ISRC)
017 OTHER STANDARD IDENTIFIER
018 [RESERVED FOR OTHER INTERNATIONAL STANDARD NUMBERS]
020 НОМЕР ДОКУМЕНТА В НАЦІОНАЛЬНІЙ БІБЛІОГРАФІЇ
021 НОМЕР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
022 НОМЕР ПУБЛІКАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
035 ІНШІ СИСТЕМНІ НОМЕРИ
036 MUSIC INCIPIT
040 CODEN (ДЛЯ СЕРІАЛЬНИХ ВИДАНЬ)
071 ВИДАВНИЧІ НОМЕРИ (ДЛЯ МУЗИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ)
072 UNIVERSAL PRODUCT CODE (UPC)
073 МІЖНАРОДНИЙ НОМЕР ТОВАРУ (EAN)


поле 001 — Ідентифікатор запису |ukr> |eng> |fra> |rus> |ukr>

короткий опис: Поле містить набір символів, однозначно ідентифікуючий запис, а саме контрольний номер запису, привласнений агентством, що його підготувало.

обов’язковість поля: ТАК (Обов’язкове)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

пояснення до індикатора: Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.

примітки до змісту поля: Ніяких обмежень щодо форми ідентифікатора запису не встановлюється.
Рекомендовано у якості ідентифікатора запису використання ал.коду, структура якого складатиме 4 позиції:

примітки до змісту поля:
Найменування елемента даних Обов’язковість заповнення позиційПозиції символівПримітки
Сигла чи умовний номер агенції, що підготувала запис Обов’язкове за наявності офіційної сигли 1-7 Цифровий номер з вирівнюванням вправо початковими пробілами. За відсутності сигли заповнюється пробілами. Умовний номер присвоюється агенцією, відповідальною за створення корпоративного електронного каталогу.
Рік створення записуОбов’язкове8-11Чотирьохзначне число
Номер записуОбов’язкове12-20 Номер запису в конкретному інформаційному масиві в довільній формі з вирівнюванням вправо початковими пробілами.
Позначення масивуОбов’язкове за наявності в агенції, що підготувала запис, декількох масивів21…Формулювання в довільній формі

примітки до змісту поля: Ідентифікатором запису може виступати, наприклад, будь-який міжнародний стандартний номер, якщо це забезпечить унікальність номера запису певного інформаційного масиву.


Взаємопов’язане поле
    Якщо ідентифікатором запису виступає будь-який міжнародний стандартний номер або номер національного рівня з можливим доповненням іншими даними, то необхідно дубльовано заносити стандартні номери у відповідні поля (наприклад, 010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР КНИГИ (ISBN), 011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN) та ін.).

Підполя

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів.

приклад 1: 00102512645

приклад 2: 001by-NLB-kn-9700009


поле
003 — Persistent Record Identifier |eng>

короткий опис: Поле містить набір символів, однозначно ідентифікуючий запис, а саме контрольний номер запису, привласнений агентством, що його підготувало.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

пояснення до індикатора: Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.

примітки до змісту поля: Persistent identifiers are specific internet addresses which allow one to reference an electronic item with the aid of a hypertext link, while making sure that this link will not change. There are several systems which allow the creation of persistent identifiers.
A bibliographic record appearing in an OAI repository can also be referenced through a persistent identifier. Thanks to this tool, it is possible to add this bibliographic record to one's own bookmarks or to quote it on a Web site, in an e-mail, on a blog or in a forum, simply by using the address which is displayed in the browser during an on-line session.


Взаємопов’язане поле 001 – RECORD IDENTIFIER
    The persistent identifier is the equivalent on the web of the system control number for the record in the database.

Взаємопов’язане поле 856 – ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS
    The persistent identifier for the resource described by the record is entered in field 856.

Підполя

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів.

приклад 1: 001 FRBNF401336220000001
003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40133622z/PUBLIC


поле
005 — Ідентифікатор версії |ukr> |eng> |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить дату і час останньої обробки запису.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

пояснення до індикатора: Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.

примітки до змісту поля: Дані вводяться у форматі стандарту ISO 8601-1988 для дат: РРРРMMДД, де РРРР представляє рік, ММ — місяць, ДД — число місяця. Час вводиться у формі ГГХХСС.Д, де ГГ означає годину, виходячи з 24-годинного відліку, ХХ — хвилини, СС — секунди і Д — десяті частки секунди. Для всіх чисел, якщо необхідно, додають початкові нулі.


Взаємопов’язане поле 100 – ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ
    позиції символів 0-7
Дата первісного складання запису. Дата в полі 100 не змінюється, навіть якщо запис коректувався чи змінювалася.


Взаємопов’язане поле 801 – ДЖЕРЕЛО ЗАПИСУ
    підполе $c Дата складання
Підполе включає рік, місяць і число модифікації, транскрипції і/чи складання запису.
Маркер запису (п.с. 5): статус запису.

Підполя

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів.

приклад 1: 005 19960901141236. 0
Дата останньої обробки — 1-ше вересня 1996 року о 14:12:36 годині (тобто 2:12:36 пополудні), число пишеться як „01“, а не „1“, вересень позначається „09“, а не „9“.


поле
010 — Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) |ukr> |eng> |fra> |rus> |ukr>

короткий опис: Поле містить Міжнародний стандартний книжковий номер й уточнення, що визначають розходження між номерами ISBN, якщо в запису міститься більш одного номера. Поле відповідає області стандартних номерів і умов придбання (ISBD) і області міжнародного стандартного книжкового номера, ціни і тиражу (ДСТ 7.1-84).
Поле може містити дані про умови придбання видання і (чи) ціну, тираж, навіть якщо воно не містить ISBN.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове за умов наявності ISBN)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється при наявності документа в різних оправах або фізичних форматах, загальної частини та специфікації; участі різних видавництв у випуску документа; приведенні ISBN оригіналу та перекладу тощо.)


індикатор 1 –

значення індикатора:
(не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
(не визначено)

примітки до змісту поля:

Структура ISBN

ISBN є унікальний номер, що привласнюється опублікованій одиниці відповідно до положень ISO 2108. ISBN складається з 4-х різних частин, кожна з який відокремлюється дефісом.
Усі цифри ISBN — арабські, за винятком контрольної цифри (остання частина, відділена дефісом), що може бути або арабською, або римською цифрою Х (при вводі обов’язково використовувати велику латинську літеру „Х“).
Перевірка контрольної цифри:
Для перевірки правильності ISBN необхідно взяти кожну цифру і помножити на число, значення якого залежить від позиції даної цифри, скласти отримані результати і розділити на 11. Якщо залишок від розподілу не дорівнює нулю, то одна чи більш цифр невірні. Проілюструвати механізм перевірки можна в такий спосіб:
ISBN 0 1 1 8 8 4 0 9 4 X (римська)
„Ваговий коефіцієнт“ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Результат 0 9 8 56 48 20 0 27 8 10 — разом 186
186 не ділиться на 11 без залишку, тому ISBN є помилковим.


Взаємопов’язане поле 011 – ISSN
    A number similar in use to the ISBN but applied to continuing resources.

Взаємопов’язане поле 013 – INTERNATIONAL STANDARD MUSIC NUMBER (ISMN)
    A number similar in use to the ISBN but applied to printed music.

Підполя


підполе
a – Номер (ISBN) |fre> |eng> |fre>

пояснення до підполя: Містить правильно складений ISBN, включаючи дефіси, без абревіатури „ISBN“.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ISBN)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Уточнення |fre> |eng>

пояснення до підполя: Вказує особливості ISBN у підполі $a: найменування видавництва чи ім’я видавця, наявність оправи, указівка на взаємозв’язок ISBN з комплектом чи окремим томом.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Умови придбання і/або ціна |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить дані про ціну документа і/або будь-які відомості щодо умов його придбання.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Помилковий ISBN |fre> |eng>

пояснення до підполя: Помилково наданий (наприклад, для періодичних видань) ISBN, анульований згодом, ISBN з невірною контрольною сумою, чи невірно надрукований.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
6 – Interfield Linking Data |eng>

пояснення до підполя: This subfield is described in field 3.11. Optional. Not repeatable.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
9 – Тираж

пояснення до підполя: Містить дані про тираж каталогізуємого документу.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 010 _$a0-11-884094-0$z0-11-884094-X
Наведені правильний та помилковий ISBN.

приклад 2: 010 _$a0-306-35054-8
010 _$a0-306-35050-5$bSet six vols
Наведені ISBN окремого тому та багатотомного видання в цілому.

приклад 3: 010##$a5-86225-403-Х$b(в перепльоті)$d255000 р

приклад 4: 010##$a5-7390-0270-2$b(Олімп) (в перепльоті)$d111000 р.$911000 екз.
010##$a5-7841-0237-0$b(AСT) (в перепльоті)

приклад 5: 010##$a0-306-35054-8$d@22. 05
010##$a0-306-35050-5$bSet six vols$d@97. 29
Знак „@“ замінює загальноприйняте позначення фунта стерлінгів.

приклад 6: 010##$a5-7190-0048-8$d424000 р.$95000 екз. (дод. тираж)


поле
011 — Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) |eng> |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить Міжнародний стандартний номер серіального видання, привласнений документу ISSN-центром, анульований чи помилково привласнений ISSN, а також дані про умови придбання і (чи) ціну видання. Поле відповідає Області стандартних номерів і умов придбання (ISBD(S), а також Області Міжнародного стандартного номера серіального видання, ціни та тиражу (ДСТ 7.1-84.).
Поле може містити дані про умови придбання видання і (чи) ціну, тираж, навіть якщо воно не містить ISSN.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове за умов наявності ISSN)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 – Level of Interest Indicator

значення індикатора:
Level not specified / Not applicable
0Continuing resource of international or national interest
1Continuing resource of local interest


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Структура ISSN:
ISSN є унікальний номер, що привласнюється опублікованій одиниці відповідно до положень ISO 3297. ISSN складається з 2-х різних частин, кожна з якої включає 4 цифри та відокремлюються дефісом.
Усі цифри ISSN — арабські, за винятком контрольної цифри, що може бути або арабською, або римською цифрою Х (при вводі обов’язково використовувати велику латинську літеру „Х“).

примітки до змісту поля: Перевірка контрольної цифри:
Контрольна цифра завжди розташовується в крайній правій позиції й обчислюється по модулі 11 на підставі вагових коефіцієнтів від 8 до 2. Формула обчислення контрольної цифри та ж, що і для ISBN.
Поле 011 може бути присутнім тільки в записах на видання серіального рівня (код „s“ у позиції маркера 7). У полі 011 вводиться ISSN серії, назва якої приведено в полі 200.
Для відображення в бібліографічному записі (каталожна картка) ISSN серії чи підсерії в області серії використовується підполе $x поля 225.


Взаємопов’язане поле 225 – СЕРІЯ
    ISSN для серії, у яку входить каталогізуємий документ, може заноситись у підполе $x поля 225.

Взаємопов’язане поле 530 – КЛЮЧОВА НАЗВА (СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ)
    Ключова назва як частина області міжнародного стандартного номера серіального видання (ISSN), ціни і тиражу, або альтернатива стандартного номера заноситься у поле 530.

Підполя


підполе
a – Номер (ISSN) |fre> |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить правильно складений ISSN, включаючи дефіс між четвертою і п’ятою цифрами, без абревіатури „ISSN“.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ ISSN)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Уточнення |fre> |eng>

пояснення до підполя: Used to distinguish between ISSN if a record contains more than one. Not repeatable. Not used by the ISSN International Centre.

обов’язковість підполя: НІ (Не використовується)

повторюваність підполя: НІ


підполе
d – Умови придбання і/або ціна |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить дані про ціну документа і/або будь-які відомості щодо умов його придбання.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
f – ISSN-L or linking ISSN |eng>

пояснення до підполя: An ISSN designated by the ISSN network to link together various medium versions of a continuing resource (EX 10,11). Not repeatable.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ


підполе
g – Cancelled ISSN-L |eng>

пояснення до підполя: This includes an ISSN-L incorrectly designated to a continuing resource (EX 12). Repeatable.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК


підполе
y – Анульований ISSN |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить будь-які ISSN, що є формально правильними, але анульованими центром ISSN.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Помилковий ISSN |fre> |eng>

пояснення до підполя: Включає будь-які неправильні ISSN, найчастіше внаслідок помилок, що відрізняються від тих, що містяться в підполі $y.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
9 – Тираж

пояснення до підполя: Містить дані про тираж каталогізуємого документа.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: (запис на збирану серію):
011##$a0201-7385
2001#$aВісник Московського університету

приклад 2: (запис на підсерію Вісника Московського університету):
011##$a0130-0105
2001#$aСерія 6, Економіка

приклад 3: (запис на специфікацію № 6 за 1999 рік альманаху „Молодіжна естрада“, ISSN 0132-8816):
2001#$aСамодіяльний театр$e[Збірка] для самодіяльних і професійних театрів
2252#$aМолодіжна естрада$eЛітературно-музичний альманах$v№ 6$x0132-8816


поле
012 — Ідентифікатор фінґерпринту |eng> |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить ідентифікатор фінґерпринту для монографічних стародруків, а також код організації, де знаходиться цей стародрук. Використовується для розрізнення фінґерпринтів коли у записі їх міститься декілька.
Фінгерпиринт — це засіб ідентифікування монографічних стародруків. Він являє собою групу знаків, узятих з тексту певних сторінок окремого примірника для визначення його унікальності. Є альтернативою до ISBN для стародруків.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне. рекомендоване до використання)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Оскільки на сьогодні не існує єдиної міжнародно прийнятої формули утворення фінґерпринту, на практиці застосовуються різні системи. Рекомендовано до використання метод конструювання фінґерпринту, базований на Fingerprints = Empreintes = Impronte (Institut de Recherche et d'Histoire des Textes (Paris), National Library of Scotland, 1984).


Взаємопов’язане поле 301 – ПРИМІТКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ

Підполя


підполе
a – Фінґерпринт |fre> |eng>

пояснення до підполя: Обчислюваний ідентифікатор фінгерпринту. Фінгерпринт надається агентством, яка створює запис.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a


підполе
2 – Код системи утворення фінґерпринту |fre> |eng>

пояснення до підполя: Визначення кодованої форми системи, згідно з якою було утворено ідентифікатор фінґерпринту.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a


підполе
5 – Організація, якої стосується поле ідентифікатора фінґерпринту |fre> |eng>

пояснення до підполя: Кодована форма назви організації, до якої додається поле ідентифікатора фінґерпринту. Доки не існує міжнародно визнаних кодів організацій, рекомендовано застосовувати „USMARC Code List for Organizations“, який містить більшість бібліотечних агенцій (у тому числі й неамериканських)[Якщо організація не входить до переліку, може бути використано її національний код або повну назву.]. Якщо організація має понад один примірник, у підполі після двокрапки необхідно зазначати шифр зберігання (shelfmarc).

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДАНИХ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a

приклад 1: 012 ##$aocon humi nche covn 3MDLXXX$2fei$5CiZaNSB: RII-F-8є-307
Фінґерпринт для книги „Opera di Marco Marulo da. Spalato Circa L`Institutione, del buono e beato vivere. In Venetia, 1580.“
Фінґерпринт був узятий з екземпляра Національної Університетської Бібліотеки в Загребі (Nacionalna i sveucilisna biblioteka,
Zagreb), шифр RII-F-8?-307, сконструйований за правилами : Fingerprints = Empreintes = Impronte.

приклад 2: 012 ##$a165512-al*2dol:a2*6m $-blA r:b2 2E7 $quid$2sten$5NeHKB
Фінґерпринт для книги: Erasmus` Colloqvia. Amsterlodami, 1655.
Фінґерпринт був узятий з екземпляра Королівської Бібліотеки. (Koninklijke Bibliothek), Den Haag, сконструйований за правилами системи, розробленої для каталога скорочених заголовків (Нідерланди). Знаки долара в „m$“ та „$quid$“ є частиною фінгерпринта, а не першими символами ідентифікаторів.


поле
013 — Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN) |eng> |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить ISMN і характеристики, які встановлюють розходження між ISMN, якщо у записі їх міститься декілька. Це поле пов’язується зі стандартним номером нотних видань ISBN (або альтернативним) і умовами придбання та/або ціною навіть якщо нотний документ не містить ISMN.
ISMN використовується для ідентифікації нотних документів, незалежно від того, чи вони доступні у продажі, прокаті, безкоштовному розповсюдженні, чи видані винятково з метою отримання копірайту тощо згідно з ISO 10957.
Кожна окремо доступна складова частина публікації має отримувати власний ISMN.

короткий опис: This field contains an International Standard Music Number and a qualification which distinguishes between ISMN when more than one is contained in a record. The field corresponds to the ISBD Resource Identifier and Terms of Availability Area. The field may contain the terms of availability and/or price, even if it does not contain an ISMN.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове за наявності для нотних видань)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється для кожного правильного ISMN. Може також повторюватися для кожного неправильного ISMN, окрім випадків коли неправильний ISMN однозначно пов’язується з уведеним до запису відомим правильним еквівалентом. В останньому разі обидва ISMN заносяться до одного поля 013.
Repeatable when more than one valid ISMN is to be recorded. If it is desired to make links between a 13-digit and a 10-digit ISMN, $6 subfields can be used in each 013 field.)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля:

Структура ISMN:

Поле містить код, форматований відповідно до умов ISO 10957.
ISMN поділяється на чотири елемента, які відокремлюються дефісами або пробілами. Два з них мають змінну довжину.
 1. Опізнавальний елемент:
  літера М відрізняє ISMN від ISBN.
 2. Ідентифікатор видавця:
  вказує видавця нотного документа. Надається кожному видавцеві національним або регіональним агентством ISMN.
 3. Ідентифікатор нотного документа:
  Ідентифікує нотний документ в цілому та його окремі складові частини. Нотний документ (у термінах Стандарту) це одна окрема складова частина нотного видання.
 4. Контрольний символ:
  Одинична цифра наприкінці ISMN, розраховувана за модулем 10 зліва направо, починаючи з літери M, з коефіцієнтами 1 та 3 у послідовності, що чергується. Літера M враховується як 3. Це значить, що кожна з перших дев’яти цифр ISMN, виключаючи саму контрольну цифру, множаться на 1 і 3, які послідовно чергуються, зліва направо, і сума отриманих величин плюс контрольна цифра повинна без залишку ділитися на 10.
Наприклад:
    Опізнавальний елемент     Ідентифікатор видавця     Ідентифікатор документа    
ISMN M 3 4 5 2 4 6 8 0  
Коефіцієнти 3 1 3 1 3 1 3 1 3  
Результат множення 9 3 12 5 6 4 18 8 0  
Сума                   65
Контрольна цифра                   5
Разом                   65+5=70
Оскільки 70 без залишку ділиться на 10, M-345-24680-5 вважається коректним міжнародним стандартним номером нотного видання.

примітки до змісту поля: Формат даних:

ISMN складається з латинської літери M та дев’яти цифр після неї. Перед „M“ розташовуються літери ISMN. У країнах, які не використовують латинську абетку, абревіатура ISMN може додатково наводитися місцевою графікою.

Літери „ISMN“, які звичайно друкуються разом з ISMN на нотному виданні, не заносяться до поля 013.

Кожен з неправильних ISMN, який знаходиться на документі, повинен бути занесеним до підполя 013$z Помилковий ISMN забезпечує доступ до документу за запитами, які містять помилковий ISMN, що зустрічається на документі.

Дефіси вводяться для відокремлення чотирьох частин ISMN у підполях 013$a та 013$z. Усі інші пунктуаційні знаки є неприпустимими. Коли ISMN відображається в каталожну точку доступу, включення дефісів та пробілів є обов’язковим. Багато національних агентств не зберігають дефіси чи пробіли у машиночитних записах, оскільки, коли ідентифікатор видавця є відомим, вони можуть генеруватися за допомогою алгоритму. Застосування дефісів у полі 013 рекомендується з метою впевненості в забезпеченні правильності відображення виводу на екран.

Строго кажучи, кожне нотне видання має один ISMN. Тим не менш, залежно від практики каталогізаційних агентств, існують обставини виникнення необхідності в кількох ISMN для одного запису. Приклади ситуацій появи в записі багатократного ISMN:
a) видавець друкує нотний документ у більш як одній обкладинці або на різних фізичних носіях (кожна одиниця з власним ISMN). У цьому випадку агентство створює єдиний каталогізаційний запис, який охоплює більше одного „видання“;
b) єдиний каталогізаційний запис створено для багатотомного нотного видання і видавець привласнює ISMN індивідуально кожному тому та всьому виданню в цілому;
c) коли єдиний нотний документ друкується чи друкується та розповсюджується у вигляді кількох одиниць, кожній з яких привласнюється окремий ISMN.

Коли в записі наявні декілька ISMN, з метою їх розрізнення згідно з практикою каталогізаційного агентства до одного чи декількох з них додаються характеристики.

Сфера доступності та ціна часто зв’язуються з кожним ISMN. Таким чином, ця інформація розташовується в тому ж полі. Необхідна пунктуація вводиться разом з даними.

примітки до змісту поля: ISMN structure:
The ISMN is used to identify music publications, whether available for sale, hire, gratis or for copyright purposes only, according to the provisions of ISO 10957:2009 : Information and documentation -- International standard music number (ISMN).
Each separately available constituent part of a publication must receive its own ISMN. From 1 January 2008 ISMN has been converted into a 13-digit system, comprising the following elements:
• Prefix element
• Publisher element
• Item element
• Check digit
When printed or displayed, the ISMN is always preceded by the letters ‘ISMN’. In field 013, these are generated automatically from a UNIMARC record and should not be entered into the text whether the agency uses Latin or local script for this abbreviation. The ISMN is divided into 4 elements, 2 of them of variable length. The elements must each be separated clearly by hyphens when displayed in human readable form: it is recommended hyphens be used in UNIMARC records. The first and last elements are of fixed length. The number of digits varies in the second and third elements of the ISMN. The length of the registration group element and of the registrant element is relative to the expected publishing output of the registration group or registrant. When these elements are short in length it indicates that the output is expected to be large. Prefix element: The first element «979-0» distinguishes the ISMN from the ISBN. 979 introduces the ‘Bookland’ field within the EAN (GS1) barcoding system, and «0» denotes the first tenth of the overall numbers capacity which is defined for ISMN.
Publisher element: The second element of the ISMN identifies the publisher of a given music publication. It is allocated to each publisher by a national or regional ISMN agency. The length of this element varies in relation to the anticipated output of the publisher concerned. Item element: The third element of the ISMN identifies an edition of notated music which can represent a full score, a miniature score, a set of wind parts, an oboe part, etc. An item, in the terms of the Standard, is one separately saleable or available or obtainable constituent part of a music publication. The item element is assigned to a particular item by the publishers from within the range of numbers assigned to them. The length of the item element will be inversely proportional to the length of the publisher element.
Check digit: The fourth element of the ISMN is the check digit. This is calculated using a modulus 10 algorithm. Each of the first 12 digits of the ISMN is alternately multiplied by 1 and 3. The check digit is equal to 10 minus the remainder resulting from dividing the sum of the weighted products of the first digits by 10 with one exception: if the calculation results in a remainder of 10 the check digit is 0.
Here is a sample calculation for the ISMN 979-0-3452-4680-?
Step 1: determine the sum of the weighted products for the first 12 digits of the ISMN according to the table below
Prefix Publisher Item Check Sum
digit ISMN 9 7 9 0 3 4 5 2 4 6 8 0
Weight 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
Product 9 21 9 0 3 12 5 6 4 18 8 0 95
Step 2: Divide the sum of the weighted products by 10: 95 / 10 = 9 remainder 5
Step 3: Subtract the remainder calculated in step 2 from 10. This is the check digit (unless the remainder is 10 in which case the check digit is 0). In the example, 10 – 5 = 5, so the result is ISMN 979-0-3452-4680-5.
The 10-digit ISMN, no longer applied to new items, consists of four distinct parts, each of which is separated by a hyphen or space. Hyphens are recommended in UNIMARC. For the sake of completeness, the description of the 10-digit ISBN follows.
The four parts are:
Distinguishing element: The letter M distinguishes the ISMN from the ISBN.
Publisher identifier: Designates the publisher of a given music publication. It is allocated to each publisher by a national or regional ISMN agency.
Item identifier: Identifies an edition of a work and the various items within it. An item, in the terms of the Standard, is one separately saleable or available or obtainable constituent part of a music publication.
Check character: This is a single digit at the end of the ISMN that provides an automatic verification of the correctness of the ISMN. It is computer calculated.
Verification of check character:
The check character is calculated on a modulus 10 with alternating weights of 3 and 1 assigned from left to right beginning with the letter M prefix. The letter M counts as 3.
This means that each of the first nine characters of the ISMN — i.e. excluding the check digit itself - is multiplied by an alternating sequence of the numbers 3 and 1 from left to right and that the sum of the products thus obtained, plus the check digit, must be divisible without remainder by 10.
For example:
Publisher Title Number Check
prefix digit ISMN M 3 4 5 2 4 6 8 0 5
Weight 3 1 3 1 3 1 3 1 3
Products 9 3 12 5 6 4 18 8 0 = 65
Total: 65 + 5 (check digit) = 70
As 70 can be divided by 10 without remainder M-345-24680-5 is a valid International Standard Music Number.
Data format:
The letters ISMN, which are usually found printed with an ISMN on the item, should not be entered in field 013.
Any ISMN which is found to be wrongly printed on the item can be entered in subfield $z, Erroneous ISMN, which is provided to give access to records that may have been requested by an erroneous number appearing on the item. When only an erroneous number is known, the field will contain a subfield $z without subfield $a being present.
Hyphens are inserted to separate the four parts of the number in the $a or $z subfield. No other punctuation is permitted. When an ISMN is displayed in a catalogue entry the inclusion of the hyphens is mandatory. Many national agencies do not store the hyphens in the machine-readable record since they can be generated by algorithm if the range of publisher identifiers which have been allocated is known. When records are exchanged internationally the recipient of records may not always know the range of publisher identifiers. Therefore it is recommended that hyphens always be included in the ISMN in field 013 to ensure the display output.
Strictly speaking, each music publication has one ISMN. However, there are circumstances in which a single record may need to include more than one ISMN, depending on the policy of the cataloguing agency. Examples of situations in which multiple ISMN might appear in a record are: where a publisher issues a work in more than one binding or physical format, each with a different ISMN, and a single record is created by the agency encompassing more than one of the ‘editions’, where a single record is created for a multi-volume publication and different ISMN have been assigned by the publisher to each individual volume in the set and to the set as a whole; where a single item is published, or published and distributed, by more than one entity, each of which has assigned a separate ISMN to the item.
In order to distinguish between ISMN when there is more than one in a record, qualifications may be added to one or more of them, according to the practice of the agency preparing the record. Terms of availability and price are often related to each ISMN. Thus this information is recorded in the same field. Punctuation is included with the data as required.
The field should be repeated for each valid ISMN. It should be repeated for an invalid ISMN unless that invalid ISMN clearly relates to a known valid equivalent entered in the record, in which case the invalid ISMN will be entered in the same field as its corresponding valid ISMN (EX 3).
Some agencies may use the ISMN as record identifier and enter it in the field 001. In those cases the ISMN should be entered additionally in field 013.


Взаємопов’язане поле 001 – ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
    Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISMN як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001.
У цих випадках ISMN потрібно додатково заносити до поля 013.


Взаємопов’язане поле 010 – МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN)
    Деколи важко з’ясувати, чи є документ нотним виданням, чи книгою, чи нотним виданням і книгою одночасно. У цих випадках документові одночасно можуть бути привласнені ISMN й ISBN.
The field contains the International Standard Book Number. It is sometimes difficult to decide whether a publication is a music edition or a "normal" book, or both. In these cases both an ISMN and an ISBN may be assigned.


Взаємопов’язане поле 011 – МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN)
    Для монографічних серій нотних видань ISSN привласнюється назві серії, а ISMN — кожній індивідуальній одиниці серії.
There are only a few periodicals of printed music, but many music publications are issued in series. Both categories should be assigned, an ISSN for the title of a continuing resource and an ISMN for each individual item in the series.


Взаємопов’язане поле 016

Підполя


підполе
a – Код ISMN |fre> |fre> |eng>

пояснення до підполя: Правильний код ISMN, включаючи дефіси. ISMN надається спеціальним агентством у кожній країні.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Характеристики |fre> |eng>

пояснення до підполя: Додаткові характеристики ISMN, зазначеного у 013$a. Як звичайно, це видавець, відомості про обкладинку або ознака пов’язаності ISMN з набором томів чи окремим томом.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Умови придбання та/або ціна |fre> |eng>

пояснення до підполя: Ціна документу та примітки щодо умов його придбання. Якщо в запису одночасно присутні поля 010 (ISBN) і 013 (ISMN), це підполе не заповнюється.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 010$d, 011$d.


підполе
z – Помилковий ISMN |fre> |eng>

пояснення до підполя: ISMN, який визначається як помилково привласнений документу, чи помилково надрукований, чи недійсний. Приміром, ISMN, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі скасовується, або ISMN, який було помилково надруковано.
Якщо встановлено, що ISMN неправильний, то він заноситься до підполя $z, а $a не заповнюється.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
6 – Interfield Linking Data |eng>

пояснення до підполя: This subfield is described in paragraph 3.13 of the UNIMARC manual.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 013 ##$aM-706652-25-2
200 1#$aLatviesu kordziemas antologija

приклад 2 („EX 1“): 013 ##$aM-706700-00-7$b(HDS)
013 ##$aM-705701-00-4$b(MIC)
Example of ISMN-10. The item is published jointly by Hrvatsko drustvo skladatelja and Muzicki informativni centar.

приклад 3 („EX 2“): 013 ##$aM-9005202-2-7$b(bound)
013 ##$aM-9005202-3-4$b(pbk)
Example of ISMN-10. The publication is available both in bound and in paperback edition.

приклад 4 („EX 3“): 013 ##$aM-9005202-1-0$zM-9005202-1-X
Example of ISMN-10. ISMN M-9005202-1-0 is incorrectly printed with an X as the check digit.

приклад 5 („EX 4“): 013 ##$a979-0-3217-6546-7$b(score, bound)
013 ##$a979-0-3217-6547-4$b(score, pbk.)
Example of ISMN-13. The score is published both in bound and in paperback edition.

приклад 6 („EX 5“): 013 ##$a979-0-3217-6543-6$b(score)
013 ##$a979-0-3217-6544-3$b(vocal score)
013 ##$a979-0-3217-6545-0$b(set of parts)
Example of ISMN-13. The item is published in score, vocal score and set of parts.

приклад 7 („EX 6“): 013 ##$6z01$aM-9005202-1-0$zM-9005202-1-X
013 ##$6z01$a979-0-9005202-1-0
Example with subfield $6: ISMN-10, with its wrong ISMN, linked with the new ISMN-13.


поле
014 — Ідентифікатор статті |eng> |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить унікальний код, присвоєний журнальній статті.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове при наявності даних)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Ідентифікатор статті |fre> |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВО ПРИ НАЯВНОСТІ ДАНИХ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Помилковий ідентифікатор статті |fre> |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
2 – Код системи |fre> |eng>

пояснення до підполя: Ідентифікатор системи, відповідно до якої був сконструйований ідентифікатор у подполе $a чи $z.
Використовуються наступні коди:
biblidБібліографічна ідентифікація статей із серіальних видань і книг (ISO 9115).
siciІдентифікатор серіальних видань і статей (ANSI/NISO Z39.56)

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: ПРИМІТКА: ISO 9115 був відмінений, тому використання коду bibilid не рекомендується.

приклад 1: 014 ##$a0024-2519/91/6103-0003$01.00$2sici
Поле
014 містить ідентифікатор статті „Core Journal Networks and Cocitation Maps: New Bibliometric Tools for Serials Research and Management“ з „Library Quarterly v.61“, no.3. Другий знак долара („$“) є частиною ідентифікатора статті, а не ідентифікатора підполя.


поле 015 — Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ISRN) |eng> |ukr>

короткий опис: Поле містить ISRN, привласнений Національним центром ISRN. Він пов’язується з ISBD Стандартним номером (або альтернативним) і галуззю доступності.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Поле містить код, форматований відповідно до ISO 10444. Його максимальна довжина дорівнює 36 символам.


Взаємопов’язане поле 010 – МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN)
     Цифровий код, який привласнюється книгам, використовуваний аналогічно ISRN.

Взаємопов’язане поле 011 – МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN)
     Цифровий код, який привласнюється серіальним виданням, використовуваний аналогічно ISRN.

Взаємопов’язане поле 014 – ІДЕНТИФІКАТОР СТАТТІ
     Код, привласнений журнальним статтям.

Взаємопов’язане поле 040 – CODEN
     Додаткова система ідентифікації серіальних видань.

Підполя


підполе
a – Код ISRN |eng>

пояснення до підполя: Правильно привласнений код ISRN, включаючи дефіси. ISRN надається спеціальним агентством у кожній країні.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Характеристики |eng>

пояснення до підполя: Ознаки меж ISRN, зазначеного у 015$a. Як звичайно, це видавець, ознака наявності обкладинки або ознака пов’язаності ISRN з набором томів чи окремим томом.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Умови придбання та/або ціна |eng>

пояснення до підполя: Ціна документу та примітки щодо умов його придбання.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Скасований/недійсний/помилковий ISRN |eng>

пояснення до підполя: ISRN, який визначається як помилково привласнений документу чи, в іншому випадку, недійсний. ISRN, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі анулюється. ISRN, який було помилково надруковано.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 015 ##$aKU-CL-TR--6-96--GB
Технічний звіт 6-96, підготовлений Kent University Computing Laboratory. ISRN привласнений відповідним агентством Великобританії (GB)


поле
016 — Міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC) |eng> |ukr>

короткий опис: Поле містить міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC) і характеристики, які розрізняють різні ISRC, якщо каталогізований документ містить декілька ISRC.
ISRC використовується для ідентифікації аудіо- та відеозаписів та аудіо-візуальних матеріалів згідно з вимогами ISO 3901.
Кожна окремо доступна складова частина каталогізованого документа повинна отримувати власний ISRC.
Код ISRC пов’язується з Стандартним книжковим номером ISBN (або альтернативним) і сферою доступності. Поле може містити відомості щодо сфери доступності та/або ціни, навіть якщо каталогізований звуко-/відео-/аудіовізуальний запис на містить ISRC.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо каталогізованому звукозапису привласнено декілька правильних ISRC.)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Структура ISRC:
ISRC складається з дванадцяти цифр, яким передують літери ISRC. У країнах, які не використовують латинську абетку, абревіатура ISRC може додатково наводитися місцевою графікою.
ISRC поділяється на п’ять елементів, два з них мають змінну довжину, кожний з яких відокремлюється дефісом.
1. Код країни: двохлітерний код країни, привласнений відповідно до ДСТУ ISO 3166-1-2000 (ISO 3166-1).
2. Код першого власника: абетково-цифровий трьохсимвольний код, привласнений відповідними агентствами.
3. Рік коду аудіо-/відео-/аудіовізуального запису: останні дві цифри року.
4. Код аудіо-/відео-/аудіовізуального запису: складається з трьох або чотирьох цифр, присвоєних першим власником. Якщо записаних одиниць менш ніж десять, код повинен бути в діапазоні 0000-2999, якщо ж більше дев’яти, то в діапазоні 300-999.
5. Код записаної одиниці: Складається з числа з інтервалу 0-9, якщо довжина коду аудіо-/відео-/аудіовізуального запису дорівнює чотирьом цифрам, або з інтервалу 00-99, якщо трьом.

примітки до змісту поля: Формат даних:
Літери ISRC, які звичайно друкуються разом з ISRC на нотному виданні, не заносяться до поля 016.
Кожен з неправильних ISRC, який знаходиться на документі, повинен бути занесеним до підполя 016$z. Помилковий ISRC, яке забезпечує доступ до документу за запитами, які містять помилковий ISRC, що зустрічається на документі.
Дефіси вводяться для відокремлення чотирьох частин ISRC у підполях 016$a та 016$z. Усі інші пунктуаційні знаки є неприпустимими. Коли ISRC відображається в каталожну точку доступу, включення дефісів та пробілів є обов’язковим. Багато національних агентств не зберігають дефіси чи пробіли у машиночитних записах, оскільки, коли ідентифікатор видавця є відомим, вони можуть генеруватися за допомогою алгоритму. Коли створювані каталогізаційні записи беруть участь у міжнародному обміні, їх отримувачеві на завжди відомі довжини ідентифікаторів видавця. Тому застосування дефісів у полі 016 рекомендується з метою впевненості в забезпеченні правильності відображення виводу на дисплей.
Коли в записі наявні декілька ISRC, з метою їх розрізнення згідно з практикою каталогізаційного агентства до одного чи декількох з них додаються характеристики.
Сфера доступності та ціна часто зв’язуються з кожним ISRC. Таким чином, ця інформація розташовується в тому ж полі. Необхідна пунктуація вводиться разом з даними.
Поле 016 повторюється для кожного дійсного ISRC. Воно може повторюватися для кожного неправильного ISRC, окрім випадків коли неправильний ISRC ясно пов’язується з уведеним до запису відомим правильним еквівалентом. В останньому разі обидва ISRC заносяться до одного поля 016.
Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISRC як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISRC потрібно додатково заносити до поля 016.


Взаємопов’язане поле 001 – ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
    Деякі каталогізаційні агентства можуть використовувати ISRC як ідентифікатор запису й уводити його до поля 001. У цих випадках ISRC потрібно додатково заносити до поля 016.

Взаємопов’язане поле 010 – МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР (ISBN)
    Деколи важко з’ясувати, чи є документ музичним виданням, чи книгою, чи музичним виданням і книгою одночасно. У цих випадках документові одночасно можуть бути привласнені ISRC й ISBN.

Взаємопов’язане поле 011 – МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN)
     Для серій звуко-/відео-/аудіовізуальних записів ISSN привласнюється назві серії, а ISMN — кожній індивідуальній одиниці серії.

Взаємопов’язане поле 013 – МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР НОТНОГО ВИДАННЯ (ISMN)
     ISMN використовується для друкованих музичних видань.

Підполя


підполе
a – Код ISRC |eng>

пояснення до підполя: Правильно привласнений код ISRC, включаючи дефіси. ISRC надається спеціальним агентством у кожній країні.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Характеристики |eng>

пояснення до підполя: Ознаки меж ISRC, зазначеного у 015$a. Як звичайно, це видавець, ознака наявності обкладинки або ознака пов’язаності ISRC з набором томів чи окремим томом.

пояснення до підполя: [Obsolete]

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Сфера доступності та/або ціна |eng>

пояснення до підполя: Ціна документу, примітки щодо умов його придбання тощо. Коли запис також містить поле 010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ КНИЖКОВИЙ НОМЕР та вміст підполя 016$d повністю збігається з вмістом 010$d, останнє при створенні запису може бути опущене.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 010$d


підполе
z – Помилковий ISRC |eng>

пояснення до підполя: ISRC, який визначається як помилково привласнений документу чи, в іншому випадку, скасований. ISRC, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому в цьому разі анулюється. ISRN, який було помилково надруковано.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 016 ##$aFR-Z03-91-012-31
ISRC для фонограми, створеної в 1991 році у Франції


поле
017 — Other Standard Identifier |eng>

обов’язковість поля: НІ

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 – Type of standard number or code

значення індикатора:
7Source Specified in Subfield $2
8Unspecified type of standard number


індикатор 2 – Difference indicator

значення індикатора:
0No information provided
1No difference
2Difference

Підполя


підполе
a – Standard Number |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Qualification |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Terms of Availability and/or Price |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Erroneous Number or Code |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
2 – Source of code |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


поле 018 — [Reserved for other International Standard Numbers] |eng>

обов’язковість поля: НІ

повторюваність поля: ТАК

Підполя


поле 020 — Номер документа в національній бібліографії |eng> |fra> |rus> |ukr>

короткий опис: Поле містить номер документа в національній бібліографії і код країни місцезнаходження агентства.
Для документів, що ввійшли в національні бібліографії, поле може містити код країни і номер видання у відповідному літописі (у книжковому літописі, літописі серіальних видань, нотному літописі тощо).

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове при наявності даних)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.


Взаємопов’язане поле
    не визначено

Підполя


підполе
a – Код країни |fre> |eng>

пояснення до підполя: Двохсимвольний код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 020 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 2


підполе
b – Номер |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить номер документа в національній бібліографії.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 020 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Помилковий номер |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить номер документа в національній бібліографії, помилково привласнений документу.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
9 – Основна назва видання Української/іншої національної книжкової палати

пояснення до підполя: Містить основну назву відповідного Літопису, у якому приводиться бібліографічні дані щодо каталогізуємого документа. Можливо при наявності відповідної методики замінити зміст підполя на числовий суфікс додатково до коду країни, як це регламентується UNIMARC Manual.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 020 _$aSU$b90-4033
В прикладі наведений номер, привласнений документу Російською книжковою палатою.

приклад 2: 020##$aby$b[97-556] п аф
В прикладі був наведений номер, привласнений документу Національною книжковою палатою Білорусі.

приклад 3: 020##$aru$b90-4033
Був наведений номер, привласнений документу Російською книжковою палатою.


поле
021 — Номер державної реєстрації |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить номер, присвоєний документу національним бібліографічним агентством, і код країни місцезнаходження агентства, номер, присвоєний документу службою депонування чи службою охорони авторських прав країни.
Для обов’язкових екземплярів документів, можливо відображення реєстраційного номеру, під яким документ зберігається в національній книжковій палаті.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове при наявності номера державної реєстрації)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Джерелом інформації про номер державної реєстрації може бути Книжковий літопис, Лист державної реєстрації (ЛДР) чи картка національної книжкової палати.
Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.

Підполя


підполе
a – Код країни |fre> |eng>

пояснення до підполя: Двохсимвольний код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 021 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 2


підполе
b – Номер |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить номер, привласнений документу національним бібліографічним агентством.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 021 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Помилковий номер державної реєстрації |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить номер державної реєстрації, помилково привласнений документу.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: Волович-Григор’єва, З. И.
Міжнародний досвід реформування власності / Волович-Григор’єва З. И.; Біл. держ. ун-т (БДУ). — Мн., 1998. Депонує
в БілІСА 13.11.98 № Д 199880.
nam0
021##$aby$b№Д 199880$5БілІСА
100##$a19990513h1998k##y0rusy########ca
105##$ay###kд##000yy
2001#$aМіжнародний досвід реформування власності$fВолович-Григор’єва З.І.
$gБілоруський державний університет (БДУ)
301##$aДепонована в БілІСА 13.11.98 № Д 199880

приклад 2: Механіка сипких середовищ, ґрунтів та гірських порід: Звіт про НДР / Біл. держ. ун-т трансп. (БілДУТ). — № ГР 19962770. — Гомель, 1996.
nam0
021##$aby$b№ ГР 19962770$5БілІСА
100##$a19981005d1996####k##y0rusy########ca
105##$abe#kp##000yy
2001#$aМеханіка сипких середовищ, ґрунтів та гірських порід$eЗвіт про НДР$fБілоруський державний університет транспорту (БілДУТ)


поле
022 — Номер публікації органів державної влади |eng> |fra> |rus>

короткий опис: Поле містить номер, привласнений органом державної влади власній публікації, чи публікації, виданої від його імені.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: У поле приводяться номери указів, постанов, роз’яснень тощо, виданих органами державної влади будь-якого рівня.
Коли відомо тільки помилковий номер, поле може містити підполе $z без наявності підполя $b.


Взаємопов’язане поле 100 – ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ
     код урядової публікації (позиція символу 20)

Підполя


підполе
a – Код країни |fre> |eng>

пояснення до підполя: Двохсимвольний код, що ідентифікує країну національної бібліографії. Визначається стандартом ДСТУ ISO 3166-1-2000.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 022 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 2


підполе
b – Номер |fre> |eng>

пояснення до підполя: Номер, присвоєний органом влади.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 022 ПРИВОДИТЬСЯ В ЗАПИСІ.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Помилковий номер |fre> |eng>

пояснення до підполя: Номер, помилково присвоєний документу.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 022 $aUS$bHE17.302.W58/91
Номер урядової публікації США

приклад 2: Про заходи по вдосконаленню регулювання експорту і імпорту товарів: Ухвала Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 1 грудня 1994 р. № 213.
022##$aby$b№ 213
2001#$aПро заходи по вдосконаленню регулювання експорту і імпорту товаров$eПостанова Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 1 грудня 1994 р. № 213
71001$aРеспубліка Білорусь$bКабінет Міністрів

приклад 3: E/1998/23
E/CN.4/1998/1777
United Nations Economic and Social Council.
Official records, 1998. -- New York, Geneva, 1998.
Suppl. 3. Commission on human rights: Report on fifty-fourth sess., 16 March — 24 Apr. 1998.
Запис 1
nam1
001by-NLB-kn-9900050
022##$bE/1998/23
2001#$aOfficial records, 1998$fUnited Nations Economic and Social Council
Запис 2
oam2
001by-NLB-kn-9900051
022##$bE/CN.4/1998/1777
2001#$aCommission on human rights: Report on fifty-fourth session, 16 March-24 April 1998
461#0$1001by-NLB-kn-9900050$12001#$vSuppl. 3
Запис, складений на Додаток № 3, підготовлений Комісією з прав людини Економічної і Соціальної Ради ООН, знаходиться на самому нижньому рівні ієрархічного ланцюжка записів, що відображає матеріали ООН. В структурі цього запису є відсилання на запис вищестоящого рівня, що відображає матеріали Економічної і Соціальної Ради ООН в цілому. Реєстраційні номери мають як Додаток № 3, так і матеріали Економічної і Соціальної Ради ООН.


поле
035 — Інші системні номери |eng>

короткий опис: Поле містить ідентифікатор запису, отриманого з іншої системи.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Поле використовується для сумісності з RUSMARC, UNIMARC


Взаємопов’язане поле 001 – ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
    Набір символів, однозначно ідентифікуючий запис, а саме контрольний номер запису, привласнений агентством, що його підготувало.

Взаємопов’язане поле 801 – ДЖЕРЕЛО ЗАПИСУ
    Ідентифікатор і найменування організації, що створила чи модифікувала запис, отриманий з іншої системи.

Підполя


підполе
a – Ідентифікатор запису. |eng>

пояснення до підполя: Ідентифікатор запису, отриманого з іншої системи. Перед ним у круглих дужках приводиться код організації, що присвоїла цей ідентифікатор у своїй системі.
До створення міжнародної системи прийнятих кодів рекомендується використовувати коди з „USMARC Code List for Organizations“. Можливо також використання повного найменування чи національного коду організації.

обов’язковість підполя: НІ (Обов’язкове, якщо поле 035 приводиться в запису)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)


підполе
z – Скасований чи помилковий ідентифікатор запису |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ПРИ НАЯВНОСТІ.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 001 b9301298
035 ##$a(CiZaNSB)920701098
801 #0$aHR$bCiZaNSB$c960507$gPPIAK$2unimyu
801 #2$aGB$bUk$c960702
Ідентифікатор, записаний у полі
035, належить запису, створеному в Національній та Університетській Бібліотеці, Загреб.


поле 036 — Music Incipit |eng>

обов’язковість поля: НІ

повторюваність поля: ТАК


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Number of work |eng>

обов’язковість підполя: ТАК

повторюваність підполя: НІ

фіксована довжина підполя: 2


підполе
b – Number of movement |eng>

обов’язковість підполя: ТАК

повторюваність підполя: НІ

фіксована довжина підполя: 2


підполе
c – Number of incipit |eng>

обов’язковість підполя: ТАК

повторюваність підполя: НІ

фіксована довжина підполя: 2


підполе
d – Voice/instrument |eng>

обов’язковість підполя: ТАК (Mandatory if 036$p is present)

повторюваність підполя: НІ


підполе
e – Role |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
f – Movement caption/heading |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК


підполе
g – Key or mode |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
m – Clef |eng>

обов’язковість підполя: НІ (Mandatory if 036$p is present)

повторюваність підполя: ТАК

фіксована довжина підполя: 3


підполе
n – Key signature |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
o – Time signature |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
p – Musical notation |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
q – Comments (free text) |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК


підполе
r – Codified note |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ

фіксована довжина підполя: 1


підполе
t – Text incipit |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК


підполе
u – Uniform Resource Identifier |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК


підполе
z – Language of text |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК

фіксована довжина підполя: 3


підполе
2 – System code for musical notation |eng>

обов’язковість підполя: НІ (Mandatory if 036$p is present)

повторюваність підполя: НІ

фіксована довжина підполя: 2


поле 040 — CODEN (для серіальних видань) |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить унікальний шестисимвольний код, привласнений назві серіального видання Міжнародною службою CODEN.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: CODEN — це унікальний шестисимвольний код для назв серіальних видань, привласнюваний Міжнародною службою CODEN науковим і технічним серіальним виданням.
Перші п’ять символів CODEN є літерами та базуються на назві серіального видання. Останній (шостий) є літерно-цифровоим контрольним числом.


Взаємопов’язане поле 011 – МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРІАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN)
    Цифровий код, застосовуваний для унікальної ідентифікації серіальних видань.

Підполя


підполе
a – CODEN |fre> |eng>

пояснення до підполя: Шестисимвольний код, останній символ якого є або літерою, або цифрою.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Помилковий CODEN |fre> |eng>

пояснення до підполя: CODEN, який визначається як помилково привласнений документу чи, в іншому випадку, недійсний. CODEN, який міг знаходитися на двох різних виданнях і тому, в цьому разі, анулюється. CODEN, який було помилково надруковано.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 040 ##$aJPHYA7
Код CODEN для журналу „Journal of Physiology“ (Лондон).


поле
071 — Видавничі номери (для музичних матеріалів) |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить видавничі номери, застосовувані для музичних звукозаписів і нотних видань.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове за наявності)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 – Тип видавничого номера

пояснення до індикатора: Індикатор специфікує тип видавничого номера, який міститься в полі. Може використовуватися для генерації примітки (поле 301), коли примітка повністю виводиться з цього поля.

значення індикатора:
0Номер випуску (для звукозаписів)
    Номер випуску чи номер на етикетці, використовуваний для ідентифікації документу або серіального видання, призначений видавцем певному аудіозапису, стороні аудіозапису, виконанню аудіозапису або групі аудіозаписів. Номер випуску зазвичай розташовується на етикетці чи часто на упаковці цих аудіозаписів. Для набору звукозаписів номер випуску знаходиться на кожному носії, а також повинен бути номер для всього набору на упаковці.
1Номер матриці (для звукозаписів)
    Номер матриці використовується для ідентифікації першого оригіналу, з якого було створено звукозапис. Може застосовуватися для ідентифікації звукозапису за відсутності номера випуску чи номера на етикетці.
2Номер дошки
    Номер дошки — це серійний номер, привласнюваний видавцем нотному виданню. Зазвичай друкується внизу кожної сторінки нотного тексту і, крім того, деколи з’являється на титульному аркуші.
3Інші видавничі номери
    Інші видавничі номери — це номери, аналогічні номеру дошки, проте вони не зустрічаються на кожній сторінці нотного документа. Вони можуть розташовуватися на титульному аркуші, обкладинці та/або першій сторінці нотного тексту.
4Video recording number
5Other type of publisher’s number
6Electronic resource number (e.g. CD-ROM)


індикатор 2 – Індикатор примітки.

пояснення до індикатора: Індикатор відображає, чи буде агентство використовувати дані для автоматичної генерації примітки. Якщо автоматична генерація примітки не вимагається (можливо, у разі, якщо агентство також внесло дані до полів 300 та 301), індикатору 2 привласнюється значення „0“.
Якщо номер, який записано в полі 071, може бути використаним у такій самій формі, другому індикатору привласнюється значення „1“ і примітку буде згенеровано. В протилежному випадку індикатор 2 дорівнює „0“ і додається примітка в полі 301.

значення індикатора:
0Генерація примітки не вимагається
1Генерація примітки вимагається


Взаємопов’язане поле 301 – ПРИМІТКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ НОМЕРІВ
     Позаформатні номери записуються винятково до цього поля.

Підполя


підполе
a – Видавничий номер |fre> |eng>

пояснення до підполя: Номер, призначений агенством.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 301$a


підполе
b – Джерело |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
c – Qualification |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Terms of availability and/or price |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Erroneous publisher's number |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 071 21$a27628$bМузгиз
Номер друкарської форми для нотних видань. Примітки генеруватимуться (наприклад, Н.д. № 27628).

приклад 2: 071 20$aB. & H. 8797$bBreitkopf & Hartel
071 20$aB. & H. 8798$bBreitkopf & Hartel
301 ##$aPl. no.: B. & H. 8797-8798
Послідовність номерів друкарських форм для музичних творів. Примітки не генеруватимуться з поля
071, оскільки загальні примітки зроблені в полі 301.

приклад 3: 071 31$a№ 124$bИ.Ямбор
Видавничий номер для нотного видання. Примітки генеруватимуться (наприклад, Н.д. № 124).

приклад 4: 071 20$a32968$bП.Юрґенсон


поле
072 — Universal Product Code (UPC) |eng>

обов’язковість поля: НІ

повторюваність поля: ТАК


індикатор 1 –

значення індикатора:
blank (not defined)


індикатор 2 – Difference indicator

значення індикатора:
0No information provided
1No difference
2Difference

Підполя


підполе
a – Standard Number |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Qualification |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
c – Additional codes following standard number or code |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Terms of Availability and/or Price |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Erroneous Number or Code |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


поле 073 — Міжнародний номер товару (EAN) |eng>

короткий опис: Поле містить Міжнародний номер товару (EAN). Поле (за винятком підполя $9) відповідає Області стандартного номера (чи його альтернативи) та умов доступності стандартів ISBD та ГОСТ 7.1-2003. Підполе $9 відноситься до Області примітки ГОСТ 7.1-2003. Поле може містити умови доступності та/або ціну навіть у тому випадку, коли воно не містить номер EAN.

обов’язковість поля: НІ

повторюваність поля: ТАК


індикатор 1 –

значення індикатора:
blank (not defined)


індикатор 2 – Difference indicator

значення індикатора:
0No information provided
1No difference
2Difference

Підполя


підполе
a – Standard Number |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
b – Qualification |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
c – Additional codes following standard number or code |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Terms of Availability and/or Price |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Erroneous Number or Code |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


поле 100 — Дані загальної обробки |ukr> |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо записів про документи на будь-яких носіях.

обов’язковість поля: ТАК (Обов’язкове)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
(не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
(не визначено)


Взаємопов’язане поле
    наводяться далі при описі окремих кодів підполя $a

Підполя


підполе
a – Дані загальної обробки |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, що містяться в підполі $a, ідентифікуються позиціями символів, які нумеруються від 1 до 35. Усі позиції підполя обов’язково повинні бути наявними в підполі.

обов’язковість підполя: ТАК (Обов’язкове)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 35

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: наводяться далі в тексті при описі окремих кодів

примітки:
Найменування
елемента даних
Обов’язковість заповнення позицій Кількість
символів
Позиції
символів
Дата вводу до файлу + 8 0-7
Тип дати публікації + 1 8
Дата публікації 1 + 4 9-12
Дата публікації 2 + 4 13-16
Коди цільового призначення 3 17-19
Код урядової публікації 1 20
Код модифікації запису 1 21
Мова каталогізації + 3 22-24
Код транслітерації 1 25
Набір символів + 4 26-29
Додатковий набір символів 4 30-33
Графіка назви 2 34-35

$a/0-7 Дані загальної обробки. Дата вводу запису до файлу.
Вісім цифрових символів у стандартній формі (відповідно до ISO 8601 1988) для дати: РРРРММДД, де РРРР відповідає року, ММ — місяцю (якщо є необхідність, з початковим нулем), ДД — дню (також з початковим нулем у разі необхідності).
При коректурі помилок уводу та редагування дату не змінюють.
При обміні інформацією зберігається первісна дата створення запису.

$a/8 Дані загальної обробки. Тип дати публікації (дати публікації 1 і дати публікації 2)
Односимвольний код, який характеризує тип дати відповідно до одинадцяти категорій видавничого статусу каталогізованого документу. Цей код визначає типи дат, які наводяться у позиціях 9 12 (Дата публікації 1) та 13 16 (Дата публікації 2). Ці дати завжди вводяться як чотирьох символьне значення року.

a     Поточне серіальне видання
Дата публікації 1 містить точно визначений рік початку публікації чи початковий рік орієнтовного діапазону часу початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата публікації 2 містить 9999.
b Серіальне видання, яке більше не публікується
Дата публікації 1 містить точно визначений рік початку публікації чи початковий рік орієнтовного діапазону часу початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата публікації 2 містить рік припинення публікації. У разі, коли рік завершення публікації точно невідомий, дата публікації 2 може містити пробіли замість кожної невизначеної цифри.
c Серіальне видання з невизначеним статусом
Серіальне видання, про яке точно не відомо, видається воно на сьогодні чи його видання припинено. Дата публікації 1 містить рік початку публікації. Якщо дата має невизначені позиції, вони заповнюються пробілами.
Дата публікації 2 містить чотири пробіли.
d Монографія, яка видається повністю або видається протягом одного календарного року
Монографія, яка видається в одному томі чи декількох томах одночасно або з однаковою датою видання, тобто видається протягом одного календарного року. Якщо дата точно не відома, використовується код „f”.
Якщо окремі томи монографії видавалися з інтервалами у часі більше за рік, застосовується код „g”.
Дата публікації 1 містить рік початку публікації. Якщо дата має невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Дата публікації 2 містить чотири пробіли.
e Репродукований документ
Каталогізований документ являє собою репринт, передрук, факсимільну копію, перевидання тощо. Для нових видань застосовуються коди „d”, „f”, „g” або „h” відповідно до правил їх використання. Якщо репродукований документ є серіальним виданням або монографією, окремі томи якої виходять друком протягом терміну, більшого за один календарний рік, то вказуються початковий рік видання та початковий рік перевидання.
Дата публікації 1 містить рік початку перевидання.
Дата публікації 2 містить рік початку видання оригіналу.
Якщо дати мають невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
f Монографія, дата публікації якої точно не відома
Дата публікації 1 містить найраннішу з передбачуваних дат видання.
Дата публікації 2 містить найпізнішу з передбачуваних дат видання.
Заміна цифр будь-якої з цих дат пробілами не припускається.
g Монографія, публікація якої триває більше одного календарного року
Дата публікації 1 містить рік початку видання.
Дата публікації 2 містить рік закінчення видання або 9999 у разі, коли видання триває.
Якщо дати мають невизначені цифри, вони замінюються пробілами.
Код „g” із відповідними датами публікації застосовується також у виняткових випадках, коли на однотомному видання зазначено два роки видання.
h Монографія з фактичною датою публікації та датою надання копірайту/ привілею
Дата публікації документу відрізняється від дати надання йому копірайту/ привілею. Якщо дата публікації невідома, застосовується “d”. Привілей визначається як монополія, яка надається відповідною урядовою установою автору або книготорговцю на видання каталогізованого документу після зазначеного терміну.
Дата публікації 1 містить дату публікації.
Дата публікації 2 містить дату надання копірайту/ привілею.
i Документ (монографія) з датою виходу/ випуску та датою виробництва
Застосовується для фільмів, аудіозаписів тощо у випадках існування проміжку часу між виробництвом документу та його виходом у світ/ реалізацією.
Дата публікації 1 містить дату виходу/ випуску.
Дата публікації 2 містить дату виробництва.
j Документ з точною датою публікації
Застосовується у випадках, коли важливо зазначити місяць (і, якщо це можливо, день) публікації.
Дата публікації 1 містить рік публікації.
Дата публікації 2 містить місяць і день публікації у форматі ММДД з вирівнюванням вправо за допомогою нулів. Якщо позиції ДД не використовуються, вони заповнюються пробілами.
о Дата публікації невідома
Застосовується, коли документ взагалі не містить дати публікації.
Дата публікації 1 заповнюється пробілами.
Дата публікації 2 заповнюється пробілами.

$a/9 12 Дата публікації 1.
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 210$d Область вихідних даних. Дата видання.
ПРИМІТКИ. На відміну від нормованих дат у позиціях 9 12 та 13 16 підполя $a поля 100, у 210$d дати наводяться у тому вигляді, який вони мають на каталогізованому документі.

$a/13 16 Дата публікації 2.
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 210$d Область вихідних даних. Дата видання.
ПРИМІТКИ. На відміну від нормованих дат у позиціях 9 12 та 13 16 підполя $a поля 100, у 210$d дати наводяться у тому вигляді, який вони мають на каталогізованому документі.

$a/17 19 Коди цільового призначення.
Коди цільового призначення вказують, на яку вікову категорію розраховано каталогізований документ. Коди вводяться послідовно зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами.
a Для дітей та юнацтва, загальний
Застосовується замість кодів „b”, „c”, „d” або „e”, коли ці коди не використовуються або не можуть бути використаними.
b Для дітей дошкільного віку (0-5 років)
c Для дітей молодшого шкільного віку (5-9 років)
d Для дітей середнього шкільного віку, підлітків (9-14 років)
e Для дітей старшого шкільного віку, юнацтва (14-20 років)
k Для дорослих, наукова
m Для дорослих, загального змісту
u Невідомо

$a/20 Код урядової публікації. Код публікації органу державної влади.
Односимвольний код, який визначає рівень органу державної влади, від імені якої видано чи якою фінансовано видання каталогізованого документу.
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 710, 711, 712.
ПРИМІТКИ. Визначається у випадку, коли в запис містить поле 710. Якщо організація, зазначена в полі 710, не є органом державної влади чи несе інтелектуальну співвідповідальність або вторинну інтелектуальну відповідальність (поля 711 і 712), застосовується код „y”.
Видання академічних установ не розглядаються як урядові публікації.
a Національний/федеральний
Суверенні держави та території з самоврядуванням, тобто ті, що мають власні законодавчі установи (парламент, міністерства і т. ін.).
b Автономна республіка/провінція/штат тощо
Адміністративна одиниця на рівень нижче найвищого, що має власне самоврядування та законодавчий контроль, проте не несе відповідальність за зовнішню політику держави (приміром, Автономна Республіка Крим, провінції Канади, землі Федеративної Республіки Німеччини тощо).
c Область/ графство/ департамент тощо
Адміністративна одиниця середнього рівня, звичайно без власних законодавчих установ (приміром, області України, департаменти Франції, графства Великої Британії тощо).
d Місцевий (муніципальний тощо)
Адміністративна одиниця найнижчого рівня (приміром, місто, село тощо).
e Міжтериторіальний (міжурядові організації нижче найвищого рівня)
Будь-яка адміністративна одиниця нижче національного рівня, яка об’єднує чи охоплює кілька адміністративних одиниць (приміром, транспортна адміністрація, що підлягає декільком муніципалітетам).
f Міжурядовий
Міжнародні організації та їх агентства, вповноважені укладати угоди з суверенними державами (приміром, Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний Валютний Фонд тощо).
g Уряд у вигнанні або нелегальний уряд
Неофіціальні уряди (приміром, уряд України в екзилі).
h Рівень не визначено
Застосовується, коли документ є урядовою публікацією, проте рівень державної установи не може бути визначеним з наявної інформації.
u Не відомий
Застосовується, коли неможливо визначити, чи є каталогізований документ урядовою публікацією
y Неурядова публікація
Застосовується, коли каталогізований документ видано не органом державної влади.
z Інший адміністративний рівень
Застосовується, коли каталогізований документ є публікацією органа влади певного рівня, проте визначити цей рівень неможливо за допомогою жодної з категорій a g (приміром, райони, підпорядковані обласним центрам України, райони міст тощо).

$a/21 Код модифікації запису.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо запис було модифіковано.
Односимвольний код, призначений для відображення того, чи достатньо виявилося наявного набору символів для опису даних таким чином, яким вони представлені в документі.
0 Немодифікований запис
1 Модифікований запис

Запис вважається модифікованим, якщо у ньому використано два чи більше стандартних наборів символів для безпосереднього або транслітерованого відтворення символів, які не входять до стандартного комп’ютерного набору. Наприклад, для подання математичних формул було застосовано транслітерацію, літери грецької абетки тощо.
Але запис не буде вважатися модифікованим, якщо текст титульного аркуша не може бути транслітерованим через наявність у ньому символів, які не входять до стандартних комп’ютерних наборів.
$a/22 24 Мова посилань, довідок, приміток тощо каталогізатора.
Трьохсимвольний код, який визначає мову посилань, довідок приміток тощо каталогізатора. Перелік кодів наводиться у додатку A.
УКРМАРК не має механізмів вказувати мову окремих полів усього запису.

$a/25 Код транслітерації.
УКРМАРК передбачає використання міжнародних стандартів транслітерації. Проте, їх застосування не завжди забезпечує адекватність передачі інформації. Тому код транслітерації відображає, чи були використані в каталогізованому записі ISO стандарти транслітерації.
a ISO-правила транслітерації
b Інші
c Одночасне використання ISO та інших стандартів транслітерації
y Правила транслітерації на застосовувалися

$a/26 29 Набори символів.
Два двохсимвольних кода, що визначають основні використані при обміні набори графічних символів (Додаток J). Позиції 26 27 визначають набір G0, позиції 28 29 — G1. Якщо набір G1 не було використано, позиції 28 29 заповнюються пробілами.
Нижченаведений набір кодів у разі необхідності може бути розширеним.
01 ISO 646, версія IRV (основний латинський набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G2./
02 ISO реєстрація #37 (основний кириличний набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G0./
03 ISO 5426 (розширений латинський набір)
04 ISO DIS 5427 (розширений кириличний набір)
/Для записів на документи українською мовою, створені без використання UNICODE, рекомендовано застосовувати як G1./
05 ISO 5428 (грецький набір)
06 ISO 6438 (набір кодований африканських символів)
07 ISO 10586 (грузинський набір)
08 ISO 8957 (набір івриту, таблиця 1)
09 ISO 8957 (набір івриту, таблиця 2)
10 Зарезервовано
11 ISO 5426-2 (латинські символи, використовувані в деяких європейських мовах та застарілих друкарських наборах)
50 ISO 10646 Рівень 3 (Unicode)
Як 16-бітний набір, ISO 10646 містить усі необхідні символи. Якщо у позиціях 26 27 міститься код 50, то він використовується і для наборів C0, C1 і G. Позиції 28–33 заповнюються пробілами.

$a/30 33 Додаткові набори символів.
Два двохсимвольних кода (див. перелік до $a 26 29), що визначають два додаткові графічні набори символів, застосовані при обміні записами.
Позиції 30–31 відображають набір G2, позиції 32 33 — G3. Якщо додаткові набори символів не було використано, позиції 30 31 і 32–33 заповнюються пробілами.

$a/34 35 Графіка назви.
Двохсимвольний код, який характеризує абетку назви, використовуваної як основна назва, або зведена назва серіального видання. Стосується абетки, якою назва наводиться на джерелі опису, а не набору символів запису.
За відсутності міжнародних стандартів наборів кодів, рекомендовано наступні коди:

ba латинська
ca кирилична
da японська — невизначена графіка
db японська — канджи
dc японська — кана
ea китайська
fa арабська
ga грецька
ha іврит
ia тайська
ja деванагарі
ka корейська
la тамільська
ma грузинська
mb вірменська
zz інша

приклад 1: Монографія видана протягом одного календарного року, основний текст якої має кириличну графіку, основна назва — латинську.
100##$a19950815d1995####ky0rusy0201####ba
Манс, Візе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. з нім.) В. А. Вишняков (ред. пер.).— К.: Торг.-вид. бюро BNV; М.: Біном, 1995. — 192 с.: іл.

приклад 2: Факсимільне видання Галицько-Волинських літописів: Острозького списку (Хлєбніковського) і списку Четвертинського (Погодінського)
100##$a20020911e19901621ky0ukry0104####ba
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and c(etvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.- lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 3: 100##$a.a19##9999
Точна дата початку виходу серіального видання невідома, але воно продовжує видаватися.

приклад 4: 100##$a.a19879999
Перший випуск серіального видання вийшов у світ в 1987 році. Видання продовжується.

приклад 5: 100##$a.b19971997
Серіальне видання вперше вийшло у 1997 році, і в цьому ж році видання було припинено.

приклад 6: 100##$a.c1996####
Перший випуск серіального видання вийшов у 1996 році і невідомо, чи продовжується воно або завершене.

приклад 7: 100##$a.d1982####
Окремий випуск серіального видання за 1982 рік.

приклад 8: 100##$a.d1985####
Зібрання творів в трьох томах, видане у 1985 році.

приклад 9: 100##$a.e19681947
Рік видання оригіналу — 1947, документ був відтворений у 1968 році.

приклад 10: 100##$a.f19531955
Дата публікації на монографії не була проставлена. За змістом можна припустити, що монографія була видана між 1953 та 1955 роками.

приклад 11: 100##$a.g19851986
Тритомник видавався в 1985-1986 роках.

приклад 12: 100##$a.h19861983
Даний документ був виданий у 1986 році, хоча авторське право було видано у 1983 році.

приклад 13: 100##$a.j19940214
Ухвала Кабінету Міністрів була опублікована 14 лютого 1994 року.

приклад 14: 100##$a.j199410##
Меморандум був опублікований у жовтні 1994 року. День публікації невідомий або не має істотного значення.

приклад 15: 2001#$aЕкономічні питання розвитку сільського господарства Білорусії$eМіжвідомча тематична збірка
100##$a.k##
За цільовим призначенням збірка була визначена як наукова література

приклад 16: 2001#$aПро бюджет Республіки Білорусь на 1999 рік $eЗакон Республіки Білорусь
100##$a.a

приклад 17: 2001#$aБюджет Гродненської області на 1999 рік $eПроект
100##$a

приклад 18: 2001#$aПрогноз економічного та соціального розвитку міста Гродно на 1999 рік $eВнесено міським виконавчим комітетом$eПроект
100##$a.d

приклад 19: 2001#$aВісник мерії Москви
100##$a.d

приклад 20: 2001#$aДоповідь Ради керівників Спеціальної фундації Організації Об’єднаних Націй
100##$a.f

приклад 21: 2001#$aLegion magazine$eЖурнал екстремальної музики
100##$a.ba
1010#$arus$geng

приклад 22: 2001#$aВивчи сам Word 97 для Windows
100##$a.ca

приклад 23: 100##$a19980706d1997####k##y0bely####ba

приклад 24: 100 _$a19801205d1960_ _ _ _k _ _у0engy0103_ _ _ _ba
Описана монографія, видана у 1960 р., наукового характеру, неурядового напряму на англійській мові, запис не модифікований.

приклад 25: 100 _$a19801205а19609999m_ _у0engy0103_ _ _ _ba
Серіальне видання, засноване у 1960 р. продовжує видаватися в даний час. Призначено для повнолітніх. Є неурядовою публікацією. Запис немодифікований. Правила транслітерації не використовуються. Мова опису — англійська.


Блок № 1 — Блок кодованої інформації |eng>

Опис блоку: Визначення та призначення полів
Блок містить елементи кодованих даних фіксованої довжини.

Примітки щодо вмісту полів
Дані в полях блоку "
1--" визначаються на основі позиції символу, рахуючи перший символ, що іде за ідентифікатором підполя як нульовий. Якщо бібліографічне агентство не заносить до даного поля жодної кодованої інформації, воно може пропускатися, окрім обов’язкових полів. Якщо деякі дані заповнюють позиції поля не цілком, пропущені позиції елемента даних повинні містити символи заповнення.


поле 101 — Мова документу |eng> |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить кодовану інформацію щодо мови документу, його частин, назви, а також мови оригіналу, якщо документ є перекладом.

обов’язковість поля: ТАК (Обов’язкове)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 – індикатор перекладу

пояснення до індикатора: індикатор перекладу, який встановлює, є чи ні документ перекладом, або чи містить він переклади.

значення індикатора:
0Документ мовою (мовами) оригіналу
1Документ є перекладом з мови оригіналу чи проміжного перекладу
2Документ містить переклади (окрім перекладів резюме статей тощо)
|„|“ (символ заповнення): якщо у конвертованих з вихідного формату записах неможливо встановити, є вони перекладом чи ні;


індикатор 2 –

значення індикатора:
(не визначено)

примітки до змісту поля: Кожне підполе містить трисимвольний код мови (див. Додаток A). У разі повторюваності підполів порядок кодів мов повинен відображати обсяг та значимість мови в документі. Коли це неможливо, коди мов уводяться за абеткою. Якщо якесь з підполів повинно містити велику кількість кодів мов, до нього заноситься код „mul“.

примітки до змісту поля: Таблиця „Коди мов“ (згідно ISO 639-2)
Код Альфа-3 = Назва мови українською мовою = Назва мови англійською мовою
abk = Абхазька = Abkhazian
awa = Авадхі = Awadhi
ava = Аварська = Avaric
ave = Авестійська = Avestan
aus = Австралійська = Australian
ada = Адангме = Adangme
aze = Азербайджанська = Azerbaijani
aym = Аймара = Aymara
aka = акан = Akan
akk = аккадська = Akkadian
alb = албанська = Albanian
alg = алгонкінські мови (інші) = Algonquian (Other)
ale = алеутська = Aleut
tut = алтайські мови (інші), кримськотатарська = Altaic (Other), Crimean Tatar
amh = амхарська = Amharic
eng = англійська = English
cpe = англо-креольські та піджінізовані англійські мови (інші) = Creoles and Pidgins, English-based (Other)
apa = апачі, мови = Apache languages
ara = арабська = Arabic
arw = аравакська = Arawak
arc = арамаїкська = Aramaic
arp = арапахо = Arapaho
asm = ассамі = Assamese
ath = атапаскські (атабаскські) мови (інші) = Athapascan (Other)
map = аустронезійські мови (інші) = Austronesian (Other)
aar = афар = Afar
afr = африкаанс = Afrikaans
afh = африхілі (штучна мова) = Afrihili (Artificial language)
afa = афроазійські мови (інші) = Afroasiatic (Other)
ace = ачехська = Achinese (atjeh)
ach = ачолі = Acoli
mul = багатомовність = Multiple languages
ban = балійська = Balinese
bat = балтійські мови (інші), давньопруська, пруська = Baltic (Other), Old Prussian, Prussian
bal = балучі = Baluchi
bam = бамана (бамбара) = Bambara
bai = бамілеке = Bamileke languages
bad = банда = Banda
bnt = банту мови (інші) = Bantu (Other)
bas = баса = Basa
baq = басків, мова = Basque
btk = батак = Batak
bak = башкірська = Bashkir
bej = беджа (бедауйє) = Beja
bem = бемба = Bemba
ben = бенгалі (бенгальська) = Bengali
ber = берберські мови (інші) = Berber (Other)
bik = бікольська = Bikol
bel = білоруська = Belarusian
bin = біні = Bini
bur = бірманська = Burmese
bis = біслама = Bislama
bih = біхарі = Bihari
bla = блекфут = Siksika
bul = болгарська = Bulgarian
bra = брадж = Braj
bre = бретонська = Breton
bug = бугійська = Bugis
bua = бурятська = Buriat
bho = бходжпурі = Bhojpuri
vie = в’єтнамська = Vietnamese
vai = ваї = Vai
wak = вакашські мови = Wakashan languages
wal = валамо (воламо, веламо) = Walamo
wel = валлійська (уельська) = Welsh
war = варай = Waray
was = вашо = Washo
ven = венда = Venda
arm = вірменська = Armenian
vot = водська = Votic
vol = волап’юк = Volapuk
wol = волоф = Wolof
gaa = га = Ga
haw = гавайська = Hawaiian
gay = гайо = Gayo
glg = галісійська = Galician
lug = ганда (луганда) = Ganda
gba = гбайя = Gbaya
gla = гельська (гаельська, шотландська, ерська) = Gaelic (Scots)
her = гереро (очигереро) = Herero
gem = германські мови (інші) = Germanic (Other)
        = давньоданська (до 1500) = Danish, Old (to 1500)
        = давньонижньонімецька (850-1050) = Low German, Old (ca. 850-1050)
        = давньонижньофранконська = Franconian, Old Low
        = давньонідерландська (до 1050) = Dutch, Old (to 1050)
        = давньосаксонська = Saxon, Old
        = давньофризька (до 1500) = Frisian, Old (to 1500)
        = давньошведська = Swedish, Old (to 1550)
        = ломбардська = Lombard
        = нижньонімецька = Low German
        = пенсільванська німецька = Pennsylvania German
gez = гєез (гез, ефіопська) = Geez (Ethiopic)
gil = гільбертська (кірібаті) = Gilbertese
hin = гінді (хінді) = Hindi
dut = голландська (нідерландська) = Dutch
       = фламандська = Flemish
gon = гонді = Gondi
gor = горонтало = Gorontalo
grc = давньогрецька (старогрецька) = Greek, Ancient = (до 1453) = (to 1453)
       = аттічна давньогрецька = Attic Greek
       = патристична давньогрецька = Patristic Greek
       = біблійна давньогрецька = Biblical Greek
       = візантійська давньогрецька = Byzantine Greek
       = еліністична давньогрецька = Hellenistic Greek
       = класична давньогрецька = Classical Greek
       = койне = Greek (Koine)
       = середньогрецька = Medieval Greek
heb = давньоєврейська (староєврейська) = Hebrew
sga = давньоірландська (староірландська) (до 900) = Irish (Old) = to 900
non = давньонорвезька (старонорвезька) = Old Norse
       = давньоісландська (до 1550) = Icelandic, Old (to 1550)
peo = давньоперська (староперська) (600-400 до н. е.) = Old Persian (ca. 600-400 B. C.)
pro = давньопровансальська (старопровансальська) (до 1500) = Provencal (to 1500)
fro = давньофранцузька (старофранцузька) (842-1400) = French, Old (ca. 842-1400)
dak = дакота (сіу) = Dakota
dan = данська = Danish
day = даяк = Dayak
del = делаварська = Delaware
dzo = дзонгха = Dzongkha
div = дівехі (мальдівська) = Divehi
din = дінка = Dinka
dyu = діула = Dyula
dgr = догрибська = Dogrib
doi = догрі = Dogri
dra = дравідійські мови (інші) = Dravidian (Other)
dua = дуала = Duala
ewe = еве (евегбе) = Ewe
ewo = евондо = Ewondo
elx = еламська = Elamite
esk = ескімоські мови = Eskimo languages
epo = есперанто = Esperanto
est = естонська = Estonian
efi = ефік = Efik
gez = ефіопська = Ethiopic
egy = єгипетська = Egyptian
znd = занде = Zande
zen = зенага (ізнаген) = Zenaga
mis = змішані (мішані) мови = Miscellaneous languages
sgn = знакові мови = Sign languages
zul = зулуська = Zulu
zun = зуньї = Zuni
iba = ібанська = Iban
cau = іберокавказькі мови (інші) = Caucasian (Other)
ibo = ігбо (ібо) = Igbo
ijo = іджо = Ijo
ilo = ілоканська = Iloko
inc = індійські мови (інші) = Indic (Other)
ine = індоєвропейські мови (інші) = Indo-European (Other)
ind = індонезійська = Indonesian
ina = інтерлінгва = Interlingua
iku = інуктітут = Inuktitut
ipk = інуп’як = Inupiaq
ira = іранські мови (інші) = Iranian (Other)
gle = ірландська = Irish
iro = ірокезькі мови (інші) = Iroquoian (Other)
ice = ісландська = Icelandic
spa = іспанська = Spanish
ita = італійська = Italian
      = міланська = Milanese
      = моденський діалект = Modena Italian
      = неаполітанський діалект = Neapolitan Italian
      = романьольська = Romagnol
      = сіцілійський діалект = Sicilian Italian
jrb = іудео-арабська = Judeo-Arabic
jpr = іудео-перська = Judeo-Persian
yid = їдиш (новоєврейська) = Yiddish
yor = йоруба = Yoruba
kab = кабильська = Kabyle
kaw = каві = Kawi
cad = каддо = Caddo
kaz = казахська = Kazakh
kal = калаалісут = Kalaalisut
kam = камба = Kamba
kan = каннада = Kannada
kau = канурі = Kanuri
kaa = каракалпацька = Kara-Kalpak
kar = каренська = Karen
car = карібська (караїбська) = Carib
cat = каталонська = Catalan
kac = качін (цзінпо) = Kachin
kas = кашмірі = Kashmiri
cel = кельтські мови (інші) = Celtic (Other)
que = кечуа = Quechua
kir = киргизька = Kyrgyz
chi = китайська = Chinese
sit = китайсько-тибетські мови (інші) = Sino-Tibetan (Other)
kik = кікуйю (гікуйю) = Kikuyu
kmb = кімбунду = Kimbundu
kin = кіньяруанда = Kinyarwanda
khi = койсанські мови (інші) = Khoisan (Other)
kom = комі = Komi
kon = конголезька = Kongo
kok = конкані = Konkani
cop = коптська = Coptic
kor = корейська = Korean
cor = корнійська (корнуольська) = Cornish
cos = корсіканська = Corsican
kos = косрае = Kosraen
kpe = кпеллє = Kpelle
crp = креольські та піджінізовані мови (інші) = Creoles and Pidgins, (Other)
cre = крі = Cree
mus = крік (мускогі) = Creek
kro = кру = Kru
kum = кумикська = Kumyk
kua = кунама (чунама) = Kuanyama (Cuanhama)
kur = курдська = Kurdish
kru = курукх = Kurukh
kos = кусайє = Kusaie
kut = кутенаї = Kutenai
gwi = кучін = Gwich'in (Kutchin)
cus = кушітські мови (інші) = Cushitic (Other)
kha = кхасі = Khasi
khm = кхмерська = Khmer
xho = кхоса (коса) = Xhosa
lad = ладіно (спаньйоль, іспанська єврейська) = Ladino
lam = ламба = Lamba
lao = лаоська = Lao
lat = латинська = Latin
lav = латиська = Latvian
lah = лахнда (ленді) = Lahndi
lez = лезгінська = Lezgian
lit = литовська = Lithuanian
lin = лінгала = Lingala
loz = лозі = Lozi
lub = луба-катанга = Luba-Katanga
lua = луба-лулуа = Luba-Lulua
wen = лужицькі (сорбські, вендські) мови = Sorbian languages
lui = луїсеньо = Luiseno
lun = лунда = Lunda
luo = луо (Кенія та Танзанія) = Luo (Kenya and Tanzania)
lus = лушей (мізо) = Lushai
moh = магавк = Mohawk
mag = магадхі = Magahi
mad = мадурська = Madurese
mai = майтхілі = Maithili
myn = майянські мови = Mayan languages
mak = макасарська = Makasar
mac = македонська = Macedonian
mlg = малагасійська = Malagasy
may = малайська = Malay
mal = малайяламська = Malayalam
mlt = мальтійська = Maltese
mdr = мандарська = Mandar
man = мандінго = Mandingo
mni = маніпурі = Manipuri
mno = манобо, мови = Manobo languages
mao = маорі = Maori
arn = мапуче (арауканська) = Mapuche
mar = маратхі = Marathi
mwr = марварі = Marwari
chm = марійська = Mari
mah = маршалльська = Marshall
mas = масаї = Masai
men = менде = Mende
glv = менкська = Manx
mic = мікмак = Micmac
min = мінангкабау = Minangkabau
mol = молдвська = Moldavian
mon = монгольська = Mongolian
lol = монго-нкунду = Mongo-Nkundu
mkh = мон-кхмерські мови (інші) = Mon-Khmer (Other)
mos = море (мосі) = Moore
mun = мунда мови (інші) = Munda (Other)
nav = навахо = Navajo
nau = науру = Nauru
nah = нахуатль (ацтецька) = Nahuatl
nde = ндебелє (Зімбабве) = Ndebele (Zimbabwe)
nbl = ндебелє, південне = Ndebele, South
ndo = ндонга = Ndonga
new = неварі = Newari
und = невизначена = Undetermined
nep = непалі = Nepali
nzi = нзіма = Nzima
nia = ніаська = Nias
nic = нігеро-кордофанські мови (інші) = Niger-Kordofanian (Other)
ssa = ніло-сахарські мови (інші) = Nilo-Saharan (Other)
ger = німецька = German
niu = ніуе = Niuean
gre = новогрецька (1453- ) = Greek, Modern (1453- )
       = крітська грецька = Cretan Greek
       = східнокрітська грецька = East Cretan Greek
nor = норвезька = Norwegian
       = букмол = Bokmaal
       = данськонорвезька = Dano-Norwegian
       = ландсмол = Landsmaal
       = новонорвезька = New Norwegian
       = нюнорск = Nynorsk
       = ріксмол = Riksmaal
nub = нуба, мови = Nubian languages
nyo = ньоро = Nyoro
nym = ньямвезі = Nyamwezi
nya = ньянджа = Nyanja
oji = оджібва = Ojibwa
oci = оксітанська (провансальсьа) (після 1500) = Occitan (post-1500)
      = беарнська (після 1500)
      = гасконська (після 1500) = Bearnais (post 1500)
      = лангедокська (після 1500) = Gascon (post 1500)
      = провансальська, сучасна (після 1500) = Langue d'oc (post 1500)
      = Provencal, Modern (post-1500)
ori = орія = Oriya
orm = оромо = Oromo
oss = осетинська = Ossetic
ota = отоманська, турецька = Turkish, Ottoman
oto = отомі, мови = Otomian languages
pau = палауанська = Palauan
pli = палі = Pali
pam = пампанга = Pampanga
pag = пангасінанська = Pangasinan
pap = пап’яменто = Papiamento
paa = папуасько-австралійські мови (інші) = Papuan-Australian (Other)
pan = пенджабі = Panjabi
per = перська = Persian
pal = пехлеві = Pahlavi
sai = південноамериканських індіанців мови (інші) = South American Indian (Other)
nai = північноамериканських індіанців, мови (інші) = North American Indian (Other)
smo = полінезійська мова мешканців островів Самоа, самоанська = Samoan
pol = польська = Polish
pon = понапе = Ponape
por = португальська = Portuguese
cpp = португальсько-креольські та піджінізовані португальські мови (інші) = Creoles and Pidgins, Portuguese-based (Other)
pra = пракрити, мови = Prakrit languages
pus = пушту, мова (афганська мова) = Pushto
raj = раджастані = Rajasthani
rap = рапануї = Rapanui
rar = раротонга = Rarotongan
roh = ретророманські діалекти = Raeto-Romance
       = ладінська (тірольська) = Ladin
       = романшська = Romansh
       = фріульська = Friulian
roa = романські мови (інші) = Romance (Other)
       = англо-норманська = Anglo-Norman
       = англо-французька = Anglo-French
       = арумунська = Aromanian
       = валонська = Walloon
       = давньоіспанська (до 1300) = Old Spanish (to 1500)
       = давньоіталійська (до 1300) = Old Italian (to 1300)
       = франко-венеціанська = Franco-Venetian
       = франко-італійська = Franco-Italian
rus = російська = Russian
rum = румунська = Romanian
run = рунді = Rundi
smi = саамські (лапландські, лопарські) мови = Sami languages
sal = салішські мови = Salishan languages
sag = санго = Sango
sad = сандаве (сандаві) = Sandawe
san = санскрит = Sanskrit
sat = санталі (сантальська) = Santali
zap = сапотекська = Zapotec
srd = сардська (сардінська) = Sardinian
sas = сасакська = Sasak
ssw = свазі = Swati (Swazi)
ceb = себуанська = Cebuano
sel = селькупська = Selkup
sem = семітичні мови (інші) = Semitic (Other)
scc = сербохорватська (кирилиця) = Serbo-Croatian (Cyrillic)
scr = сербохорватська (латиниця) = Serbo-Croatian (Roman)
enm = середньоанглійська (1100-1500) = English, Middle (1100-1500)
gmh = середньоверхньонімецька (1050-1500) = German, Middle High (ca. 1050-1500)
mga = середньоірландська (900-1200) = Irish, Middle (900-1200)
dum = середньонідерландська (1050-1350) = Dutch, Middle (ca. 1050-1350)
frm = середньофранцузька (1400-1600) = French, Middle (ca. 1400-1600)
srr = серер (серер-сін) = Serer
sin = сингальська = Sinhalese
sid = сідамо = Sidamo
snd = сіндхі = Sindhi
sio = сіу мови (інші) = Siouan (Other)
den = слейв = Slave
sla = слов’янські мови (інші) = Slavic (Other)
      = чакавський діалект = Cakavian
      = давньоруська (до 1300) = Russian, Old (to 1300)
      = давньоукраїнська (1300-1700) = Ukrainian, Old (ca. 1300-1700)
      = давньочеська (до 1500) = Czech, Old (to 1500)
      = кашубська = Kashubian
      = полабська = Polabian
      = східнослов’янська = East Slavic
slo = словацька = Slovak
slv = словенська = Slovenian
sog = согдійська = Sogdian
som = сомалі, мова = Somali
son = сонгай = Songhai
snk = сонінке = Soninke
sot = сото = Sotho
nso = сото, північне = Northern Sotho
sam = стародавньої Самарії мешканців мова (самаритянська арамейська) = Samaritan Aramaic
syr = старосирійська = Syriac
swa = суахілі = Swahili
sun = сунданська = Sundanese
sus = сусу = Susu
tgl = тагальська = Tagalog
tgk = таджицька = Tajik
tah = таїтянська = Tahitian
tha = тайська = Thai
tai = тайські мови (інші) = Tai (Other)
tmh = тамашек = Tamashek
tam = тамільська = Tamil
tat = татарська = Tatar
twi = тві (чі) = Twi
tel = телугу = Telugu
tem = темне = Temne
ter = терена = Terena
tet = теттум = Tetum
tib = тибетська = Tibetan
tiv = тів = Tiv
tir = тіграй (тігріннья, тігриння) = Tigrinya
tig = тігре (тигре, хаса) = Tigre
tli = тлінгіт = Tlingit
tkl = токелау = Tokelauan
tpi = ток-пісін = Tok Pisin
tog = тонга (ньяса) = Tonga (Nyasa)
ton = тонга (островів Тонга мешканців мова) = Tonga (Tonga Islands)
chk = трук = Truk
tsn = тсвана (чвана) = Tswana
tso = тсонга = Tsonga
tvl = тувалу = Tuvalu
tyv = тувинська = Tuvinian
tur = турецька = Turkish
tuk = туркменська = Turkmen
uga = угаритська = Ugaritic
hun = угорська = Hungarian
uzb = узбецька = Uzbek
uig = уйгурська = Uighur
ukr = українська = Ukrainian
       = карпато-русинська = Carpatho-Rusyn
       = ? = Ruthenian
       = русинська = Rusyn
umb = умбунду = Umbundu
urd = урду = Urdu
fan = фанг = Fang
fat = фанті = Fanti
fao = фарерська = Faroese
fij = фіджі (віті) = Fijian
phi = філіпінські мови (інші) = Philippine (Other)
phn = фінікійсько-пунічна = Phoenician
fiu = фінно-угорські мови (інші) = Finno-Ugrian (Other)
fin = фінська = Finnish
fon = фон = Fon
cpf = франко-креольські та піджінізовані франкофонні мови (інші) = Creoles and Pidgins, French-based (Other)
fre = французька = French
fry = фризька = Frisian
fur = фріульська (східна ретророманська) = Friulian
ful = фула = Fula
hai = хайда = Haida
cmc = хамітські мови = Chamic languages
hau = хауса = Hausa
hil = хілігайнон (панаянська) = Hiligaynon
him = хімачалі = Himachali
hmo = хірі-моту = Hiri Motu
hit = хітіті (хічіті) = Hittite
hmn = хмонг = Hmong
kho = хотаносакська = Khotanese
hup = хупа = Hupa
cai = центральноамериканських індіанців, мови (інші) = Central American Indian (Other)
chu = церковнослов’янська = Church Slavic
       = давньоболгарська = Bulgarian, Old (to 1100)
       = давньословенська = Old Slovenian
       = давньоцерковнослов’янська = Old Church Slavic
rom = циганська = Romanychg = чагатайська = Chagatai
cha = чаморро = Chamorro
chy = чейєнн = Cheyenne
chr = черокі (чирокі) = Cherokee
cze = чеська = Czech
che = чеченська = Chechen
zha = чжуан = Zhuang
chn = чинук, жаргон = Chinook jargon
chb = чібча = Chibcha
chp = чіпев’ян = Chipewyan
cho = чокто = Choctaw
chv = чуваська = Chuvash
chk = чуукська = Chuukese
shn = шанська = Shan
swe = шведська = Swedish
sna = шона = Shona
sco = шотландський діалект = Scots
art = штучні мови (інші) = Artificial (Other)
sux = шумерська = Sumerian
ypk = юпік, мови = Yupik languages
jav = яванська = Javanese
sah = якутська (саха) = Yakut
yao = яо = Yao
yap = яп = Yapese
jpn = японська = Japanese
got = готська = Gothic
grb = гребо = Grebo
geo = грузинська = Georgian
grn = гуарані = Guarani
guj = гуджараті = Gujarati
ang = давньоанглійська (староанглійська) (450-1100) = English, Old
       = англо-саксонська = (ca. 450-1100)
       = західносаксонська = Anglo-Saxon
       = West Saxon
goh = давньоверхньонімецька (староверхньонімецька) (750-1050) = German, Old High (ca. 750-1050)

примітки до змісту поля: Характеристика переліку
До переліку включено тільки ті мови, які мають писемність.
Деякі з кодів переліку призначено для великих мовних груп. Їх уведено замість надання кодів кожній окремій малій мові. Так, приміром, полабську мову відносять до мовної групи „Слов’янські (інші)“ ([sla]) і тому їй не надається власного коду:
Форма давньої або застарілої мови, яка не має унікального коду, визначатиметься кодом великої мовної групи, до якої вона належить, а не кодом сучасної форми цієї мови. Наприклад, давньоукраїнська мова (мертва мова) визначатиметься кодом мовної групи слов’янських мов ([sla]), а не кодом сучасної української мови ([ukr]).
У разі, коли багатомовному документу необхідно присвоїти єдиний код без надання переваги мові будь-якого з його фрагментів, прийнято використовувати код [mul]. Коли мову документу не визначено, застосовується код [und].


Взаємопов’язане поле
    100$a, символьні позиції 21 (ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ/Код модифікації запису), 34-35 (ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ/ Мова посилань, довідок, приміток тощо каталогізатора). У цих позиціях зазначається код мови, використаної каталогізатором для приміток, тобто таких елементів запису, мова яких може відрізнятися від мови каталогізованого документу;

Взаємопов’язане поле 200 – НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    (Мови паралельних назв заносяться до повторюваного підполя 200$z Мова паралельної назви);

Взаємопов’язане поле
    510-545 ВАРІАНТИ НАЗВИ ТА СПІВВІДНЕСЕНІ НАЗВИ (поля різних взаємопов’язаних назв містять спеціальні підполя для зазначення їх мов. Вони заповнюються в тих випадках, коли ці мови відрізняються від зазначених у повторюваному підполі 101$a).

Підполя


підполе
a – Мова тексту, звукової доріжки тощо |fre>

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ коли в документі наявний текст кількома мовами)

фіксована довжина підполя: 3


підполе
b – Мова проміжного перекладу |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо текст документа було перекладено не з мови оригіналу)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо існувало кілька проміжних перекладів тексту документа (приміром, з грецької латинською, з латинської українською))

фіксована довжина підполя: 3


підполе
c – Мова оригіналу |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ, якщо текст документа є перекладом)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо оригінал містить текст більше ніж однією мовою)

фіксована довжина підполя: 3


підполе
d – Мова резюме/реферату |fre>

пояснення до підполя: Мова резюме або рефератів документа в цілому або окремих робіт частин тощо, які містяться в документі

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мови резюме тощо відрізняється від мов основного тексту документа)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов резюме тощо.)

фіксована довжина підполя: 3

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 330 РЕЗЮМЕ/РЕФЕРАТ


підполе
e – Мова сторінок змісту |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мова змісту відрізняється від мов основного тексту документа)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов змісту (крім мов основного тексту документа))

фіксована довжина підполя: 3


підполе
f – Мова титульного аркуша, яка відрізняється від мов основного тексту документа |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мови титульних аркушів відрізняється від мов основного тексту документа)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов титульних аркушів (крім мов основного тексту документа))

фіксована довжина підполя: 3

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 513 НАЗВА НА ДОДАТКОВОМУ ТИТУЛЬНОМУ АРКУШІ


підполе
g – Мова основної назви |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мова основної назви відрізняється від першої або єдиної мови підполя 101$a)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ, оскільки, за визначенням, основна назва може наводитися тільки однією мовою)

фіксована довжина підполя: 3

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 200$a НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Основна назва

примітки: ПРИМІТКИ. Повторення основної назви іншими мовами є, за визначенням, паралельними назвами і заносяться до підполя 200$z НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Мова паралельної основної назви.


підполе
h – Мова лібрето тощо |fre>

пояснення до підполя: Мова чи мови тексту, коли каталогізований документ містить вокальну/ текстову складову частину надруковану як супровідний текст або у складі документа

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо документ містить лібрето тощо)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 3

примітки: ПРИМІТКИ. Вміст цього підполя не обмежується лібрето як таким


підполе
i – Мова супровідного матеріалу (крім резюме, реферату, лібрето тощо) |fre>

пояснення до підполя: Мова чи мови супровідного матеріалу (документація до програмних продуктів, увідні частини, коментарі, інструкції тощо)

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мова супровідного матеріалу змісту відрізняється від мов основного тексту документа)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 3


підполе
j – Мова субтитрів |fre>

пояснення до підполя: Мова чи мови субтитрів, підзаголовків, біжучого рядка тощо коли вона відрізняється від мови звукової доріжки.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 3

приклад 1: Документ, виданий російською мовою, є перекладом з німецької та має назву англійською мовою.
1011#$arus$cger$geng
Манс, Візе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. с нім.) В. А. Вишняков (ред. пер.). — К.: Торг.-вид. бюро BNV; М.: Біном, 1995. — 192 с.: іл..

приклад 2: Двомовний документ (українською та російською мовами), котрий має основну назву українською мовою та сторінки змісту обома мовами.
1010#$aukr$arus$eukr$erus$gukr
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. — Вступ. 1998.01.01. — Офіц. вид. — К: Вид-во Держстандарту України, 1997. — Різн. паг. — (Державний станд. України)

приклад 3: Документ українською мовою, котрий має назву італійською мовою.
1010#$aukr$gita
Коцюбинський, Михайло. Intermezzo: Оповідання / Я. Хоменко (передм.). — 2-ге вид. — Х.:Держ. вид-во України, 1930. — 48 с.

приклад 4: Двомовний документ (українською та англійською мовами), котрий має сторінки змісту обома мовами.
1012#$aeng$aukr$eeng$eukr
Ukrainian Market Review = Огляд українського ринку: Інформаційно-аналітичний журнал / Міністерство зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України, Держ. Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків; А. Болодурин (ред.). — К: Укрзовнішконсалт, 1999-… — Текст парал. англ., укр. мовами

приклад 5: Документ українською мовою, котрий містить реферати та сторінки змісту українською, англійською, німецькою та французькою мовами.
1010#$aukr$dukr$deng$dger$dfre$eukr$eeng$eger$efre
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. Та практ. Жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.). — К., 1993-

приклад 6: Документ, який є факсимільним виданням текстів давньоукраїнською та давньопольською мовами з українською й англійською мовами титульних аркушів, сторінок змісту, рефератів та основною назвою англійською мовою.
1010#$achu$apol$deng$dukr$eeng$eukr$feng$fukr$geng
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and cetvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодинський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990. — lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 7: 1010#$arus$drus$deng$eeng$geng
2001#$aСоросівський освітній журнал$dSoros Educational Journal
300##$aРезюме: російська, англійська

приклад 8: 1011#$aeng$crus
2001#$aScience in Russia
300##$aЄ перекладом з російського оригіналу, виданого під заголовком „Наука в Росії“

приклад 9: 1011#$aeng$bger$bfre$cbel
Текст на білоруській мові, частина якої була перекладена на німецьку, частина — на французьку. Потім документ був перекладений на англійську мову на основі німецького та французького перекладів.

приклад 10: 1012#$amul$ceng$ffre
Книга, призначена для французького читача, з титульним листом на французькій мові, містить один акт п’єси Шекспіра, перекладений з англійської мови на 25 мов.

приклад 11: 1010#$aeng$dger$dfre
Книга була видана на англійській мові, має резюме на німецькій і французькій мовах.

приклад 12: 1010#$abel$eeng$feng
Білоруський документ містить зміст і додатковий титульний лист на англійській мові, решта тексту — на білоруській мові.

приклад 13: 1011#$afre$ceng$geng
Документ є перекладом з англійської на французьку мову. Основний заголовок був приведений на англійській мові, паралельний заголовок — на французькій мові.

приклад 14: 1011#$ieng
Текст додатку на англійській мові.

приклад 15: 1010 $aeng$dger$dfre
Стаття на англійській мові, резюме на німецькій і французькій.

приклад 16: Документ українською мовою, котрий має назву латинською мовою.
1010#$aukr$glat
Медвідь, В’ячеслав. Pro domo sua: Щоденники, есе. — К.: Український письменник, 1999. — 223 с. — (Сучасна українська література)


поле
102 — Країна публікації/виробництва |eng> |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить коди однієї чи кількох країн публікації або виробництва документа.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
(не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
(не визначено)

примітки до змісту поля: Кожен код місця повинен розташовуватися безпосередньо після коду країни, якої він стосується. У разі необхідності для записів, які містять декілька кодів регіонів, що відповідають одному коду країни, з метою спрощення обробки рекомендується у кожному випадку коду місця повторювати код країни, тобто кожному підполю $b повинно передувати підполе $a. Також рекомендується наявність у полі 210 кожної з закодованих у полі 102 країн публікації/ виробництва.

примітки до змісту поля: Зважаючи на те, що при обробці стародавніх друкованих монографій найменування та розташування друкаря по статусу дорівнює відповідним відомостям щодо видавця та поширювача, у цьому полі наводяться дані щодо країни та місця знаходження друкаря, видавця, поширювача. Для монографічних стародруків країна чи місце публікації/ виготовлення кодується відповідно до сучасного стану державних кордонів.

примітки до змісту поля: Таблиця "Коди назв країн" (згідно ДСТУ ISO 3166 1 2000)
// перелік 239 країн станом на 16.01.2003
Код Альфа-2 = Назва країни (коротка назва українською мовою) = Офіційна назва українською мовою # Примітки
AU = АВСТРАЛІЯ # Включаючи острів Лорда Хова, острів Макварі. Острови Ешмора і Картьєра та Коралові морські острови, які є зовнішніми територіями Австралії
AT = АВСТРІЯ = Республіка Австрія
AZ = АЗЕРБАЙДЖАН = Азербайджанська Республіка
AL = АЛБАНІЯ = Республіка Албанія
DZ = АЛЖИР = Алжирська Народна Демократична Республіка
AS = АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА # Головний острів: Тутуіла; включаючи острів Свеін
AI = АНҐІЛЬЯ
AO = АНҐОЛА = Республіка Анґола # Включаючи Кабінду
AD = АНДОРРА = Князівство Андорра
AQ = АНТАРКТИДА Територія південніше 60-го градуса південної широти
AG = АНТИҐУА І БАРБУДА # Включаючи острів Редонда
AR = АРГЕНТИНА = Аргентинська Республіка
AW = АРУБА
AF = АФГАНІСТАН = Ісламська Держава Афганістан
BS = БАГАМИ = Співдружність Багамських Островів
BD = БАНГЛАДЕШ = Народна Республіка Банґладеш
BB = БАРБАДОС
BH = БАХРЕЙН = Держава Бахрейн
BZ = БЕЛІЗ
BE = БЕЛЬГІЯ = Королівство Бельґія
BJ = БЕНІН = Республіка Бенін
BM = БЕРМУДИ
BY = БІЛОРУСЬ = Республіка Білорусь
BG = БОЛГАРІЯ = Республіка Болґарія
BO = БОЛІВІЯ = Республіка Болівія
BA = БОСНІЯ 1 ГЕРЦЕГОВИНА = Республіка Боснія і Герцеговина
BW = БОТСВАНА = Республіка Ботсвана
BR = БРАЗІЛІЯ = Федеративна Республіка Бразілія  # Включаючи острів Фернандо де Норонья, острови Мартім Ваз, острів Тріндад
IO = БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ  # До її складу входить Архіпелаг Хагос (головний острів: Дієго Гарсія)
BN = БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ
BF = БУРКІНА-ФАСО
BI = БУРУНДІ = Республіка Бурунді
BT = БУТАН = Королівство Бутан
VU = ВАНУАТУ = Республіка Вануату # Головні острови: Ефат, Еспіріту Санто
GB = ВЕЛИКА БРИТАНІЯ = Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії # Включаючи острови Нормандські, острів Мен
VE = ВЕНЕСУЕЛА = Республіка Венесуела # Включаючи Пташиний острів
VN = В’ЄТНАМ = Соціалістична Республіка В’єтнам
VG = ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ =  Британські Віргінські Острови # Включаючи Анегада, Джост Ван Дайк, Тортола, Віргін Горда
VI = ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, США = Вірґінські Острови Сполучених Штатів # Включаючи Сент-Круа, Сент-Джон, Сент-Томас
AM = ВІРМЕНІЯ = Республіка Вірменія
HT = ГАЇТІ = Республіка Гаїті
GH = ГАНА = Республіка Гана
GA = ҐАБОН = Габонська Республіка
GY = ҐАЙАНА = Республіка Гайана
GM = ҐАМБІЯ = Республіка Гамбія
GP = ҐВАДЕЛУПА# ^'Включаючи Дезірад, Марі-Галант, Ле Сент, Сен-Бартельмі, північний Сент-Мартин
GT = ГВАТЕМАЛА = Республіка Ґватемала
GN = ҐВІНЕЯ = Республіка Гвінея
GW = ҐВІНЕЯ-БІСАУ = Республіка Ґвінея-Бісау
GI = ҐІБРАЛТАР
HN = ГОНДУРАС = Республіка Гондурас # Включаючи острови Свана
HK = ГОНКОНГ
GD = ҐРЕНАДА # Включаючи Південні Ґренадінські острови (головний острів: Каріаку)
GL = ҐРЕНЛАНДІЯ
GR = ГРЕЦІЯ = Грецька Республіка # Включаючи автономний р-н Маунт Атос
GE = ГРУЗІЯ
GU = ҐУАМ
DK = ДАНІЯ = Королівство Данія
CD = ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНҐО# # Попередня назва: Республіка Заїр
.. ДЕРЖАВА-МІСТО ВАТИКАН =  див. Папський Престол
DJ = ДЖІБУТІ = Республіка Джібуті
DM = ДОМІНІКА = Співдружність Домініки
DO = ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
EC = ЕКВАДОР = Республіка Еквадор # Включаючи ґалапа-гоські острови
GQ = ЕКВАТОРІАЛЬНА ҐВІНЕЯ = Республіка Екваторіальна Ґвінея # Охоплюючи острів Аннобон, острів Біоко, Континентальний регіон (Ріо Муні)
ER = ЕРІТРЕЯ
EE = ЕСТОНІЯ = Республіка Естонія
ET = ЕФІОПІЯ = Федеративно-демократична Республіка Ефіопія
EG = ЄГИПЕТ = Арабська Республіка Єгипет
YE = ЄМЕН = Єменська Республіка # Включаючи острів Сокотра
.. ЗАЇР = див. Демократична Республіка Конґо
ZM = ЗАМБІЯ = Республіка Замбія
EH = ЗАХІДНА САХАРА
ZW = ЗІМБАБВЕ = Республіка Зімбабве
IL = ІЗРАЇЛЬ =  Держава Ізраїль
IN = ІНДІЯ =  Республіка Індія # Включаючи острови Аміндівські, Андаман, Лаккадівські, острів Мінікой, Нікобарські острови
ID = ІНДОНЕЗІЯ = Республіка Індонезія
IQ = ІРАК = Республіка Ірак
IR = ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА = Ісламська Республіка Іран
IE = ІРЛАНДІЯ
IS = ІСЛАНДІЯ =  Республіка Ісландія
ES = ІСПАНІЯ = Королівство Іспанія
IT = ІТАЛІЯ = Італійська Республіка
JO = ЙОРДАНІЯ = Хашимітське Королівство Йорданія
CV = КАБО-ВЕРДЕ = Республіка Кабо-Верде # Головні острови Сао Тіаго, Сао Вісенте
KZ = КАЗАХСТАН = Республіка Казахстан
KH = КАМБОДЖА = Королівство Камбоджа
CM = КАМЕРУН = Республіка Камерун
CA = КАНАДА
QA = КАТАР = Держава Катар
KE = КЕНІЯ = Республіка Кенія
KG = КИРГИЗСТАН = Киргизька Республіка
CN = КИТАЙ = Китайська Народна Республіка Дивись також Тайвань, провінція Китаю
CY = КІПР = Республіка Кіпр
KI = КІРІБАТІ # Включаючи острови Гілберта (головний атол: Тарава, включаючи острів Банаба), частину Лінійних островів (включаючи Кірітіматі), острови Фенікса (включаючи Абарірінга, острів Ендербері)
CC = КОКОСОВІ (КІЛІНҐ) ОСТРОВИ
CO = КОЛУМБІЯ = Республіка Колумбія # Включаючи острів Мальпело, острови Сен Андрес Провіднс
KM = КОМОРИ = Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови # До їх складу входять острови Анжуан, Гранд Комор, Мохелі
CG = КОНҐО = Республіка Конґо
KP = КОРЕЙСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА # Часто використовуєтьс назва Північна Корея
KR = КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА # Часто використовуєтьс назва Південна Корея
CR = КОСТА-РИКА = Республіка Коста-Рика # Включаючи Кокосовий острів
CI = КОТ-д'ЇВУАР = Республіка Кот-д'ївуар
CU = КУБА = Республіка Куба
KW = КУВЕЙТ = Держава Кувейт
LA = ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА
LV = ЛАТВІЯ = Республіка Латвія
LS = ЛЕСОТО = Королівство Лесото
LT = ЛИТВА = Республіка Литва
LR = ЛІБЕРІЯ = Республіка Ліберія
LB = ЛІВАН = Ліванська Республіка
LY = ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ = Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія
LI = ЛІХТЕНШТЕЙН = Князівство Ліхтенштейн
LU = ЛЮКСЕМБУРГ = Велике Герцогство Люксембург
MU = МАВРИКІЙ = Республіка Маврикій # Включаючи острови Агалега, Мілини, Каргадос Карайос, острів Родрігес
MR = МАВРИТАНІЯ = Ісламська Республіка Мавританія
MG = МАДАҐАСКАР = Республіка Мадаґаскар
YN = МАЙОТТА
MO = МАКАО
MK = МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА # Колишня Югославська Республіка Македонія
MW = МАЛАВІ = Республіка Малаві
MY = МАЛАЙЗІЯ # До її складу входить півострів Малайзія, а також Сабах і Саравак
ML = МАЛІ = Республіка Малі
UM = МАЛІ ВІДДАЛЕНІ ОСТРОВИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ # До її складу входять острови Бейкера, Хау-ленда, Джарвіса, Атол Джонстон, Риф Кінгмен, острови Мідуей, острів Наваса, Атол Пальміра, острів Уейк
MV = МАЛЬДІВИ = Мальдівська Республіка
MT = МАЛЬТА = Республіка Мальта
MA = МАРОККО = Королівство Марокко
MQ = МАРТІНІКА
MH = МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ = Республіка Маршаллові Острови # Головні атоли: Джалуіт, Кваялейн, Майоро
MX = МЕКСИКА = Мексиканські Сполучені Штати
FM = МІКРОНЕЗІЯ, ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ = Федеративні Штати Мікронезії # Включаючи Каролінські острови (крім групи островів Палау, див. окремий запис). Головні острови: Чук, Косре, Понпей, Яп
MZ = МОЗАМБІК = Республіка Мозамбік
MD = МОЛДОВА = Республіка Молдова
MC = МОНАКО = Князівство Монако
MN = МОНГОЛІЯ
MS = МОНТСЕРРАТ
MM = М’ЯНМА = Союз М’янма
NA = НАМІБІЯ = Республіка Намібія
NR = НАУРУ = Республіка Науру
NP = НЕПАЛ = Королівство Непал
NE = НІҐЕР = Республіка Ніґер
NG = НІҐЕРІЯ = Федеративна Республіка Ніґерія
NL = НІДЕРЛАНДИ = Королівство Нідерландів
AN = НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ ОСТРОВИ # До їх складу входять: Бонер, Кюрасо.Саба, Сент-Естатіс, Південний Сент-Мартин
NI = НІКАРАГУА = Республіка Нікарагуа
DE = НІМЕЧЧИНА = Федеративна Республіка Німеччина
NU = НІУЕ
NZ = НОВА ЗЕЛАНДІЯ # Включаючи острови Антиподів, острови Окленд, острів Кампбелл, острови Чатем, Кермадекські острови
NC = НОВА КАЛЕДОНІЯ # Включаючи острови Лоялті
NO = НОРВЕҐІЯ = Королівство Норвегія
TZ = ОБ’ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА ТАНЗАНІЯ
AE = ОБ’ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ
OM = ОМАН = Султанат Оман # Включаючи частину Музандамського півострову
BV = ОСТРІВ БУВЕ
NF = ОСТРІВ НОРФОЛК
CX = ОСТРІВ РІЗДВА
SH = ОСТРІВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ # Включаючи острострів Вознесіння, острів Гаф, архіпелаг Трістан да Кунья
HM = ОСТРІВ ХЕРД 1 ОСТРОВИ МАКДОНАЛЬД
KY = ОСТРОВИ КАЙМАН # Головний  острів Великий Кайман
CK = ОСТРОВИ КУКА # Головний  острів Раротонга
sj = ОСТРОВИ СВАЛЬБАРД ТА Ян?МАЄН # Включаючи острів Беар
pk = ПАКИСТАН = Республіка Пакистан
PW = ПАЛАУ = Республіка Палау # До її складу входить західна частина Каролінських островів (головний острів: Бабелсиап)
PS = ПАЛЕСТИНА, ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ
PA = ПАНАМА = Республіка Панама
VA = ПАПСЬКИЙ ПРЕСТОЛ (Держава-місто Ватикан)# # Попередня назва: Держава-місто Ватикан
PG = ПАПУА-НОВА ҐВІНЕЯ # Включаючи Архіпелаг Бісмарка, Північні Соломонові острови (головний острів: Бугенвіль)
PY = ПАРАҐВАЙ = Республіка Парагвай
PE = ПЕРУ = Республіка Перу
ZA = ПІВДЕННА АФРИКА = Південно-Африканська Республіка Рдвярдя # Включаючи острів Маріон, острів Принца
GS = ПІВДЕННА ДЖОРДЖІЯ ТА ПІВДЕННІ САНДВІЧЕВІ ОСТРОВИ
MP = ПІВНІЧНІ МАРІАНСЬКІ ОСТРОВИ = Співдружність Північних Маріанських Островів # До їх складу входять Маріанські острови (крім Ґуаму, див. окремий запис). (Головний острів: Сейпен)
PN = ПІТКЕРН # Включаючи острів Дюсі, острів Хендерсон, острів Оено
PL = ПОЛЬЩА = Республіка Польща
PT = ПОРТУГАЛІЯ = Португальська Республіка
PR = ПУЕРТО-РИКО
RE = РЕЮНЬЙОН # Включаючи Бассас да Індіа, острів Європа, острови Глоріеза, острів Хуан де Нова, острів Тромелін, які є головними у формуванні островів Індійського океану (Франція)
RU = РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ # Включаючи Калінінградську область
RW = РУАНДА = Руандійська Республіка
RO = РУМУНІЯ
SV = САЛЬВАДОР = Республіка Ель-Сальвадор
WS = САМОА = Незалежна Держава Західне Самоа # Головні острови: Саваї, Уполу
SM = САН-МАРІНО = Республіка Сан-Маріно
ST = САН-ТОМЕ 1 ПРІНСІПІ = Демократична Республіка Сан-Томе і Прінсіпі
SA = САУДІВСЬКА АРАВІЯ = Королівство Саудівська Аравія
SZ = СВАЗІЛЕНД = Королівство Свазіленд
SC = СЕЙШЕЛИ # Головний острів Махе, включаючи острови Альдабра, Амірантес, Космоледо, Фаркухар
= Республіка Сейшельські Острови
SN = СЕНЕҐАЛ = Республіка Сенеґал
VC = СЕНТ-ВІНСЕНТ 1 ҐРЕНАДІНИ # Включаючи Північні Ґренадінські острови (головний острів: Бекуа, острів Сент-Вінсент)
KN = СЕНТ-КІТС 1 НЕВІС
LC = СЕНТ-ЛЮСІЯ
PM = СЕН-П’ЄР 1 МІКЕЛОН
SG = СІНГАПУР = Республіка Сінгапур
SY = СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА
SK = СЛОВАЧЧИНА = Словацька Республіка
SI = СЛОВЕНІЯ = Республіка Словенія
SB = СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ # До їх складу входять острови Санта Круз, Південні Соломонові острови (головний острів Ґуадалканал)
SO = СОМАЛІ = Сомалійська Демократична Республіка
US = СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
SD = СУДАН = Республіка Судан
SR = СУРІНАМ = Республіка Сурінам
TP = СХІДНИЙ ТІМОР # Включаючи ексклав Окуссі
SL = СЬЄРРА-ЛЕОНЕ = Республіка Сьєрра-Леоне
TJ = ТАДЖИКИСТАН = Республіка Таджикистан
TH = ТАЇЛАНД = Королівство Таїланд
TW = ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ Включаючи острови Пенху (Пескадори)
TC = ТЕРКС 1 КАЙКОС, ОСТРОВИ
TG = ТОГО = Тоґолезька Республіка
TK = ТОКЕЛАУ
TO = ТОНҐА = Королівство Тонґа # Головний острів: Тонгатапу
TT = ТРИНІДАД 1 ТОБАҐО Республіка Тринідад і Тобаґо
TV = ТУВАЛУ # Головний атол: Фунафуті
TN = ТУНІС = Республіка Туніс
TR = ТУРЕЧЧИНА = Республіка Туреччина
TM = ТУРКМЕНІСТАН
HU = УГОРЩИНА = Республіка Угорщина
UG = УГАНДА = Республіка Уґанда
UZ = УЗБЕКИСТАН = Республіка Узбекистан
UA = УКРАЇНА
WF = УОЛЛІС 1 ФУТУНА# # До їх складу входять острови Хорна (головний острів: Футуна), острови Уолліса (головний острів: Увеа)
UY = УРУГВАЙ = Східна Республіка Уруґвай
FO = ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ
FJ = ФІДЖІ = Республіка Фіджі # Головні острови: Вануа Леву, Віті Леву; включаючи острів Ротума
PH = ФІЛІППІНИ = Республіка Філіппіни
FI = ФІНЛЯНДІЯ = Республіка Фінляндія # Включаючи Аланд
FK = ФОЛКЛЕНДСЬКІ ОСТРОВИ (МАЛЬВІНСЬКІ)
FR = ФРАНЦІЯ = Французька Республіка # До її складу входить Франція, Метрополія, Французька Ґвіана, Ґваделупа, Мартініка, Реюньйон, Майотта, Сен-П’єр і Мікелон, Французька Полінезія, Французькі Південні Території, Нова Каледонія, Острови Уолліс і Футуна
GF = ФРАНЦУЗЬКА ҐВІАНА
PF = ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ # До її складу входять: Австралійські острови острови Гамбера, Маркизькі острови, острови Архіпелагу Сосьєті (головний острів: Таїті), острови Туамоту. Включвючи острів Кліпертон
TF = ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ ТЕРИТОРІЇ # До їх складу входять: острів Амстердам, острови Архіпелагу Крозе, острови Кергелен, острів Сент-Поль
HR = ХОРВАТІЯ = Республіка Хорватія
CF = ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
TD = ЧАД = Республіка Чад
CZ = ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА
CL = ЧІЛІ = Республіка Чілі # Включаючи острів Пасхи, острови Хуан Фернандес, острів Салаі Гомез, острів Сан- Амбросіо, острів Сан- Фелікс
CH = ШВЕЙЦАРІЯ = Швейцарська Конфедерація
SE = ШВЕЦІЯ = Королівство Швеція
LK = ШРІ-ЛАНКА = Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
YU = Югославія = Федеративна Республіка Юґославія
JM = ЯМАЙКА
JP = ЯПОНІЯ


Взаємопов’язане поле 210 – ОБЛАСТЬ ВИХІДНИХ ДАНИХ (ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОЩО)
    (У цьому полі знаходиться інформація щодо публікації, розповсюдження документу тощо в текстовій формі);

Взаємопов’язане поле 620 – МІСЦЕ ЯК ТОЧКА ДОСТУПУ
     (У цьому полі знаходиться інформація щодо публікації, розповсюдження документу тощо в структурованій текстовій формі)

Підполя


підполе
a – Країна публікації |fre>

пояснення до підполя: Містить код країни, в якій каталогізований документ було надруковано чи вироблено з урахуванням сучасного стану політичної карти світу.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано в більш як одній країні)

фіксована довжина підполя: 2

взаємопов’язані поля:СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 210$a Місце публікації, розповсюдження тощо; 210$e Місце виробництва; 620$a Країна

примітки: ПРИМІТКИ. До поля заносяться двосимвольні коди Альфа?2 ISO 3166 (ДСТУ ISO 3166?1?2000) (див. Додаток B).


підполе
b – Місце публікації |fre>

пояснення до підполя: Код місця видання/ виробництва документа.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано/ вироблено в більш як одному місці)

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

примітки: ПРИМІТКИ. ISO TC46 пропонує встановити міжнародну систему кодування регіонів. Доки існують такі стандарти, агентства можуть використовувати в цьому підполі будь-який з встановлених національних або інтернаціональних кодів.


підполе
c – Locality (ISO) |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
2 – Source of non-ISO code |eng>

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 105##$aRU
Коельо, Пауло. Алхімік: Роман / І. Старих, М. Неволін (ред.); А. Богдановский (пер. с порт.); В. Ерко (іл.). — К.: Софія; М.: Геліос, 2002. — 224 с.: іл..

приклад 2: 105##$aUA
Манс, Визе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. з нім.) В. А. Вишняков (ред. пер.). — К.: Торг.-вид. бюро BNV; М.: Біном, 1995. — 192 с.: іл..

приклад 3: 102##$aby$b(код Мінська)$aru$b(код Москви)
210##$aМн.$cООО „Харвест“$aМ.$cВагриус
Документ має два місця видання.

приклад 4: 102_ $aHU
Документ виданий в Угорщині.


поле
105 — Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні) |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані щодо монографічних текстових матеріалів.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле
    МАРКЕР ЗАПИСУ, кодові позиції 6-7 (Коди застосування): у позиції 6 визначається, чи є каталогізований документ текстовим матеріалом, позиція 7 встановлює, чи є він монографією;

Взаємопов’язане поле 106 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    (Це поле містить додаткові специфічні кодовані дані щодо фізичної форми каталогізованого документу);

Взаємопов’язане поле 328 – ПРИМІТКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ
    /Окрім дисертацій на правах рукописів//АВТОРЕФЕРАТУ (Це поле може містити довільний текст про каталогізований документ, якщо у $a/4 7 його закодовано як „m“)

Підполя


підполе
a – Кодовані дані про монографію |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 12. Усі визначені позиції символів повинні бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.
Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Коди ілюстрацій 4 0-3
Коди форми змісту 4 4-7
Код конференції чи наради 1 8
Індикатор ювілейного видання 1 9
Індикатор покажчика 1 10
Код літературного жанру 1 11
Код біографії 1 12

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 13

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: див. конкретні позиції символів

примітки: Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення „|“.

$a/0-3 Коди ілюстрацій
Чотири символьні позиції, призначені для кодів ілюстрацій, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку. Зазначимо, що пробілу надається перевага над кодом „y = немає ілюстрацій“.
Зазвичай ці коди стосуються фізичного опису документу. Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 0 3 заносяться чотири символи заповнення „||||“. Якщо ж вони застосовуються, проте наявні менш, ніж чотири типи ілюстрацій, тоді позиції, що залишилися, містять пробіли.
а Ілюстрації
Код застосовується для тих типів ілюстрацій, які не входять до наведеного переліку (графіків, діаграм тощо), або коли ілюстрації спеціально не кодуються.
b Географічні карти
c Портрети
Індивідуальні чи групові портрети.
d Навігаційні карти
e Креслення
Приміром, креслення будинків, викройки тощо
f Гравюри, естампи, вклейки, ілюстрації на окремих аркушах, екслібриси тощо
Сторінки, що містять ілюстративний матеріал з пояснювальним текстом або без нього, який не входить до загальної пагінації
g Нотографічний текст
Як музичний текстовий матеріал.
Для супровідного матеріалу звукозаписів застосовується код «m».
h Факсиміле
Відтворення частини чи документа в цілому не тільки репродукцією тексту, а й імітуючи оригінальний вигляд твору
i Герби
j Генеалогічні дерева
k Форматовані бланки
l Зразки, моделі
m Звукозаписи
Аудіокасети чи аудіодиски в єдиному комплекті з книгою.
n Матеріали на плівках (окрім звукозаписів)
Діапозитиви, слайди, діафільми тощо
o Прикраси манускриптів і стародруків
Прикраси манускриптів і стародруків спеціальними мініатюрами, буквицями, різнокольоровим письмом тощо.
y Ілюстрації відсутні
Використовується винятково у комбінації з пробілами, тобто „y###“.
# Значення позиції не надається

$a/4-7 Коди форми змісту
Чотири символьні позиції, призначені для кодів форми змісту, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку.
Ці коди повинні проставлятися, коли зміст каталогізованого документа має нижчезазначену форму або документ складається з окремих частин, кожна з яких може кодуватися наведеними в переліку кодами за винятком „c“ (покажчик), який застосовується тільки для документів, які являють собою покажчики (див. $a/10). Таким чином, якщо документ є каталогом, він кодується як „b“. Якщо він містить каталог як складову частину, код „b“ також застосовується разом з іншими кодами форми змісту цього документу.
Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 4 7 заносяться чотири символи заповнення „||||“.
Якщо перелік не містить код форми каталогізованого документа, застосовується код „z“.
a Бібліографічний покажчик
Перелік бібліографічних одиниць, які розподілені за однією або більше спільними ознаками, як то тема, місце публікації тощо.
b Каталог
Перелік бібліографічних одиниць з колекції або виставки або доступних з конкретного агентства як то видавець або книготорговельний заклад.
c Покажчик
Окремо виданий абетковий перелік термінів (імен або предметів), який надає можливість пошуку інформації щодо них в інших місцях.
d Реферати або резюме
Містить описові, вказівні, та інформативні реферати та резюме.
e Словник
Абетковий перелік слів з коротким тлумаченням їх значень та випадків вживання або їх іншомовних еквівалентів.
Енциклопедичний словник кодується „fe##“
f Енциклопедія
Абетковий перелік імен або термінів на дану тему з їх всебічним тлумаченням.
g Довідник
Упорядкований перелік осіб, організацій або місць з інформацією про них.
h Проектна документація
Пакет документів, які відносяться до проекту.
i Статистичні дані
Числові дані про предмет, систематично підібрані та, як звичайно, подані в табличній формі
j Програмований підручник
Навчальний посібник для поетапного вивчення матеріалу
k Патент
Патент на винахід. Патентна заява
l Стандарт (ДСТУ, ГОСТ, ГСТ, ТУ тощо)
Документ, створений відповідною державною чи іншою офіційною установою (приміром, Держстандартом України тощо), який регламентує засіб створення об’єкта та критерії його якості.
m Дисертація /В умовах викристання ГОСТ 7.1-84 дисертації визнаються недрукованими виданнями/ або автореферат
Затвердження впровадження чи досліджень, представлене автором отриманих результатів і зроблених висновків, надані автором для отримання наукового ступеню, фахової кваліфікації або винагороди.
n Закони та законопроекти
Документи, які містять тексти законів.
Для угод і конвенцій застосовується код „s“.
o Числові таблиці
Числова інформація, подана в табличній формі.
Для статистичних даних застосовується код „f“.
p Технічний /В умовах викристання ГОСТ 7.1-84 звіти про НІР визнаються недрукованими виданнями/ звіт
Документ, який містить результати наукового дослідження або вивчення наукової або технічної теми.
q Екзаменаційні білети
Набір питань надрукованих для використання при складанні іспитів.
r Літературні огляди/ рецензії
Оповідальні огляди, часто критичного характеру, в галузі літератури, часто супроводжувані бібліографією
s Угоди та конвенції
Укладені за формою та ратифіковані угоди між державами.
Для інших законодавчих документів застосовується код «n»
t Комікси
Книги, надруковані у вигляді коміксів, для дітей або дорослих.
z Інші
# Значення позиції не надається

$a/8 Код конференції чи зустрічі
Односимвольний код, який відображає, чи містить каталогізований документ наукові праці, звіти або резюме конференцій, зустрічей, симпозіумів.

0 Не публікація конференції
1 Публікація конференції

$a/9 Індикатор ювілейного/меморіального видання
Односимвольний код, який вказує, чи є каталогізований документ ювілейним/ меморіальним виданням.

0 Не ювілейне видання
1 Ювілейне видання

$a/10 Індикатор покажчика
Односимвольний код, який вказує, чи каталогізований документ містить покажчик до тексту. Якщо документ являє собою покажчик до інших документів, див. символьні позиції 4 7 Коди форми змісту, код „c“.

0 Покажчик відсутній
1 Покажчик наявний

$a/11 Код літературного жанру
Односимвольний код, який вказує тип літературного тексту.

a Художня проза (романи, повісті, оповідання)
b Драматургія
Включаючи п’єси, теле- та кіносценарії тощо.
c Нариси, есе
d Гумор і сатира
Для коміксів тощо див. символьні позиції 4 7 Коди форми змісту, код „t“.
e Листи
Як літературний жанр. Для листування див. символьну позицію 12 Код біографії.
f Короткі оповіді, новели
g Поезія
Включаючи нелітературні твори у віршованій формі.
h Промови, виступи, лекції
y Нелітературний текст
z Багатожанровий документ або інші жанри
 1. Документ розглядається, як літературний, проте його точний жанр не може бути встановлений.
 2. Може бути застосовано більш як один код

$a/12 Код біографії
Коли каталогізований документ є біографією, односимвольний код вказує тип біографії.

a Автобіографія
Включаючи листи та іншу кореспонденцію.
b Індивідуальна біографія
c Колективна біографія
Наприклад, документи, які містять біографії більш як однієї особи або родини.
d Документ містить біографічну інформацію
Приміром, довідники «Who’s who».
y Небіографічний документ

приклад 1: Документ є ілюстрованою збіркою поетичних творів з портретами та нотами.
105##$acfg#z###000gy
Шумило, Стефанія. З любов’ю до рідного краю: Поезії. — Дрогобич: Видавнича фірма „Відродження“, 2002. — 176 с., 16 арк. іл., ноти.

приклад 2: Документ містить білети для іспиту з математики.
105##$ay###q###000yy
Тадеєв, В. О. Та ін. Поглиблене вивчення математики: Випускний екзамен / В. О. Тадеєв, В. Р. Кравчук, О. М. Мартинюк. — Тернопіль: Підручники & Посібники, 1997. — 128 с.

приклад 3: Ілюстрований підручник, котре місить таблиці, малюнки, схеми.
105##$aae##z###000yy
Долина, Леонід Федорович. Проектування станції очистки стічних вод населеного пункту. — Дніпропетровськ, 2002. — 145 с.: табл., рис., схеми.

приклад 4: Дисертація з кресленнями та ілюстраціями на окремих аркушах, яка відповідно до ГОСТ 7.1-84 кодується як недруковане видання. Альтернатива: код „m“ у 4-й символьній позиції. /Див. виноску до коду „m“.
Альтернативне заповнення
поля: 105##$aef#m###000yy/

105##$aef#z###000yy
Маценко, Андрій Михайлович. Взаємодія будинків та споруд з грунтовою основою при динамічних і сейсмічних взаємодіях: Дис. канд техн. наук: 05.23.01 / Державний НДІ будівельних конструкцій (НДІБК). — К., 2001. — 187 с.: табл, рис., схеми, креслення

приклад 5: Документ є неілюстрованим довідником.
105##$ay###g###000yy
Довідник вищих навчальних закладів України на 2002-2003: [Академії, університети, інститути, коледжі, технікуми, училища]. — 4-е вид. доповн. і перер. — К: Торба, 2002. — 264 с.

приклад 6: Документ є ДСТУ.
105##$ay###l###000yy
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. — Введ. 1998.01.01. — Офіц. вид. — К: Вид-во Держстандарту України, 1997. — Різн. паг. — (Державний тсндарт України)

приклад 7: Документ є програмованим підручником.
105##$ay###j###000yy
Бойсан, Олег Омелянович. Збірник програмованих текстів із загальної хімії: Навч. Посібник для студ. техн. вузів / ІСДО, Державний ун-т „Львівська політехніка“. — К: ІСДО, 1995. — 264 с.

приклад 8: Документ є факсимільним виданням, яке має покажчики.
Факсимільне видання Галицько-Волинських хронік
105##$ah###z###001yy
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and c(etvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990. — lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 9: Документ є виданням словників на CD-ROM.
105##$a||||e###000yy
Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електронний ресурс / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець та ін.; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. — К., 2001. — 1 електронно-оптичний диск (CD-ROM). — (Словники України)

приклад 10: 105##$abf##a###001yb
Видання містить карти і вкладні листи, бібліографію і покажчик. Видання є документальним оповіданням про життя і подорожі конкретної особи.

приклад 11: 105 _$abf_ _a_ _ _001yb
Документ містить карти, забезпечений бібліографією, не є публікацією конференції, ювілейним виданням, має покажчик, не є літературним текстом, представляє біографію окремої особи


поле
106 — Поле кодованих даних: текстові матеріали — фізичні характеристики |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані стосовно фізичної форми текстових матеріалів.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Коли текстові матеріали надруковані звичайним друком, поле може містити код «r» або опускатися.


Взаємопов’язане поле
    МАРКЕР ЗАПИСУ, символьна позиція 6, Тип запису

Взаємопов’язане поле 200 – НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
     підполе 200$b Загальне визначення матеріалу

Взаємопов’язане поле 451 – ІНШЕ ВИДАННЯ НА ТОМУ Ж НОСІЇ
Взаємопов’язане поле 452 – ВИДАННЯ НА РІЗНИХ НОСІЯХ
Взаємопов’язане поле 500 – УНІФІКОВАНА НАЗВА
    підполе 500$b Загальне позначення матеріалу

Підполя


підполе
a – Кодовані дані позначення фізичної форми текстових матеріалів |fre>

пояснення до підполя: Односимвольний код, який відображає фізичну форму документа.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ опубліковано більш як на одному носії)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
d Великий друк
Код «b» відображає, що документ надруковано спеціальним великогабаритним друком, призначеним для людей з поганим зором
e Газетний формат
f Видання шрифтами Брайля або Муна
g Мікродрук (друк на мікроносіях)
h Рукописний
i Мультимедіа
Документи, котрі несуть різнорідну інформацію, включаючи звук, текст, зображенння *(в тому числі рухомі зображення та анімацію).
J Мінідрук (мініатюрні видання)
r Звичайний друк
Код «r» відображає, що документ є звичайним текстом, призначеним для «читання очима».
Z Інші форми текстових матеріалів

приклад 1: 106 ## $ah
Описується рукописний текст.

приклад 2: 106##$ah
2001#$aБіблійна сторінка$eЦикл інструментальних п’єс$eДля фагота і флейти$fЛ.Шлег
300##$aАвтограф


поле
110 — Кодовані дані: серіальні видання |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані, пов’язані з серіальними виданнями, включаючи монографічні серії, які каталогізуються як серіальні видання, а не як індивідуальні монографії.

обов’язковість поля: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ. Рекомендується, щоб поле 110 було в наявності у кожному записі на серіальні видання.)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле
    МАРКЕР ЗАПИСУ, Бібліографічний рівень (символьна позиція 7). Бібліографічний рівень у МАРКЕРІ ЗАПИСУ визначає, чи є каталогізований документ серіальним виданням, отже чи очікується наявність цього поля.

Підполя


підполе
a – Кодовані дані про серіальне видання |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 10. Усі визначені позиції символів повинні бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Позначення типу серіального видання 1 0
Періодичність виходу друком 1 1
Регулярність виходу друком 1 2
Код типу матеріалу 1 3
Код типу змісту 3 4–6
Індикатор публікації конференції 1 7
Код наявності титульного аркуша 1 8
Код наявності індивідуального покажчика окремого тому 1 9
Код наявності кумулятивного покажчика 1 10

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 11

примітки: Якщо кодування елементів даних не проводилося, то у відповідній позиції 110$a використовується символ заповнення „|“.

$a/0 Позначення типу серіального видання
Односимвольний код, який відображає тип серіального видання.

a Періодичне видання
Тип серіального видання, окремі частини якого (випусками, томи тощо) загалом характеризуються множиною складових частин і авторів як одного випуску, так і декількох. За винятком газет і деяких типів популярних серіальних видань, випуски позначаються та нумеруються як складові частини тому, який завершується протягом певного проміжку часу, зазвичай за рік, за який повинні вийти друком титульний аркуш тому, сторінка змісту та покажчик.
b Монографічні серіальні видання
Тип серіального видання, який характеризується тим, що кожна частина має власний титульний аркуш і, часто, індивідуальне авторство додатково до уніфікованого титулу усієї серії.
c Газета
Різновид періодичного видання, який характеризується тим, що містить актуальну інформацію та зазвичай друкується стовпчиками вздовж кожної сторінки.
z Інші
Приміром, продовжувані видання тощо

$a/1 Періодичність виходу друком
Односимвольний код, який характеризує періодичність виходу друком серіального видання.

a Щоденно
b Двічі на тиждень
c Щотижня
d Один раз на два тижня
e Двічі на місяць
f Щомісяця
g Один раз на два місяці
h Щоквартально
i Тричі на рік
j Один раз на півріччя (двічі на рік)
k Щорічно
l Один раз на два роки
m Один раз на три роки
n Тричі на тиждень
o Тричі на місяць
u Невідома
y Видання не має періодичності (неперіодичне)
Див. також нижче символьну позицію 2.
Z Інша

$a/2 Регулярність виходу друком
Односимвольний код, який характеризує регулярність виходу друком серіального видання.

a Регулярно
Серіальне видання виходить через регулярні проміжки часу
b Нормовано нерегулярно
Серіальне видання не є цілком регулярним, проте його нерегулярність є заздалегідь встановленою, приміром виходить щомісячно за винятком липня та серпня
u Не відомо
y Нерегулярно

$a/3 Код типу матеріалу
Односимвольний код, який вказує, чи належить серіальне видання в цілому до одного з наступних типів довідкових матеріалів. Оскільки наявна тільки одна символьна позиція, має бути обраною найістотніша для даного документа категорія.

a Бібліографічний покажчик
Cеріальне видання складається з бібліографії, наприклад, національна бібліографія.
b Каталог
Перелік бібліографічних одиниць з колекції чи виставки або доступних з конкретного агентства як то видавець або книготорговельний заклад, приміром, каталог видавців у вигляді серіального видання.
c Покажчик
Наприклад, покажчик до серіального видання, який сам видається як серіальне видання. Для відображення наявності покажчика у самому серіальному видання див. символьну позицію 9.
d Реферат або резюме
Описові, вказівні та інформативні реферати та резюме.
e Словник
Серіальне видання, яке складається з абеткового переліку слів з коротким тлумаченням їх значень та випадків вживання або їх іншомовних еквівалентів.
f Енциклопедія
Абетковий перелік імен або термінів на дану тему з їх всебічним тлумаченням, який видається як серіальне видання.
g Довідник
Упорядкований перелік осіб, організацій або місць з інформацією про них.
h Щорічник
Серіальне видання, призначене для подання довідкових матеріалів, яке оновлюється раз на рік, або звіту чи огляду робіт, які були зроблені протягом року в певній галузі
i Статистичні дані
Числові дані про предмет, систематично підібрані та, як звичайно, подані в табличній формі, приміром, статистичні звіти.
j Книга програмованих текстів
Серіальне видання, у якому матеріал наводиться таким чином, щоб бути знайденим безпосередньо перед переходом до наступного рівня деталізації.
k Огляди
Наприклад, серіальне видання, яке складається з оглядів книг або кінофільмів тощо.
l Закони та законопроекти
Документи, які містять тексти законів.
m Судові звіти та збірки витягів з судових рішень
Регулярні огляди судочинства.
n Юридичні статті
Статті в журналі, головним чином пов’язані з юридичною тематикою.
o Судова практика та замітки щодо випадків
Звіти та обговорення випадків у судовій практиці.
p Біографія
Застосовується, коли серіальне видання складається з індивідуальної біографії, колективних біографій або містить біографічну інформацію, приміром, збірки „Who’s who“.
r Літературні огляди/ рецензії
Оповідальні огляди, часто критичного характеру, в галузі літератури, часто супроводжувані бібліографією.
t Комікси
серіальні видання, надруковані у вигляді коміксів, для дітей або дорослих.
z Інші види змісту
# Значення позиції не є необхідним

$a/4–6 Код типу змісту
Три символи, які відображають, чи містить серіальне видання один або більше часто застосовуваних типів супровідного довідкового матеріалу, на відміну від коду типу матеріалу, який вказує, чим є серіальне видання усе цілком. Використовується до трьох кодів з вирівнюванням вліво. До незаповнених позицій заносяться пробіли. Якщо вимагається більш як три коди, їх порядок у переліку визначає, які з них будуть записані. Використовуються ті ж самі коди, що й для символьної позиції 3.

$a/7 Індикатор публікації конференції
Односимвольний код, який вказує, чи містить серіальне видання праці, звіти або реферати конференцій, зустрічей або симпозіумів, приміром, праці щорічних конференцій.

0 Не публікація конференції
1 Публікація конференції

$a/8 Код наявності титульного аркуша
Односимвольний код, який вказує про існування титульного аркуша на окремих томах серіального видання та спосіб його придбання.

a В останньому випуску — окремо
b В останньому випуску — приєднано
c У першому випуску — окремо
d У першому випуску — приєднано
e Друкується окремо — безкоштовно — за замовленням
f Друкується окремо — безкоштовно — надсилається автоматично
g Друкується окремо — купується — за замовленням
u Не відомо на момент створення запису
x Не застосовується
y Титульний аркуш не видається
z Інші

$a/9 Код наявності покажчика
Односимвольний код, який вказує на наявність покажчика чи змісту в окремих томах серіального видання та спосіб його придбання. Серіальне видання яке є покажчиком, має код „c“ у символьній позиції 3.


a Кожен випуск має власний покажчик до свого змісту — окремо
b В останньому випуску тому — окремо — на окремо пронумерованих сторінках
c В останньому випуску тому — з ненумерованими сторінками
d В останньому випуску тому  — приєднано
e У першому випуску наступного тому — на окремо пронумерованих сторінках
f У першому випуску наступного тому — з ненумерованими сторінками
g У першому випуску наступного тому — приєднано
h Друкується окремо — безкоштовно — надсилається автоматично
i Друкується окремо — безкоштовно — за замовленням
j Друкується окремо — переплетений видавцем — безкоштовно — надсилається автоматично
k Друкується окремо — переплетений видавцем — безкоштовно за замовленням
l Друкується окремо — переплетений видавцем — купується за замовленням
m Каталогізоване серіальне видання є додатком або підсерією і його покажчик знаходиться в основному виданні
u Не відомо на момент створення запису
x Не застосовується
y відсутність покажчика
z Інше

$a/10 Код наявності кумулятивного покажчика
Односимвольний код, який вказує, чи було видано кумулятивний покажчик або зміст.

0 Немає кумулятивного покажчика чи змісту
1 Є кумулятивний покажчик або зміст

приклад 1: Журнал, який виходить регулярно один раз на два місяці, в останньому ромері якого міститься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів.
110##$aaga#kpz0xa1
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. та практ. жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.).- К., 1993-…

приклад 2: Журнал, який виходить регулярно щомісяця, в останньому ромері якого міситься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів.
110##$aafaz###0xa1
Ukrainian Market Review = Огляд українського ринку: Інформаційно-аналітичнмй журнал / Міністерство зовнішних економічних зв’язків і торгівлі України, Держ. інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішіх товарних ринків; О.Болодурин (ред.).- К: Укрзовнішконсалт, 1999-… — Текст парал. англ., укр. мовами.

приклад 3: Журнал, який виходить щоквартально, нерегулярно, в останньому ромері якого міситься кумулятивний покажчик до усіх річних номерів..
110##$aahy####0xa1
Politics and the Times / The Foreign Ministry of Ukraine; L. Bajdak (Ed.-in-Chief.).- K, 1996-… — The journal is published in Ukrainian (monthly) and Ukrainian (quarterly). — ISSN 0868-8273

приклад 4: Серія „Harvard Library of Early Ukrainian Literature“. Має три підсерії „Texts“, „English Translations“, „Ukrainian Translations“. Видавалася у 1989-1995 рр. Планувалося окреме видання зведеного покажчика окремих томів на мікроносіях.
110##$abyyzaz#0xa1

приклад 5: 110##$aac|znлы0||0
2001#$aВісник Асоціації білоруських банків$eЩотижневий журнал$fЗасновник: Асоціація білоруських банків

приклад 6: 110##$aaf|nnxu0||0
2001#$aЮридичний світ$eЩомісячний інформаційно-аналітичний журнал$fЗасновник: Видавництво „Справа і право“

приклад 7: 110 _$aakahg_ _1xx1
Щорічник видається науковим суспільством. Включає, в основному, праці його конференцій і довідкову інформацію про членів суспільства. Кожний том переплетений разом з титульним листом і покажчиком. Покажчик видається кожні п’ять років.


поле
111 — Coded data fields – serials: physical attributes [застаріле] |eng>

короткий опис: This field contained coded information on the physical attributes of serials.

обов’язковість поля: НІ (Застаріле)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
blank (not defined)


індикатор 2 –

значення індикатора:
blank (not defined)

Підполя


поле 115 — Поле кодованих даних: візуально-проекційні матеріали, відеозаписи та кінофільми |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо візуально-проекційних матеріалів, відеозаписів та кінофільмів згідно з їх визначенням в ISBD (NBM).

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 215 – ФІЗИЧНИЙ ОПИС
Взаємопов’язане поле 307 – ПРИМІТКИ ЩОДО ФІЗИЧНОГО ОПИСУ

Підполя


підполе
a – Кодовані дані — загальні |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 19. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Вид матеріалу 1 0
Тривалість/ кількість 3 1–3
Індикатор кольору 1 4
Індикатор звуку 1 5
Носій звуку 1 6
Ширина чи розміри 1 7
Форма виготовлення: візуально-проекційні матеріали, кінофільми 1 8
Техніка: відеозаписи, кінофільми 1 9
Формат зображення: кінофільми 1 10
Супровідний матеріал 4 11–14
Форма виготовлення: відеозаписи 1 15
Формат запису інформації: відеозаписи 1 16
Основа емульсійного матеріалу: візуально-проекційні матеріали 1 17
Матеріал оправи: візуально-проекційні матеріали 1 18
Стандарт трансляції 1 19

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 20

примітки: Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення „|“.

$a/0 Вид матеріалу
Односимвольний код виду матеріалу.
a Кінофільм
b Візуально-проекційний матеріал
c Відеозапис
$a/1-3 Тривалість/ кількість
Три цифри, які вказують тривалість/ кількість матеріалу, визначеного попереднею символьною позицією. Невикористані позиції заповнюються нулями.
Для діафільмів до цих символьних позицій заноситься кількість кадрів.
Тривалість кінофільму, відеострічки чи електронного відеозапису виражається в хвилинах.
Для слайдів і діапозитивів до цих символьних позицій заноситься їх кількість.
Числове значення тривалості/ кількості вирівнюється вправо. Якщо значення тривалості/ кількості перевищує три символи, ці символьні позиції заповнюються трьома нулями. Якщо довжина/ кількість невідома або матеріал не специфіковано, до цієї символьної позиції записуються три пробіли.
Наприклад:

 1. Кінофільм тривалістю 19 хвилин
  Тип матеріалу: a
  Довжина/ кількість: 019
 2. Діафільм, який має 44 кадри
  Тип матеріалу: b
  Довжина/ кількість: 044
 3. Комплект слайдів, який складається з 1012 одиниць
  Тип матеріалу: b
  Довжина/ кількість: 000

$a/4 Індикатор кольору
Односимвольний код, який відображає характеристики кольору.

a Чорно-білий
b Кольоровий
c Комбінація чорно-білого та кольорового
u Невідомий
z Інший (приміром, сепія, пофарбований тощо)

$a/5 Індикатор звуку
Односимвольний код, який відображає наявність звуку, його розташування безпосередньо на носії чи окремо.

a Звукова доріжка на тому ж носії
b Звукова доріжка на окремому носії
u Невідомий
y Без звуку

$a/6 Носій звуку
Односимвольний код, який вказує носій звуку, якщо звук існує.


a Оптична звукова доріжка на кіноплівці
b Магнітна звукова доріжка на кіноплівці
c Магнітна аудіострічка в касеті
d Аудіодиск
e Магнітна аудіострічка на котушці
f Магнітна аудіострічка в касеті
g Оптична та магнітна звукові доріжки на кіноплівці
h Відеокасетна стрічка
i Відеодиск
u Не відомий
x Без звуку
z Інший

$a/7 Ширина чи розміри
Односимвольний код, який вказує ширину кіноплівки чи розміри слайдів, діапозитивів або відеострічок.

Кінофільми та діафільми
a 8 мм
b супер 8 мм
c 9.5 мм
d 16 мм
e 28 мм
f 35 мм
g 70 мм

Відеокасетні стрічки
a 8 мм
m ¾ дюйма (2 см)
n ¼ дюйма (½ см)
o ½ дюйма (11/3 см)
p 1 дюйм (2½ см)
q 2 дюйма (5 см)


Слайди
k 2¼ ? 2¼ дюйма (5½ ? 5½ см)
l 2?2 дюйма (5?5 см)

Діапозитиви
r 8 ? 10 дюймів (21 ? 26 см)
s 4 ? 5 дюймів (10 ? 12½ см)
t 5 ? 7 дюймів (12½ ? 17½ см)
u 7 ? 7 дюймів (17½ ? 17½ см)
v 8 ? 8 дюймів (20 ? 20 см)
w 9 ? 9 дюймів (22½ ? 22½ см)
x 10 ? 10 (25 ? 25 см)

z — жоден з вищенаведених

$a/8 Форма виготовлення: візуально-проекційні матеріали, кінофільми
Односимвольний код, який характеризує форму виготовлення.

a Плівка на котушці/ бобині
b Плівка в картриджі/ компакт-касеті
c Плівка в касеті
d Інші типи плівок
g Діафільм у картриджі
h Фільмсліп (Filmslip)
i Інші типи діафільмів
j Діафільм у ролику
k Слайд, комплект слайдів, стереограф
l Діапозитив
u Невідома
x Не кінофільм або візуально-поекційний матеріал
z Інші форми виготовлення
Для відеозаписів див. символьну позицію 15

$a/9 Техніка створення: відеозаписи, кінофільми
Односимвольний код, який характеризує техніку, в якій створено відеозапис або кінофільм.

a Анімація
b Кадри з природнім рухом
c Анімація та кадри з природнім рухом
u Точно не встановлена/невідома
x Не кінофільм або відеозапис
z Інша

$a/10 Формат зображення: кінофільми
Односимвольний код, який характеризує, чи має кінофільм стандартний або спеціальний формат зображення.

a Стандартна звукова апертура (вузькоформатна)
b Зменшений формат
c Тривимірний формат (3D)
d Анаморфотний (широкоекранний)
e Стандартна німа апертура
f Інший широкоекранний формат
u Невідомий
x Не кінофільм
z Інший

$a/11-14 Супровідний матеріал Літерні коди, які характеризують типи супровідного матеріалу. Може бути використано до чотирьох кодів, які вирівнюються вліво. До невикористаних позицій заносяться пробіли. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, перевага серед них надається залежно від їх розташування в переліку.

a Рекламні матеріали
b Сценарні матеріали
c Афіші, постери
d Програми, буклети
e Запрошення
f Навчальні матеріали
g Партитури або інші музичні матеріали
h Декорації або костюми
z Інші види супровідного матеріалу

$a/15 Форма виготовлення: відеозаписи
Односимвольний код, який характеризує форму виготовлення.

a Відеокартридж
b Відеодиск
c Відеокасета
d Відеокотушка
e Електронний відеозапис (EVR)
Електронний відеозапис (EVR) — це застаріла форма відеозапису на 16-тиміліметровій стрічці
x Не відеозапис
z Інші відеотипи

$a/16 Формат запису інформації: відеозаписи
Односимвольний код, який характеризує формат відеозапису.

a Beta (відеокасета)
Формат для побутової відеокасети, впроваджений Sony Corporation у 1975 р.
b VHS (відеокасета)
Формат для побутової відеокасети, впроваджений Japan Victor Corporation (JVC) у 1977 р.
c U-matic (відеокасета)
Відеоформат, для якого використовується торгова марка корпорації Sony з U подібним нанесенням доріжки на стрічку. Також відомий як „U type standard“
d EIAJ (котушка)
Стандарт запису спіральною розгорткою на ½-дюймову котушкову відеострічку, який отримав ім’я на честь Комітету з стандартизації Японії (the Electronic Industries Association of Japan), який встановив стандарти для ½-дюймових магнітофонів, вироблених після 1969 року
e Тип C (котушка)
Відеоформат, який передбачає використання однієї записувальної головки з швидкістю протяжки стрічки 9.61 дюйм за секунду. Цей стандарт впроваджено у більшості країн. Обладнання типу C виробляється корпораціями Sony, RCA та іншими
f Квадруплекс
Відеоформат, розроблений фірмою Ampex у 50 ті роки, який передбачає використання чотирьох записувальних головок
g Лазерний оптичний (відбиваючий) відеодиск (Laser optical (reflective) videodisk)
Гладкий круглий без борозенок відеодиск з дзеркальною поверхнею, 12’’ у діаметрі, з двохстороннім записом інформації. Читається за допомогою слабкого лазерного променя. Система поширилася у 1978 році і на сьогодні використовується в побутовому та промисловому відеозаписі
h CED (capacitance electronic disk)
Пластиковий диск з борозенками, 12’’ у діаметрі, який містить інформацію, записану заглибленнями на дні борозенок і відтворювану за допомогою електронної голки. У 1984 році RCA, виробник CED-відеопрогравачів, припинила їх випуск.
i V2000 (відеокасета)
Двосторонній формат побутового відео, розроблений корпорацією Philips після 1980 р.
j Video8 (відеокасета)
Формат побутового відео
u Невідомий
x Не відеозапис
z Інший

$a/17 Основа емульсійного матеріалу: візуально-проекційні матеріали
Односимвольний код, який характеризує тип матеріалу, використаного як основу під емульсію.

a Безпечна (незаймиста) кіноплівка
b Плівкова основа, яка не є безпечною плівкою
c Синтетична (пластик, вініл тощо)
u Невідома
v Змішана (складається більш як з одного типу основ)
x Не візуально-проекційний матеріал
z Інша

$a/18 Матеріал оправи: візуально-проекційні матеріали
Односимвольний код, який характеризує тип матеріалу, використаного для оправи.

a Картон
b Скло
c Синтетичний матеріал (пластик, вініл тощо)
d Метал
e Метал і скло
f Синтетичний матеріал (пластик, вініл тощо) та скло
u Невідомий
x Не візуально-проекційний матеріал
y Відсутній (без оправи)
z Інший

$a/19 Стандарт трансляції: відеозаписи
Односимвольний код, який відображає кількість рядків зображення та, у разі необхідності, систему.

a 405
b 525 (наприклад, NSTC)
c 625 PAL
d 625 SECAM
g 1125
z Інший


підполе
b – Кодовані дані архівних кінофільмів |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $b ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 14. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $b.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Статус каталогізованого екземпляра 1 0
Елементи виробництва 1 1
Категорії кольорів для кінофільмів 1 2
Світлочутливий шар (емульсія) плівки (полярність) 1 3
Основа плівки 1 4
Т звуку 1 5
Тип неекспонованої кіноплівки чи фільмокопії 1 6
Стадія спрацьованості 1 7
Повнота 1 8
Дата перевірки фільму 6 9–14

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 15

примітки: ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення „|“.
$b/0 Статус каталогізованого екземпляра.
Односимвольний код, який вказує статус каталогізованого екземпляра плівки.
a Оригінал
b Еталонна копія (майстер-копія)
c Дублікат
d Прокатна копія
u Невідомий
x Не застосовується
z Інший
$b/1 Елементи виробництва
Односимвольний код, який характеризує документ як елемент виробництва фільму. Якщо може бути одночасно застосовано декілька кодів, серед них обирається найсуттєвіший.
a Робочий позитив/ монтажна фільмокопія
b Окремі кадри для монтажу
c Кадри, вилучені при монтажі
d Поточний знімальний матеріал
e Мікшовані фонограми фільмів
g Стрічки чи ролики з титрами
h Випускові ролики
u Невідомі
x Не застосовується
z Інші
$b/2 Категорії кольорів для кінофільмів
Односимвольний код, який характеризує категорії кольорів.
a Тришаровий колір
b Два кольори, одна стрічка
c Два невизначені кольори
d Три невизначені кольори
e Трьохстрічковий колір (при застосуванні кольороподілу)
f Двохстрічковий колір (при застосуванні кольороподілу)
g Стрічка червоного (red) кольору (RGB colour separation)
h Стрічка зеленого (green) чи синього (blue) кольору (RGB colour separation)
i Стрічка синього (cyan) кольору (CMY colour separation)
j Стрічка пурпурового (magenta) кольору (CMY colour separation)
k Стрічка жовтого (yellow) кольору (CMY colour sepatation)
l SEN 2
m SEN 3
n Сепія
o Інший тон
p Слабкі кольори
q Слабкий та інтенсивний кольори
r Трафаретне розфарбовування
s Ручне розфарбовування
u Невідомі
x Не застосовується (документ не є кольоровим фільмом)
z Інші
$b/3 Світлочутливий шар/ емульсія плівки (полярність)
Односимвольний код, який вказує полярність світлочутливого шару плівки.
a Позитивна
b Негативна
u Невідома
x Не застосовується
z Інша
$b/4 Основа плівки
Односимвольний код, який вказує тип основи плівки.
a Безпечна триацетатна
b Нітратна
c Безпечна діацетатна
d Поліестерна
u Невідома
v Змішана (нітратна та безпечна)
z Інша
$b/5 Тип звуку для кінофільмів
Односимвольний код, який вказує, яка кількість каналів для відтворення звуку повинна підтримуватися.
a Монофонічний
b Стереофонічний
c Багатоканальний, об’ємний або квадрафонічний
u Невідома
v Змішаний
x Не застосовується (німий фільм)
z Інший
$b/6 Тип неекспонованої плівки чи фільмокопії
Односимвольний код, який вказує тип кольорової неекспонованої плівки чи кольорової фільмокопії.
a Перенесення барвника вбиранням
b Тришарова плівка
c Тришарова плівка (низьке мікшування)
d Двостороння плівка
u Невідомий
x Не застосовується (некольоровий фільм)
z Інший
$b/7 Стадія спрацьованості
Односимвольний код, який характеризує ступінь спрацьованості неекспонованої кіноплівки. Якщо може бути застосовано більш як один код, використовується той з них, який характеризує найсерйозніше ушкодження.
b Нітратна плівка — підозрілий запах
c Нітратна плівка — різкий запах
d Нітратна плівка — поруділість, заплямованість, знебарвлення, запилення
e Нітратна плівка — липкість
f Нітратна плівка — вкритість окремими пузирями чи піною, здутість
g Нітратна плівка — затверділість
h Нітратна плівка — обсипання
k Ненітратна плівка — виявлюваний дефект (наприклад, запах діацетату)
l Ненітратна плівка — дефект, який прогресує
m Ненітратна плівка — зруйнованість
y Плівка без ушкоджень
$b/8 Повнота
Односимвольний код, який вказує, можна вважати фільм повним чи ні.
a Неповний
b Повний
u Невідомо
x Не застосовується (коли неможливо або недоцільно визначити повноту, приміром, для домашніх або аматорських фільмів, невідредагованого відзнятого матеріалу, купюр, неідентифікованого матеріалу тощо)
$b/9-14 Дата перевірки фільму
Шестицифрова дата останньої перевірки фільму в форматі РРРРMM, де РРРР — рік, MM — місяць останньої перевірки. Значення року та місяця вирівнюються вправо. Невикористані позиції заповнюються нулями. Наприклад:
200101 Остання перевірка здійснена в січні 2001 року.
199900 Остання перевірка здійснена в 1999 році, місяць невідомий.


поле 116 — Поле кодованих даних: двовимірні зображувальні об’єкти |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані щодо непроекційних двовимірних зображувальних об’єктів у відповідності до ISBD (NBM), які застосовуються у бібліотечній та музейній каталогізації.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо об’єкт каталогізації має декілька специфічних ознак)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Кодовані дані для двовимірних зображувальних об’єктів |fre>

пояснення до підполя: Дані, що заносяться до підполя $a, визначаються позицією символу в підполі. Підполе має фіксовану довжину 18 символів, які нумеруються від 0 до 17.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $a

Найменування елементу даних Кількість
символів
Позиції символів
Визначник специфіки двовимірного зображувального об’єкту 1 0
Матеріал первинної основи 1 1
Матеріал вторинної основи 1 2
Колір 1 3
Техніка (рисунок, живопис) 6 4–9
Технологія (друк) 6 10–16
Визначник функціонального призначення 2 16–17

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ

фіксована довжина підполя: 18

примітки: $a/16-17 Функціональне визначення
Двосимвольний код для визначення функціональної форми документу. Якщо код не використовується, позиції двох символів містять “xx” (не використовується).
aa Архітектурне креслення/ рисунок
Архітектурний рисунок (клаузура) або креслення для проектування або конструювання (або для документації проектування чи конструювання) ділянок будівництва, структур, споруд, деталей, арматури, обладнання та декорування, а також інших об’єктів, спроектованих архітектором або архітектурною установою.
ab Обкладинки
ac Афіші, об’яви, екслібриси
Об’яви чи афіші на аркушах паперу, які приклеюються або прикріплюються до поверхні. Також включаються екслібриси, зазвичай призначені для розміщення всередині книги. Екслібриси можуть бути прикріпленими та неприкріпленими.
ad Плакати, постери
Один або багато аркушів, головним чином, зображувальні матеріали, призначені для розклеювання у людних місцях для привертання уваги до події, діяльності тощо. Включають також повністю декоративні постери, які почали виробляти з 1960 року.
ae Поштові картки
Картки з графічним зображенням з одного боку, на яких можна розмістити текст і надіслати поштою без конверту.
af Вітальні картки
Картки, що надсилаються або вручаються з спеціальної нагоди.
ag Діаграми, схеми, таблиці
Непрозорі аркуші, що надають інформацію у графічній або табличній формі
ah Гральні карти
ai Демонстраційні картки
Картки або інший непрозорий матеріал з надрукованими словами, числами або малюнками, що призначені для швидкого демонстрування, показу. Також включають картки – наочні посібники та роздавальний матеріал.
aj Листівки тимчасового призначення
Щоденні публікації, які призначені для тимчасового обмеженого використання.
uu Невідоме
vv Змішане
xx Не використовується
zz Інші також включають


поле 117 — Поле кодованих даних: тривимірні штучні та природні об’єкти |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані щодо тривимірних штучних та природних об’єктів, які визначені у ISBD (NBM) для бібліотечної та музейної каталогізації.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо об’єкт каталогізації має декілька специфічних ознак)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Кодовані дані для тривимірних штучних та природних об’єктів |fre>

пояснення до підполя: Всі дані, що заносяться до підполя $a визначаються позицією символу. Підполе має постійну довжину 9 символів, позиції яких нумеруються від 0 до 8.
Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $a

Найменування елементу даних Кількість
символів
Позиції символів
Визначник специфіки двовимірного тривимірного штучного або природного об’єкту 2 0–1
Матеріал 6 2–7
Колір 1 8

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 9

примітки: Якщо кодування для елементу даних не застосовувалось, до невикористаної позиції заноситься символ заповнення.

$a/0-1 Визначник специфіки тривимірного штучного або природного об’єкту. Двосимвольний код, що використовується для визначення специфіки об’єкту. Він визначає спеціальний клас фізичних об’єктів.

aa Навчальне обладнання
ab Лабораторне та конструкторське обладнання
ac Зразки, екземпляри (біологічні тощо)
ad Об’єкти фауни
ae Об’єкти флори
af Мінерали
ag Предметні скельця мікроскопів
ah ?? (Машинная ножовка, ажурная пила, деревянная головоломка) jigsaws
ai Інструменти та обладнання
aj Зброя
ak Контейнери, тара
al Меблі та меблева фурнітура
am Транспортні засоби
an Тканини
ao Одяг
ap Ігри та об’єкти дозвілля
aq Іграшки
ar Ляльки
as Моделі
at Моделі для виготовлення (наприклад, конструктори)
ba Діорами
bb Точні копії (для живопису – репліки), муляжі
bc Скульптури
bd Об’єкти дизайну
be Промислові вироби
bf Механізми
bg Монети
bh Медалі
bi Ювелірні вироби
bj Об’єкти матеріальної культури давнього часу (artefacts)
uu Невідомі
vv Змішані
zz Інші

$a/2-7 Матеріал. Двосимвольний код, що визначає тип матеріалу, з якого зроблений тривимірний штучний або природний об’єкт. Використовуються три двосимвольні позиції для визначення типу матеріалу, які вирівнюються вправо. Невикористані позиції заповнюються пробілами.

aa Терракота
ab Віск
ac Глина
ad Майоліка
ae Порцеляна
af Кераміка
ag Гіпс
ah Скло
ba Дерево
ca Слонова кістка
da Камінь
db Дорогоцінне каміння
dc Мармур
dd Базальт
de Семпертин
df Порфир
ea Папір
eb Картон
fa Дорогоцінні метали
fb Метал
fc Бронза
fd Мідь
ga Синтетичні матеріали
ha Текстильні матеріали
ia Пластик
uu Невідомий
vv Змішаний
zz Інші

$a/8 Колір. Односимвольний код, що використовується для визначення кольору тривимірних штучних та природних об’єктів. Використовуються такі коди:

a Одноколірний, монохромний
b Чорно-білий
c Багатоколірний
d Ручне розфарбовування
u Невідомий
v Змішаний
x Не застосовується
z Інший


поле 120 — Поле кодованих даних: картографічні матеріали — загальне |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо картографічних матеріалів.

обов’язковість поля: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ для картографічних матеріалів.)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 131 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ГЕОДЕЗИЧНІ ТА КООРДИНАТНІ СІТКИ ТА СИСТЕМИ ВИМІРІВ
     Поле описує інші фізичні характеристики.

Взаємопов’язане поле 206 – КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: МАТЕМАТИЧНІ ДАНІ
     Поле містить відомості про проекції у формі, що відповідає вимогам стандарту ISBD(CM).

Взаємопов’язане поле 215 – ФІЗИЧНИЙ ОПИС
     Поле також містить дані щодо кольору документу.

Підполя


підполе
a – Кодовані дані картографічних матеріалів (загальні) |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, які заносяться до підполя $a, ідентифікуються позицією символу в підполі. Звичайно позиції символів нумеруються від 0 до 12. Визначені позиції символів мають бути наявними в підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Індикатор кольору 1 0
Індикатор покажчика 1 1
Індикатор оповідального тексту 1 2
Коди рельєфу 4 3-6
Проекції карти 2 7-8
Початковий (нульовий) меридіан 4 9-12

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 13

примітки: Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення „|“.

$a/0 Індикатор кольору.
Односимвольний код, що визначає використання кольорів в даному документі.
a Один колір
b Багато кольорів

$a/1 Індикатор покажчика.
Односимвольний код, що визначає наявність чи відсутність в документі географічного або іменного покажчика.

a Покажчик або перелік імен у самому картографічному документі.
b Покажчик або перелік імен, що супроводжує картографічний документ у вигляді буклету, брошури, окремого аркушу тощо.
c Покажчик або перелік імен присутній, але місце його розташування не визначено.
y Покажчик або перелік імен відсутній.

$a/2 Індикатор оповідального тексту. Односимвольний код, що визначає наявність текстового матеріалу в картографічному документі.

a Текст знаходиться на самому картографічному документі.
b Текст, що супроводжує картографічний документ у вигляді буклету, брошури, окремого аркушу тощо.
y Текстовий матеріал відсутній

$a/3-6 Коди рельєфу. Літерні коди, що визначають тип рельєфу. Наведений перелік містить коди тих типів рельєфу, що використовуються найчастіше. Можуть бути використані чотири коди (вирівняні ліворуч).Невикористані позиції містять пробіли. Якщо жоден з кодів рельєфу не застосований, усі чотири позиції містять пробіли. Типи рельєфу заносяться до підполя у послідовності їх значення для документу, що описується.

a Горизонталі
b Однотонне відмивання рельєфу
c Гіпсометричне – пошарове забарвлення
d Штрихи
e Батиметрія – відмітками глибин
f Лінії форм (рельєфу)
g Точки з відмітками висот
h Інші методи у кольорі (наприклад, у стилі Імгофа)
i Зображення рельєфу малюнком
j Форми рельєфу суші (наприклад, у стилі Лобека, Райза, Фенемана)
k Батиметрія – (ізобатами)
x Не використовується
z Інші методи зображення рельєфу

$a/7-8 Картографічні проекції. Двосимвольний код, що визначає тип проекції, якщо проекція наявна в документі.

Азимутальні проекції:
aaАїтова
abГномонічна
acАзимутальна рівновелика Ламберта
adОртографічна
aeАзимутальна рівновіддалена (рівнопроміжна)
afСтереографічна
agАзимутальна рівновелика
auАзимутальна без певного типу
azАзимутальна інших типів


Циліндричні проекції:
baГолла
bbГуда рівновелика
bcЦиліндрична Ламберта рівновелика
bd Меркатора
be Міллера
bf Мольвейде
bg Синусоїдальна
bh Поперечна Меркатора
bi Гаусса
bj Звичайна циліндрична (квадратна)
bk Кассіні
bl Лаборда
bm Скісна Меркатора
bu Циліндрична без певного типу
bz Циліндрична інших типів


Конічні проекції:
ca Альберса рівновелика
cb Бонне
cc Ламберта конічна рівнокутова
cd Конічна (звичайна)
ce Миллера біполярна скісна рівнокутова конічна
cf Де Лисле
cg Проекція міжнародної карти світу
ch Тиссота рівнокутова конічна
cp Поліконічна
cu Конічна без певного типу
cz Конічна інших типів

Інші проекції:
da Броненосцеподібна
db Метеликоподібна
dc Еккерта
dd Рівновелика Гуда
de Біполярна (складова) Міллера
df Ван дер Грітена
dg Дімаксіона
dh Серцевоподібна
di Многогранна
uu Тип проекції невідомий
xx Не використовується
zz Інші відомі типи


$a/9-12 Початковий (нульовий) меридіан. Двосимвольний код, що визначає початковий (нульовий) меридіан документу, якщо на нього є посилання, або він легко визначається. Можуть бути записані до двох початкових меридіанів (вирівняні ліворуч); невикористані позиції містять пробіли.
aa Гринвіч, Великобританія (Міжнародний початковий (нульовий) меридіан)
ab Амстердам, Нідерланди
ac Афіни, Греція
ad Батавія (Джакарта), Індонезія
ae Берн, Швейцарія
af Богота, Колумбія
ag Бомбей, Індія
ah Брюссель, Бельгія
ai Кадіс, Іспанія
aj Кейптаун, Південна Африка
ak Каракас, Венесуела
al Копенгаген, Данія
am Кордова, Аргентина
an Ферро, Канарські о-ви
ao Гельсінкі, Фінляндія
ap Стамбул, Туреччина
aq Юліанегоб, Гренландія
ar Лісабон, Португалія
as Лондон, Великобританія
at Мадрас, Індія
ba Мадрид, Іспанія
bb Мехіко, Мексика
bc Москва, Росія
bd Мюнхен, Німеччина
be Неаполь, Італія
bf Осло, Норвегія
bg Париж, Франція
bh Пекін, Народна Республіка Китай
bi Філадельфія, США
bj Пулково (Санкт-Петербург), Росія
bk Ріо-де-Жанейро, Бразилія
bl Рим, Італія
bm Сантьяго, Чилі
bn Стокгольм, Швеція
bo Сідней, Австралія
bp Тірана, Албанія
bq Токіо, Японія
br Вашингтон, DС, CША
uu Невідомий
zz Інший

приклад 1: 120 ##$abyaa###bdaa##
Кольорова карта з текстом, але без покажчика. Проекція Меркатора, рельєф горизонталями, початковий (нульовий) меридіан від Гринвіча.


поле
121 — Поле кодованих даних: картографічні матеріали: фізичні характеристики |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані, щодо фізичних характеристик картографічних матеріалів.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 120 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ЗАГАЛЬНЕ
Взаємопов’язане поле 131 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ГЕОДЕЗИЧНІ ТА КООРДИНАТНІ СІТКИ ТА СИСТЕМА ВИМІРІВ
Взаємопов’язане поле
    Ці поля використовуються для кодування інших характеристик картографічних матеріалів

Взаємопов’язане поле 105 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КНИГИ
     (поз. символів 0-3, код "b")

Підполя


підполе
a – Кодовані дані картографічних матеріалів: фізичні характеристики (загальні). |fre>

пояснення до підполя: Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Фізична розмірність 1 0
Основи картографічного зображення 2 1–2
Фізичний носій 2 3–4
Технологія створення 1 5
Форма відтворення 1 6
Геодезична прив’язка 1 7
Фізична форма видання 1 8

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 9

примітки: $a/0 Фізична розмірність. Односимвольний код, що визначає фізичну розмірність картографічного документу.

a Двовимірна
b Тривимірна

$a/1-2 Основи картографічного зображення. Односимвольні коди, що визначають технологію створення основи картографічного зображення. Може бути записано до двох технологій (вирівнювання ліворуч). Не використані позиції містять пробіли.
a Створення ручним способом і кресленням
Наприклад, карти створені за допомогою креслярських інструментів, таких як стереоплотери, за допомогою комп’ютера або без неї; карти, які накреслені або намальовані ручним способом.
b Фотографування
Наприклад, картографічні документи, одержані звичайною (у видимому діапазоні) технологією аерофотозйомки, такими як аерофотознімки, фотокарти, ортофото.
c Створення за допомогою комп’ютера
Наприклад, карти створені за допомогою комп’ютерних принтерів.
d З використанням активних дистанційних датчиків
Крім технологій, що визначаються кодами a, b або c.
e З використанням пасивних дистанційних датчиків
Крім технологій, що визначаються кодами a, b або c.
Приклади:

$a/3-4 Фізичний носій. Двосимвольний код, що визначає фізичний носій картографічного документу. Перший символ коду визначає загальний тип фізичного носія. Другий символ уточнює специфіку типу. Цей код використовується для ідентифікації матеріалу, з якого зроблено картографічний документ, наприклад, картографічний документ є металевою пластинкою, літографічним каменем, розміченою пластинкою на пластиковій основі, тощо.

Нефотографічний носій:
aa Папір
ab Дерево
ac Камінь
ad Метал
ae Синтетичний (наприклад, пластик, вініл)
af Шкіра (наприклад, пергамент, веленевий папір)
ag Текстиль, включаючи штучне волокно (наприклад, шовк, полотно, нейлон)
ah Магнітний накопичувач, сумісний з комп’ютером
ai Магнітний накопичувач, не сумісний з комп’ютером
aj Копіювальний папір
ak Картон
ap Гіпс
au Невідомо
az Інші нефотографічні типи носіїв

Фотографічний носій:
ba Прозорий або непрозорий гнучкий позитив
bb Прозорий або непрозорий гнучкий негатив
bc Прозорий або непрозорий жорсткий позитив
bd Прозорий або непрозорий жорсткий негатив
bz Інші фотографічні носії

$a/5 Технологія створення. Односимвольний код, що визначає технологію остаточного етапу створення оригінального картографічного документу.

a Рукописна
Креслення ручним способом, включаючи унікальні вироби, такі як різьблення на камені, створення моделей, тощо.
b Друкована
Офсетний друк, гравіювання, ксилографія, літографія, штампування, друк шрифтом Брайля, високий друк, тощо.
c Фотокопіювання
Усі тверді копії у вигляді макроформ, одержані безпосередньо на непрозорих матеріалах за допомогою джерел випромінювання контактним або проекційним способом.
d Мікрофотографування
Всі копії у вигляді мікроформ на прозорих матеріалах, одержані за допомогою зйомки або комп’ютера.
u Невідома
y Картографічний документ є не кінцевим продуктом, а розташованим на проміжному носії, як визначено в позиціях символів 3-4, Фізичний носій
z Інші

Приклади:
Друкована фотокарта з піднятими горизонталями: b
Фотокарта на фотопапері: c

$a/6 Форма репродукування. Односимвольний код, що визначає форму відтворення документу.

a Ручним способом
b Друкована
c Фотографування
d Репродукування відрядковим друком (наприклад, ксерокопіювання, світлокопіювання, озалід, тощо)
y Не є відтворенням

$a/7 Геодезична прив’язка. Односимвольний код, що визначає геодезичну прив’язку документу. Подальші пояснення надані у полі 131.

a Без прив’язки
b Прив’язка без сітки координат
c Прив’язка з сіткою координат
x Не використовується

$a/8 Фізична форма видання. Односимвольний код, що визначає фізичну форму видання.

a Один аркуш
b В частинах (видається як серіальне видання, серія, в розділах, частинах)
c Атлас, атлас з окремими аркушами включно
d Як окремий додаток до журналу, монографії, тощо
e Переплетений з журналом, монографією, тощо
z Інші


підполе
b – Кодовані дані аерофотографічної та космічної зйомки: Фізичні характеристики |fre>

пояснення до підполя: Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Висота датчика 1 0
Положення датчика 1 1
Спектральний діапазон 2 2–3
Якість зображення 1 4
Хмарність 1 5
Середня величина роздільної здатності при зйомці наземних об’єктів 2 6–8

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 9

примітки: $b/0 Висота датчика. Односимвольний код, що визначає висоту платформи датчика для картографічних документів.

a Наземна
b Повітряна
c Космічна

$b/1 Положення датчика. Односимвольний код, що визначає кутове положення дистанційного датчика при одержанні зображення для картографічних документів.

a Вузькокутове
b Ширококутове
c Вертикальне

$b/2-3 Спектральний діапазон. Два цифрових символи, що визначають кількість використаних спектральних діапазонів. Кількість вирівнюється праворуч, невикористані позиції містять нулі. Застосовується тільки для дистанційних датчиків.

01–99 Кількість діапазонів
xx Не використовується

$b/4 Якість зображення. Односимвольний код, що визначає якість зображення.

a Погана
b Задовільна
c Добра
d Дуже добра

$b/5 Хмарність. Цифровий символ, що визначає рівень хмарності за восьмибальною шкалою.

1 1/8 закриття
2 2/8 закриття
3 3/8 закриття
4 4/8 закриття
5 5/8 закриття
6 6/8 закриття
7 7/8 закриття
8 суцільна хмарність

$b/6–7 Середня величина роздільної здатності при зйомці наземних об’єктів. Двосимвольний код, що визначає середнє значення наземної роздільної здатності.
Позиція символу 6 містить як числове значення роздільної здатності, так і вказує, що воно менше за 1 сантиметр або більше ніж 9 кілометрів.
Позиція символу 7 містить код для використаної метричної системи вимірів. Застосовується тільки для дистанційних датчиків.

$b/6 Середнє значення наземної роздільної здатності

- Менше за 1 сантиметр
19 Числове значення
+ Більше ніж 9 кілометрів
x Не використовується

$b/7 Коди метричної системи

c Сантиметри
i Дециметри
m Метри
d Декаметри
h Гектометри
k Кілометри
x Не використовується

Приклади:
Середнє значення наземної роздільної здатності 5 см: 5с
Середнє значення наземної роздільної здатності 80 м: 8d
Середнє значення наземної роздільної здатності 10 км: +k
Не дистанційна (космічна) зйомка): xx.


поле 122 — Поле кодованих даних: період часу, охоплюваний змістом документа |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодований визначальник періоду часу, охоплюваного змістом документа.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ тільки для розрізнення між декількома одиничними датами та проміжками дат.)


індикатор 1 – Індикатор кількості дат

значення індикатора:
0Документ з однією датою
1Документ з декількома одиничними датами
2Документ з проміжком дат


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 100 – ДАНІ ЗАГАЛЬНОЇ ОБРОБКИ
     Дата публікації (символьні позиції 8-16). Це поле використовується як разом, так і замість поля 122, коли дата виходу співпадає з періодом часу, охоплюваним змістом документу;

Взаємопов’язане поле 661 – КОД ПЕРІОДУ ЧАСУ
     Це поле містить Код періоду часу, який визначає тільки десятиліття, охоплювані змістом матеріалу. Може застосовуватися як разом, так і замість поля 122.

Підполя


підполе
a – Період часу від 9999 до н.е. до теперішнього часу. |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗАПОВНЕННЯ СИМВОЛЬНИХ ПОЗИЦІЙ 0 ТА 1-4)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 11

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 100$a/8-16 Дата видання; 661$a Код періоду часу

примітки:
Підполе містить мінімум 5 максимум 11 символів. Якщо в підполі заповнені хоча б одні з факультативних символьних позицій, то усі попередні факультативні повинні позиції теж повинні бути заповнені.

$a/0 Ідентифікатор ери (заповнення обов’язкове)
Односимвольний код, який відображає тип серіального видання.

c Дата до початку 1-го року за Григоріанським календарем, тобто до н. е.
d Дата після початку 1-го року за Григоріанським календарем, тобто н. е.

$a/1-4 Рік (заповнення обов’язкове)
Чотири вирівняні вправо цифри. Невикористані позиції заповнюються нулями.

$a/5-6 Місяць (заповнення факультативне)
Дві вирівняні вправо цифри. Невикористані позиції заповнюються нулями.

$a/7-8 День (заповнення факультативне)
Дві вирівняні вправо цифри. Невикористані позиції заповнюються нулями.

$a/9-10 Час (заповнення факультативне)
Дві вирівняні вправо цифри. Невикористані позиції заповнюються нулями. Базується на 24 годинній системі обчислення місцевого часу, округленого до найближчої години.

приклад 1: 122 2#$ad1971$ad1979
122 0#$ad1986
Коди для періоду часу між 1971 і 1979 рр., а також з викладом подій 1986 р.

приклад 2: 1220#$ad16051105
Коди для подій 5 листопаду 1605 р.


поле
123 — Поле кодованих даних: картографічні матеріали — масштаб та координати |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить дані у кодованій формі щодо масштабу та координат картографічного документу.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове для картографічних матеріалів.)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ містить дані в різних масштабах та з різними координатами)


індикатор 1 – Індикатор типу масштабу

пояснення до індикатора: Індикатор визначає запис одного чи декількох масштабів:

значення індикатора:
0невизначений масштаб
1один масштаб
2декілька масштабів
3діапазон масштабів
4наближений масштаб


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Якщо документ складається з декількох частин, що мають різні горизонтальні та/або вертикальні масштаби, всі масштаби подаються в підполях, що повторюються. При запису 3-х чи більшої кількості масштабів у підполях $b або $c, менший знаменник записується в першій появі відповідного підполя, більший — у другій.
Коли координати для карти або плану подаються відносно центральної точки, а не зовнішніх меж, довгота та широта, що формують центральні осі, записуються двічі, в підполях $d та $e (довгота) та в підполях $f та $g (широта). Коли схилення та пряме піднесення для небесних карт подаються відносно центру карти, а не її меж, то вони записуються двічі в підполях $i та $j (схилення) та підполях $k та $m (пряме піднесення).


Взаємопов’язане поле 206 – КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — МАТЕМАТИЧНІ ДАНІ
    Масштаб та координати записуються у полі 206 у відповідності із стандартом ISBD (CM).

Підполя


підполе
a – Тип масштабу |fre>

пояснення до підполя: Односимвольний код, що визначає тип масштабу.
При невизначеному масштабі поле складається тільки з підполя $a та координат, якщо вони присутні.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: Тип масштабу може приймати такі значення:
a Лінійний
b Кутовий
z Інший тип масштабу (наприклад, часовий, кількісний, статистичний)


підполе
b – Постійне відношення лінійного горизонтального масштабу |fre>

пояснення до підполя: Горизонтальний масштаб у формі знаменника чисельного масштабу, що виражений звичайним дробом. Використовується для планетарних та земних картографічних документів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
c – Постійне відношення лінійного вертикального масштабу |fre>

пояснення до підполя: Вертикальний масштаб у формі знаменника чисельного масштабу, що виражений звичайним дробом. Використовується для планетарних та земних картографічних документів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Координати — західна довгота |fre>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
e – Координати — східна довгота |fre>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
f – Координати — північна широта |fre>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
g – Координати — південна широта |fre>

пояснення до підполя: Координати для планетарних або земних картографічних документів. Кожне підполе має фіксовану довжину 8 символів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: Кожне з підполів ($d, $e, $f, $g) містить такі дані:
Позиція символу 0
Півкуля/напівсфера: односимвольний код:
w Західна
e Східна
n Північна
s Південна
Позиції символів 1–3 Градуси: 3 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 4–5 Мінути: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 6–7 Секунди: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.

ПРИКЛАД
123 1#$aa$de0150000$ee0173045$fn0013012$gs0023035
Карта частини Заїру з лінійним масштабом, довгота від 15°E до 17°30'45E; широта від 1°30'12 N до 2°30'35 S.


підполе
h – Кутовий масштаб |fre>

пояснення до підполя: Кутовий масштаб зоряних карт у формі 4-х символьного числа, що вирівнюється праворуч нулями, задається у відношеннях міліметрів до градусів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
i – Схилення — Північна межа |fre>

пояснення до підполя: Координати для зоряних картографічних документів

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 8


підполе
j – Схилення — Південна межа |fre>

пояснення до підполя: Координати для зоряних картографічних документів

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 8

примітки: Підполя $i та $j мають довжину 8 символів кожне і містять такі компоненти:
Позиція символу 0 Знак „+” або „-“
Позиції символів 1–3 Градуси: 3 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 4–5 Хвилини: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 6–7 Секунди: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.
ПРИКЛАД
123 0#$ab$i-0160000$j-0490000
Небесна карта з кутовим масштабом, схилення від -16° до -49° *


підполе
k – Пряме піднесення — Східна межа |fre>

пояснення до підполя: Координати для зоряних картографічних документів

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 6


підполе
m – Пряме піднесення — Західна межа |fre>

обов’язковість підполя: НІ (Координати для зоряних картографічних документів.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 6

примітки: ПРИМІТКИ. Підполя $k і $m мають довжину 6 символів кожне і містять такі дані:
Позиції символів 0-1 Година: 2 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями
Позиції символів 2-3 Хвилина: 2 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями
Позиції символів 4-5 Секунда: 2 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями
ПРИКЛАД
123 0#$ab$k163000$m193000
Небесна карта з кутовим масштабом, пряме піднесення від 16 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.


підполе
n – Рівнодення |fre>

пояснення до підполя: Рівнодення для зоряних картографічних документів із роком, занесеним згідно з Григоріанським календарем. Підполе має довжину 4 символи, що вирівнюються праворуч нулями.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
o – Епоха |fre>

пояснення до підполя: Епоха для зоряних картографічних документів із роком, занесеним згідно з Григоріанським календарем. Підполе має довжину 4 символи, що вирівнюються праворуч нулями.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 4


підполе
p – Planet |eng>

пояснення до підполя: $p/0-1 Planet
ea Earth
ju Jupiter
ma Mars
me Mercury
ne Neptune
pl Pluto
sa Saturn
ur Uranus
ve Venus
zz Other
$p/2 Satellite
s The body whose co-ordinates are recorded in subfields $d- $g is a satellite of the planet coded on pos. 0-1. y Not applicable: the body whose co-ordinates are recorded in subfields $d-$g is the planet itself, as coded on pos. 0-1.

обов’язковість підполя: НІ (Mandatory for planets other than Earth)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 4

приклад 1: Плоскі карти та глобуси:
Приклад 1*
123 1#$aa$b253440$de0790000$ee0860000$fn0200000$gn0120000*
Карта частини території Індії, 4 милі до дюйму (1:253440) довгота від 79°E до 86°E, широта від 20°N до 12°N.
Приклад 2*
123 2#$aa$bl50000$b25000д$de0150000$ee0173045$fn0013012$gs0023035*
Карта частини Заїру з лінійними масштабами 1:150000 та 1:25000, довгота від 15°E до 17°30'45 E; широта від 1°30'12 N до 2°30'35 S.

приклад 2: Моделі рельєфу:
Приклад 3*
123 2#$aa$b744080$c96000$de1193000$eel220000$fn0250000$gn0220000*
Рельєфна карта Тайваня з горизонтальним масштабом 1:744080 та вертикальним масштабом 1:96000; довгота від 119°30'E до 122°E, широта від 25°N до 22°N.
Приклад 4*
123 2#$aa$b90000$cl0000$dwll20000$ewl090000$fn0600000$gn0490000*
Рельєфна карта частини Альберта і Саскічеван у Канаді з горизонтальним масштабом 1:90000 та вертикальним масштабом 1:10000; довгота від 109°W до 112°W; широта 60°N до 49°N.

приклад 3: Небесні карти:
Приклад 5*
123 0#$ab$i-0160000$j-0490000$k163000$m193000$nl950$o1948*
Небесна карта з кутовим масштабом, схилення від -16° до -49°, пряме піднесення від 16 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв., рівнодення 1950, епоха 1948.


поле
124 — Поле кодованих даних: картографічні матеріали — специфічні характеристики матеріалу |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо характеристик фотографічних, нефотографічних та одержаних за допомогою дистанційних датчиків типів зображень картографічних матеріалів.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Характеристика зображення |fre>

пояснення до підполя:
a Нефотографічне зображення
b Фотографічне зображення
c Зображення, одержане за допомогою віддалених датчиків

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
b – Форма картографічного документу |fre>

пояснення до підполя: Містить односимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
a Атлас
b Діаграма
c Глобус
d Карта
e Модель
f Профіль
g Зображення, одержане за допомогою віддалених датчиків
h Секція
i Вид
j План
z Інші


підполе
c – Техніка подання фотографічних або нефотографічних зображень |fre>

пояснення до підполя: Містить двосимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
aa Анагліф
ab Поляризоване
ac Планіметрія
ad Картодіаграма
ae За допомогою лінійних позначок
af Точкова карта
ag За допомогою картограми або діаграми
ah Хороплета
ai Фонове забарвлення площ (наприклад, хорохроматична)
aj Географічний принцип зображення dasymetric
ak Изоплета
am Анаморфінія (викривлена)
an Зображувальна карта
ao Просторова модель двовимірної поверхні
ap Вигадана карта
aq Види з плановим зображенням
Види з показом горизонту, включаючи види з пташиного польоту та панорами
ar Види без планового зображення
Види без показу горизонту, включаючи види з пташиного польоту та панорами
as Перспективний вид
da Піктокарта
db Карта випадкової точки
dc Екранне зображення
dd Неекранне зображення


підполе
d – Позиція платформи фотографування або дистанційного датчика |fre>

пояснення до підполя: Містить односимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
a Наземна
b Повітряна
c Космічна
Якщо документ складається з декількох частин, що мають різні горизонтальні та/ або вертикальні масштаби, всі масштаби подаються в підполях, що повторюються. При запису 3-х чи більшої кількості масштабів у підполях $b або $c, менший знаменник записується в першій появі відповідного підполя, більший – у другій.
Коли координати для карти або плану подаються відносно центральної точки, а не зовнішніх меж, довгота та широта, що формують центральні осі, записуються двічі, в підполях $d та $e (довгота) та в підполях $f та $g (широта). Коли схилення та пряме піднесення для небесних карт подаються відносно центру карти, а не її меж, то вони записуються двічі в підполях $i та $j (схилення) та підполях $k та $m (пряме піднесення).


підполе
e – Категорія супутника для одержання дистанційного зображення |fre>

пояснення до підполя: Містить односимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
a Метеорологічний
b Для спостережень за наземними об’єктами
c Для спостережень за космосом


підполе
f – Найменування супутника для дистанційного зображення |fre>

пояснення до підполя: Містить двосимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки: Метеорологічні

Tiros
ab ATS
ac NOAA
ad Nimbus
ae METEOSAT

Для спостережень за землею
ga ERTS
gb Landsat I
gc Landsat II
gd Landsat III
ge Seasat
gf Skylab
gg Spacelab

Для спостережень за космосом
ma Explorer I
mb Explorer II


підполе
g – Техніка запису для одержання дистанційного зображення. |fre>

пояснення до підполя: Містить двосимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки: Поширення світла
aa Відеозапис
ab Псевдокольорова фотографія
ac Багатоспектральна фотографія
ad Мультиспектральне сканування
av Комбінування різних принципів поширення світла

Теплове інфрачервоне сканування
da Інфрачервоне лінійне сканування
dv Комбінація різноманітної техніки інфрачервоного сканування

Поширення мікрохвильового випромінювання
ga Авіарадар бокового огляду (SLAR)
gb Комплексний апертурний радар (SAR)
gc Пасивна мікрохвильова топографічна зйомка


поле 125 — Поле кодованих даних: немузичні звукозаписи та нотні видання |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить інформацію щодо формату нотних видань, типу партитури, наявності частин, а також коди різновидів літературного тексту немузичних звукозаписів. Поєднання в полі інформації щодо нотних видань та немузичних звукозаписів зумовлюється необхідністю відповідності структурі базового формату UNIMARC.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Формат нотного видання |fre>

пояснення до підполя: Складається з двох символів. Не повторюється.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини підполя $a
Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Тип партитури 1 0
Визначник частин 1 1

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

фіксована довжина підполя: 2

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

примітки: $a/0 Тип партитури. Односимвольний код, який визначає тип партитури.

a Повна партитура, графічна партитура
b Партитура (мініатюрний формат для студіювання)
c Вокальна партитура з акомпанементом для клавішних інструментів
d Вокальна партитура, хорова партитура без акомпанементу
e Стисла партитура для концертмейстера (дирекціон)
g Партитура типу церковних гімнів, партесного співу
m Складені формати
u Не визначений
x Невідповідний тип, не партитура
z Інші

$a/1 Визначник частин. Односимвольний код, який визначає наявність частин партитури.

a Партитура складається з частин
u Невідомо
x Не використовується
y Партитура без частин / партій (голосів)


підполе
b – Визначник літературного тексту для немузичних звукозаписів |fre>

пояснення до підполя: Літерні коди, які визначають тип літературного тексту для немузичного виконання. Використовують до двох односимвольних кодів (вирівнювання вліво). Якщо тип літературного тексту можна виразити більше, ніж двома кодами, їх вибір здійснюється в порядку послідовності нижченаведених кодів. Не повторюється.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: відсутні

примітки:
a Вірш
b Драма
c Белетристика (роман, новела тощо)
d Історична інформація
e Лекція, промова
f Інструкція до виконання
g Пісня
h Автобіографія
i Біографія
j Есе
k Репортаж
l Спогади
m Переказ
n Інтерв’ю
o Рекламний текст
p Матеріал для вивчення мов
q Матеріали конференції
r Комедія
s Народна казка
t Релігійний текст
z Інші типи літературного тексту


підполе
c – Multiple Musical Format |eng>

пояснення до підполя:

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки: a = full score
b = score (miniature or study size)
c = vocal score, accompaniment reduced for keyboard
d = voice score, accompaniment has been dropped
e = condensed score, conductor score (piano, violin, etc.)
f = graphic score
g = close score
h = tablature
i = choir-book
j = compressed score, short score
k = pseudo-score
l = solo part
n = score with only homogeneous groups of instruments of the orchestra
o = condensed score with text and chord symbols
p = table book
u = unknown
x = not applicable
z = other
# = not used

приклад 1: 125$acx$ba
Нотний документ, що є партитура, вокальне виконання у супроводі фортепіано, без частин, літературний текст закодовано як вірш.


поле 126 — Поле кодованих даних: звукозаписи — фізичні характеристики |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо фізичних характеристик звукозаписів.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 215 – ФІЗИЧНИЙ ОПИС
Взаємопов’язане поле 307 – ПРИМІТКИ ЩОДО ФІЗИЧНОГО ОПИСУ

Підполя


підполе
a – Кодовані дані: загальні |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 14. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Форма виготовлення 1 0
Швидкість 3 1
Тип звуку 1 2
Ширина канавки 1 2
Розміри (звукозапису) 1 4
Ширина стрічки 1 5
Конфігурація стрічки (кількість доріжок) 1 6
Супровідний текстовий матеріал 6 7-12
Техніка створення звукозапису 1 13
Спеціальні характеристики відтворення 1 14

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 15

примітки: Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0 Форма виготовлення
Односимвольний код виду матеріалу.
a Диск
b Стрічка (відкрита бобина)
c Стрічка (касета)
d Стрічка (картридж)
e Запис на магнітному дроті
f Валик
g Валик (для піаноли чи механічного органа)
h Кіноплівка (для звукових фільмів)
z Інша

$a/1 Швидкість
Односимвольний код для зазначення швидкості.

Диски
a 16 2/3 обертів за хвилину
b 33 1/3 обертів за хвилину
c 45 обертів за хвилину
d 78 обертів за хвилину
e 8 обертів за хвилину
g 1.4 м за секунду (компакт-диски)

Валики
h 1 дюйм за секунду (120 обертів за хвилину)
i 160 обертів за хвилину

Стрічки
k 1 7/8 дюймів за секунду (4.76 см/с)
l 15/16 дюймів за секунду
m 3 3/4 дюймів за секунду (9.5 см/с)
n 7 1/2 дюймів за секунду (19 см/с)
o 15 дюймів за секунду (38 см/с)
p 30 дюймів за секунду (76 см/с)
q 8/10 дюймів за секунду
r 4/10 дюймів за секунду

u Невідома
x Не застосовується
z Жодна з вищенаведених

$a/2 Тип звуку
Односимвольний код, який відображає режим запису звуку.

a Монофонічний
b Стереофонічний
c Квадрафонічний
x Не застосовується
z Інший

$a/3 Ширина канавки
Односимвольний код, який відображає ширину канавки на диску.

a Широка/ стандартна
Диски із швидкістю 78 обертів за хвилину зазвичай мають широкі канавки.
Валики зі швидкістю 120 обертів за хвилину (які мають 100 канавок на дюйм) зазвичай мають стандартні канавки
b Вузька/ мікроканавка
Диски із швидкостями 16 2/3, 33 1/3, 45 обертів за хвилину зазвичай мають мікроканавки.
Валики зі швидкістю 160 обертів за хвилину (які мають 200 канавок на дюйм) зазвичай мають вузькі канавки
u Невідома
x Не застосовується
Приміром, для компакт-дисків, які не мають канавок
z Інша

$a/4 Розміри (звукозапису)
Односимвольний код, який вказує діаметр відкритої бобінної стрічки або диска чи розміри касети, картриджа чи валика.

a 3 дюйма
b 5 дюймів
c 7 дюймів (17.5 см)
d 10 дюймів (25 см)
e 12 дюймів (30 см)
f 16 дюймів
g 14 дюймів
h 4 3/4 дюйма (компакт-диск)
j 3 7/8 ? 2 1/2 дюйма (касета)
o 5 1/4 ? 3 7/8 дюйма (картридж)
s 2 1/4 ? 4 дюйма (валик)
u Не відомі
x Не застосовується
z Інші

$a/5 Ширина стрічки
Односимвольний код, який вказує ширину стрічки.

a 1/4 дюйма
b 1/2 дюйма
c 1 дюйм
d 2 дюйма
e 1/3 дюйма (8 мм)
f 4 3/4 дюйма
u Не відомі
x Не застосовується
z Інші

$a/6 Конфігурація стрічки (кількість доріжок)
Односимвольний код, який характеризує конфігурацію стрічки.

a Повна (1 доріжка)
b Половина (2 доріжки)
c Чверть (4 доріжки)
d 8 доріжок
e 12 доріжок
f 16 доріжок
g 24 доріжки
h 6 доріжок
u Невідома
x Не стрічка
z Інша

$a/7–12 Супровідний текстовий матеріал
Шестилітерний код, який характеризує зміст приміток до програми й іншого супровідного тексту. Може бути використано до шести кодів, які вирівнюються вліво. До невикористаних позицій заносяться пробіли. Якщо може бути застосовано більш як шість кодів, перевага серед них надається найсуттєвішим.

a Дискографія
b Бібліографія
c Тематичний покажчик
d Лібрето чи текст
e Біографія композитора
f Біографія виконавця або історія виконавського колективу
g Технічна чи історична інформація щодо засобів виконання
h Історична інформація щодо музичного виконання
i Історична інформація про музику
j Інша історична інформація
k Етнологічна інформація
l Біографія аранжувальника чи транскриптора
r Інструктивний матеріал
s Партитура
z Інший

$a/13 Техніка запису
Односимвольний код, який характеризує техніку запису.

a Акустична
b Електрична
c Цифрова
u Невідома
z Інша

$a/14 Спеціальні характеристики відтворення
Односимвольний код, який вказує характеристики відтворення.

a NAB стандарт
b CCIR/IEC стандарт
c Обробляється DBX
d Цифрова (компакт-диск)
e Кодується Dolby-A
f Кодується Dolby-B
g Кодується Dolby-C
h Кодується CX
u Невідомі
z Інша


підполе
b – Кодовані дані: спеціальні |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $b ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 2. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $b.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Статус каталогізованого екземпляра 1 0
Вид матеріалу 1 1
Вид нарізки 1 2

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 3

примітки: Якщо символьним позиціям підполя $b не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$b/0 Статус каталогізованого екземпляра.
Односимвольний код, який вказує статус каталогізованого екземпляра диска, валика чи стрічки.

a Поточна робоча копія (унікальна, нарізка на місці)
b Масове виробництво (переважна більшість промислово вироблених дисків і стрічок)
c Майстер-стрічка (еталонна стрічка)
d Дублікат майстер-стрічки
e Майстер-диск: негатив (еталонний диск)
f Матриця (позитив)
g Штамп (негатив)
h Тестовий відтиск
u Невідомий
x Не застосовується
z Інший

$b/1 Вид матеріалу
Односимвольний код, який характеризує вид матеріалу диска, валика чи стрічки.

Диски
a Лакований (наприклад, ацетатний)
b Металевий (наприклад, алюмінієвий)
c Шелаковий (масовий випуск)
d Пластиковий (масовий випуск)
e Металевий і пластиковий (компакт-диски)


Валики
h Восковий (поточна робоча копія)
i Пластиковий (масовий випуск)

Стрічки
i З паперовою основою
j Ацетатний
k Полівінілхлоридний
l Поліестерний

u Невідомий
x Не застосовується
z Жоден з вищенаведених

$b/2 Вид нарізки
Односимвольний код, який характеризує вид нарізки. Оскільки всі валики мають нарізку виступами та заглибленнями, використання цієї позиції для них є факультативним.

a Бічна та комбінована нарізка
b Вертикальна (виступами та заглибленнями) нарізка
u Невідомі
x Не застосовується

приклад 1: Компакт-диск
126##$aagbxhxxd#####cd$bbex
«Скрябін», група
Моdна країна / Виконав. Скрябін. — К., Nova Records: 2000. — 1 CD [36 хв. 18 сек.]: стерео, в кор. — NRCD2L.

приклад 2: 126##$aagbzhxxe#####cd$bbex
Компакт-диск, що містить цифровий запис музики і біографію композитора.


поле
127 — Поле кодованих даних: тривалість звукозаписів і музичного виконання (для нотних видань) |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить одне чи більше 6-ти значних чисел, які відображають тривалість звукозапису, частини звукозапису або приблизно підрахованої тривалості композиції, яка відображена в нотному документі

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 327 – ПРИМІТКИ ЩОДО ЗМІСТУ
     Інформація про тривалість звучання може бути здубльована в полі 327 ПРИМІТКИ ЩОДО ЗМІСТУ

Підполя


підполе
a – Тривалість |fre>

пояснення до підполя: Підполе містить шестизначну числову строку, що відображає тривалість звукозапису, частини звукозапису або орієнтовно визначений час музичного виконання, який зазначено в нотному документі. Час розподіляється на три піделемента (години, хвилини, секунди) довжиною два символи кожний. Кожний піделемент вирівнюється вправо. Невикористані позиції заповнюються пробілами або нулями

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 6

приклад 1: Компакт-диск, на якому записано 11 пісень і рекламний текст тривалістю 16 секунд
127##$a000319$a000250$a000314$a000335$a000335$a000302$a000243$a000327
$a000325$a000400$a000300$a000016
3271#$aНема дурних (3:19)$aБультер’єр (2:50)$aЦукор (3:14)$aНеділя понеділок (3:35)$aДжапан ТіВі (3:35)$aМодна країна (3:02)$aЧорнобиль форева (2:43)$aЛюди чекають (3:27)$aЗламані крила (3:25)$aЯк музика (інструментал) (4:00)$aБуль мікс (3:00)$aРеклама (0:16)
«Скрябін», група
Моdна країна / Виконав. Скрябін. — К., Nova Records: 2000. — 1 CD [36 хв. 18 сек.]: стерео, в кор. — NRCD2L.

приклад 2: 127 $a001356$a002005
327 $aDurations: 13:56, ca. 20:05
Партитура, містить дві частини. Перша має тривалість 13 хвилин 56 секунд, друга — 20 хвилин 5 секунд. В примітках про зміст (#327) інформація дублюється в формі, яка представлана на нотного документу.

приклад 3: 127##$a003100$a001839
Тривалість двох творів нотного видання: першого — 31 хв., другого — 18 хв. 39 сек.

приклад 4: 127##$a024600
Тривалість звучання — 2 години. 46 хв.

приклад 5: 127##$a001356$a002005
300##$Тривалість виконання 13:56, 20:05.
Партитура з двох частин. Перша має тривалість виконання — 13 хв. 56 сек., друга — 20 хв. 5 сек.


поле
128 — Поле кодованих даних: жанр і форма музичної композиції, засоби виконання |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить інформацію щодо жанру і форми композиції та складу інструментів та/ або голосів, які використовуються для виконання.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Жанр і форма твору (музичне відтворення або партитура) |fre>

пояснення до підполя: Підполе містить 2-х символьний код, який визначає форму твору.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ за наявності кількох жанрів і форм)

фіксована довжина підполя: 2

примітки:
ai Мелодії
an Гімни
ar Арії
bt Балети
bd Балади
bg Блюграси
bl Блюзи
cb Церковний спів, нехристиянський
cc Церковний спів, християнський
cl Хоральні прелюдії
cg Кончерто-гросо
ch Хорали
cn Канони Композиції, в яких використовується точна імітація, включаються хороводи
co Концерти
cp Шансони, поліфонічні вокальні твори
cr Різдвяні гімни
cs Музика на замовлення
ct Кантати
cy Музика кантрі
cz Канцони З урахуванням інструментальної музики
df Танцювальні форми Музика для бальних танців, за виключенням мазурок, менуетів, паван, полонезів, вальсів
dv Дивертисмент Інструментальна музика, включаючи серенади, касації, дивертисменти 18-го сторіччя
fg Фуги Інструментальна музика 17-го сторіччя і пізніше; поліфонічні твори, які основані на темах, представлених на початку імітації і повторюваних нарівні з іншим поліфонічним матеріалом
fm Народна музика Включаючи народні пісні, балади тощо
ft Фантазії Інструментальна музика, включаючи капріси, фантазії, річеркари 16-го та 17-го сторіччя не у формі фуги
gm Духовна музика (псалми)
hy Церковні гімни
in Інтермецо
jz Джаз
li Пісні (lieder)
mc Музичні ревю та комедії
md Мадригали
mi Менуети
mr Марші
ms Меси
mz Мазурки
mo Мотети
mp Музика з кінофільмів
mu Поліжанрові форми
nc Ноктюрни
op Опери, оперети
or Ораторії
ov Увертюри
pf Прелюдії та фуги
pg Програмна музика
pm «Страсті»
po Полонези
pp Популярна музика За винятком, коли індивідуальний код було присвоєно конкретній формі
ps Пасакалії Інструментальна музика: всі типи басоостинато
pt Хорові пісні в гомофонному стилі
pv Павани
rc Рок–музика
rd Рондо Включаючи інструментальні рондо
rg Регтайми
ri Річеркари Річеркари не у формі фуги 16-го та 17-го ст. Кодуються як фантазії
rp Рапсодії
rq Реквієми
sg Пісні За винятком випадків, коли індивідуальний код було присвоєно конкретній формі
si Увертюри до опер
sn Сонати
sp Симфонічні поеми
sq Кадрилі
st Етюди та вправи
su Сюіти
sy Симфонії
tc Токати З урахуванням інструментальної музики
tc Тріо–сонати
vr Варіації
wz Вальси
zz Інші форми


підполе
b – Інструменти або голоси для ансамблів |fre>

пояснення до підполя: Підполя $b та $c використовують однакові коди.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 4


підполе
c – Інструменти або голоси для солістів |fre>

пояснення до підполя: Підполя $b та $c використовують однакові коди. Довжина кожного підполя два або чотири символи. Перші два визначають тип інструмента або голоса. Третій та четвертий символи визначають кількість інструментів і голосів. В разі, коли кількість менше десяти, третя позиція містить нуль. Використовується тільки для музичних творів та партитури.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 4

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: інформація може дублюватися в незакодованому вигляді в відповідних полях, які містять відповідну бібліографічну інформацію, наприклад, назва нотного документу.

примітки: Мідні духові інструменти:
ba Валторна
bb Труба
bc Корнет
bd Тромбон
bf Туба
bf Баритон
bt Народні
bu Не визначені
bz Інші

Хори:
ca Змішаний
cb Жіночий
cc Чоловічий
cd Дитячий
ct Народний
cu Не визначені

Електронні інструменти:
ea Синтезатор
eb Стрічка
ec Комп’ютер
ed Хвилі Мартено
ez Інші
eu Не визначені

Клавішні інструменти:
ka Фортепіано
kb Орган
kc Клавесин
kd Клавікорд
ke Бассо контінуо
kf Челеста
kz Інші
kt Народні
ku Не визначені

Оркестри:
oa Великий симфонічний оркестр
ob Камерний оркестр
oc Струнний оркестр
od Ансамбль
oe Танцювальний оркестр
of Мідний духовий оркестр (з ударними чи без ударних)
ot Народний
ou Не визначені
oz Інші

Ударні інструменти:
pa Литаври
pb Ксилофон
pc Маримба
pd Барабан
pt Народні
pu Не визначені
pz Інші

Струнні смичкові інструменти:
sa Скрипка
sb Альт
sc Віолончель
sd Контрабас
se Віола
sf Віоль д’амур
sg Віола де гамба
st Народні
su Не визначені
sz Інші

Голоси:
va Сопрано
vb Мецо–сопрано
vc Альт
vd Тенор
ve Баритон
vf Бас
vg Контр–тенор
vh Високий голос
vi Середній голос
vj Низький голос
vt Народний
vu Не визначені

Струнні щипкові інструменти:
ta Арфа
tb Гітарні
tc Лютневі
td Мандоліни
tt Народний
tu Не визначені
tz Інші

Дерев’яні духові інструменти:
wa Флейта
wb Гобой
wc Кларнет
wd Фагот
we Пікколо
wf Англійський ріжок
wg Басс–кларнет
wh Рекордер (старовинна флейта)
wi Саксофон
wt Народний
wu Не визначені
wz Інші

uu Інструменти не визначені


підполе
d – Key or mode of Musical Work |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

приклад 1: 128##$afg$btb03
2001#$aFour fugues for guitar trio

приклад 2: 128##$avr$cka01
128##$avr$bka01$csa01$csc01
128##$avr$bka01$csa01$csb01$csc01
2001#$aVariations for solo piano, piano trio and piano quartet

приклад 3: 128##$aco$boc$cwa02
2001#$aConcerto for two flutes & string orchestra in D minor
Бібліограф не вважає за необхідне указувати, що твір виконується одним оркестром, тому код "oc01" не записується.

приклад 4: 128##$asg$byy$cвх$cvu
2001#$aПісенник 1983$eМелодії і тексти$e[Для співу (соло, ансамбль) з буквенно-цифровим позначенням супроводу]

приклад 5: 128##$aрф$bka$cvu
2001#$aРоманси на вірші А.С.Пушкіна$eДля голосу і фортепіано

приклад 6: 128##$agm$aar$acc$bвх$cka01
2001#$aAve Maria$fПерекладено для вокального ансамблю [з супроводом фортепіано] О.Чеботарьової

приклад 7: 128##$azz$cта01
2001#$aТвори для домри соло

приклад 8: 128##$azz$bod04$csa02$csb01$csc01
2001#$aПерший квартет$eДля двох скрипок, альта та віолончелі


поле
130 — Поле кодованих даних: мікроформи — фізичні характеристики |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані, пов’язані з мікроформами.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, коли більш ніж одна мікроформа описана в одному каталогізаційному запису.)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Мікроформа кодовані дані — фізичні характеристики |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, які заносяться до $a, ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 10. Визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування елемента даних Кількість
символів
Позиції
символів
Визначник специфіки матеріалу 1 0
Полярність 1 1
Розміри 1 2
Коефіцієнт кратності зменшення 1 3
Числове значення коефіцієнту кратності зменшення 3 4-6
Колір мікроформи 1 7
Емульсія на плівці 1 8
Статус екземпляру плівки 1 9
Основа плівки 1 10

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 11

примітки: $a/0 Визначник специфіки матеріалу

а Апертурна карта
b Мікро картридж
c Мікрофільм касетний
d Мікрофільм котушковий
e Мікрофіша
f Мікрофіша касетна
g Непрозора мікроформа
h Мікрофільм у відрізках
z Інший

$a/1 Полярність

а Позитивна
b Негативна
d Змішана
u Невідома

$a/2 Розміри

а 8 мм (мікрофільм)
d 16 мм (мікрофільм)
f 35 мм (мікрофільм)
g 70 мм (мікрофільм)
h 105 мм (мікрофільм)
1 3x5 дюймів (8x13 см) (мікрофіша або непрозора мікроформа)
m 4x6 дюймів (llx15 см) (мікрофіша або непрозора мікроформа)
o 6x9 дюймів (16x23 см) (мікрофіша або непрозора мікроформа)
p 3 1/4 x 7 3/8 дюймів (9xl9 см) (апертурна карта)
u Невідомі
z Інші

$a/3 Коефіцієнт кратності зменшення

а Низьке зменшення
b Нормальне (16x — 30x)
c Високе (31x — 60x)
d Дуже високе (61x — 90x)
e Ультрависоке (9lx -)
u Невідомо
v Різні коефіцієнти

$a/4-6 Числове значення коефіцієнту кратності зменшення.
Збільшення потребує створення мікроформи чіткою (розбірливою). Якість встановлюється на мікроформі. Якщо величину вказано, вирівнюється праворуч за допомогою "0". Відсутні позиції замінюються "u". Якщо коефіцієнт невідомий, заповнюється пробілами.

$a/7 Колір мікроформи
а Монохромна мікроформа
b Кольорова мікроформа
u Невідомий
v Різний колір

$a/8 Емульсія на плівці
а Галоїд срібла
b Діазотипна
c Везикулярна (пориста)
u Невідома
v Змішана
x Не застосовується
z Інші

$a/9 Статус екземпляру плівки
а Еталонна майстеркопія
b Відтворення майстеркопії
c Службова копія
u Невідома
v Змішана генерація

$a/10 Основа плівки
а Безпечна
b Не безпечна (наприклад, нітрат)
u Невідома
x Не застосовується

приклад 1: 130 ##$aebmb024aaca
#
#
$a
e мікрофіша
b негатив (негативна полярність)
m 4x6 дюймів
b нормальне зменшення (нормальний редукційний коефіцієнт)
024 (24:1)
а монохромна
а емульсія — срібло halide
с сервісна копія
а безпечна основа


поле
131 — Поле кодованих даних: картографічні матеріали — геодезичні та координатні сітки та система вимірів |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані щодо деталей геодезичної та координатних сіток та системи вимірів картографічних матеріалів.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 120 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взаємопов’язане поле 121 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
     Ці поля використовуються для кодування інших характеристик картографічних матеріалів.

Підполя


підполе
a – Сфероїд |fre>

пояснення до підполя: Двосимвольний код, що визначає сфероїд, який використовується для конструювання карти. (Коди для підполя $a див. у Додатку F)

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 2


підполе
b – Горизонтальна основа системи координат |fre>

пояснення до підполя: Трисимвольний код, що визначає горизонтальну початкову вісь, яка вказана в картографічному матеріалі. (Коди для підполя $b див. у додатку F)

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної початкової осі.)

фіксована довжина підполя: 3


підполе
c – Сітка координат |fre>

пояснення до підполя: Двосимвольний код, що визначає головну систему координат. Цей код (та коди в підполях $d і $e) визначає сфероїд сітки (на відміну від сфероїду для конструювання карти, що вказаний у підполі $a).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ (коди для підполя $c див. у додатку F))

фіксована довжина підполя: 2


підполе
d – Накладені сітки |fre>

пояснення до підполя: Двосимвольний код, що визначає додаткову сітку координат, яка накладена на картографічне зображення.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 2


підполе
e – Додаткова сітка |fre>

пояснення до підполя: Двосимвольний код, що визначає додаткову сітку координат, яка представлена у вигляді виходів ліній сітки позначок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 2


підполе
f – Початок відліку висот |fre>

пояснення до підполя: Двосимвольний код, що визначає початкову рівневу поверхню, від якої ведеться відлік висот в картографічних матеріалах.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного рівня (Коди для підполя $f див. у додатку F))

фіксована довжина підполя: 2


підполе
g – Одиниці виміру висот |fre>

пояснення до підполя: Двосимвольний код, що визначає одиниці виміру висот.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ (коди для підполя $g див. у додатку F))

фіксована довжина підполя: 2


підполе
h – Переріз рельєфу |fre>

пояснення до підполя: Максимальна довжина коду — від одного до чотирьох символів, які визначають значення перерізу рельєфу завжди в одиниці виміру, що вказана в підполі $g. Може бути записаний десятковий дріб до одної десятої. Більш точні значення повинні бути округлені.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного значення, коли, наприклад, значення змінюється з висотою.)

фіксована довжина підполя: 4


підполе
i – Допоміжний переріз рельєфу |fre>

пояснення до підполя: До чотирьох символів, що визначають значення інтервалу додаткових горизонталей, тобто горизонталей, які використовуються між основними горизонталями для уточнення рельєфу місцевості (наприклад, в області низького рельєфу з невеликим перепаданням висот), або горизонталі, значення яких не повторюються на поверхні карти. Одиниці системи виміру вказані у підполі $g. Може бути записаний десятковий дріб з одною десятою, Більш точні значення повинні бути округлені.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 4


підполе
j – Одиниці батиметричного виміру глибин |fre>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК


підполе
k – Батиметричні інтервали (шкала глибин) |fre>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
l – Додаткові ізобати (додатковий батиметричний інтервал) |fre>

пояснення до підполя: Океанографічний еквівалент підполів $g та $i. Правила використання цих підполів такі ж як і підполів $j та $1. Перелік кодів дивися у Додатку F.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК

приклад 1: 131 ##$auu$baqh$cpe
Сфероїд, що використаний для конструювання карти невідомий. Горизонтальна початкова вісь є віссю єдиної Європейської системи координат. Карта використовує універсальну поперечну проекцію Меркатора, Міжнародний сфероїд.

приклад 2: 13l ##$auu$bbpm$cpd$fnk$gab$h40$i20
Сфероїд, що використаний для конструювання карти невідомий. Горизонтальна початкова вісь є Північно-Американською початковою віссю 1927. Карта використовує універсальну поперечну проекцію Меркатора, невідомий сфероїд. Відлік висот від рівня моря,1929, США. Висоти виміряються у футах, переріз рельєфу горизонталями у 40 футів чергуються з горизонталями у 20 футів.


поле
135 — Поле кодованих даних: електронні ресурси |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані, пов’язані з електронними ресурсами.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного типу файлу/ програмного засобу, описаного в одному каталогізаційному запису)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Кодовані дані для електронних ресурсів |fre>

пояснення до підполя: Усі дані в підполі $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 12.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Тип електронного ресурсу 1 0
Визначник специфіки матеріалу 1 1
Колір 1 2
Геометричні розміри 1 3
Звук 1 4
Глибина зображення (у бітах) 3 5–7
Кількість форматів файлів у електронному ресурсі 1 8
Покажчики гарантії якості 1 9
Антецедент/ джерело 1 10
Рівень стиснення 1 11
Якість та призначення електронного ресурсу 1 12

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 13

примітки: $a/0 Тип електронного ресурсу. Односимвольний код, який вказує основний тип вмісту електронного ресурсу.
a Числовий Вміст файлів електронного ресурсу головним чином поданий числами, над якими можна здійснювати математичні операції, наприклад, статистичні дані, електронні таблиці тощо.
b Комп’ютерна програма (програми) Файл або комплекс файлів, що містить систему команд та інструкцій, які задають комп’ютеру послідовність виконання основних операції. Ця категорія включає програмне забезпечення мікрокомп’ютерів, комп’ютерні ігри тощо.
c Зображення Файли електронного ресурсу містить зображувальну інформацію, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо.
d Текст Файли електронного ресурсу містять, головним чином, текстову інформацію.
u Невідомий
v Комбінований Файли електронного ресурсу з різними типами вмісту.
z Інше Тип електронного ресурсу не визначений.

$a/1 Визначник специфіки матеріалу. Односимвольний код, який вказує тип носія інформації.
a Магнітна стрічка
b Комп’ютерний чіп у касеті (картриджі)
c Комп’ютерний оптичний диск у касеті
f Комп’ютерна магнітна стрічка у касеті
h Магнітна стрічка для великих ЕОМ (main-frame computers) (застаріле)
j Комп’ютерний гнучкий диск
m Комп’ютерний магнітооптичний диск
o Комп’ютерний оптичний диск
r Інтерактивна система (система оперативного доступу)
u Невідомий
z Інші

$a/2 Колір. Односимвольний код, який вказує кольорові характеристики електронного ресурсу.

a Однокольоровий
b Чорно-білий
c Багатокольоровий
g Шкала відтінків сірого (Grey scale)
m Змішаний
n Не застосовується
u Невідомий
z Інші

$a/3 Геометричні розміри. Односимвольний код, який використовується при кодуванні геометричних розмірів носія електронного ресурсу. Інформація про геометричні розміри береться з контейнера, в який вправлено магнітний або оптичний носій.

a 3,5 дюйма
e 12 дюймів
g 4,7 дюймів або 12 см.
i 1 1/8 x 2 3/8 дюймів
j 3 7/8 x 2 1/2 дюймів
n Не застосовується
o 5,25 дюймів
u Невідомо
v 8 дюймів
z Інші

$a/4 Звук. Односимвольний код, який вказує на наявність звуку в електронному ресурсі.
# Без звуку
a Зі звуком
u Невідомо

$a/5-7 Глибина зображення (у бітах). Трисимвольний числовий код, який вказує точну бітову глибину сканованого зображення, що містить електронний ресурс, або трисимвольний буквений код, який вказує, що точна глибина зображення не відома або електронний ресурс містить численні зображення різної глибини.
001-999 Точна глибина зображення у бітах
mmm Більш ніж один тип зображення
nnn Не застосовується
--- Невідомо

$a/8 Кількість форматів файлів у електронному ресурсі. Односимвольний код, який вказує чи є файли, що включено до електронного ресурсу, одного формату.
a Один формат файлів
m Багато форматів файлів
u Невідомо

$a/9 Покажчики гарантії якості. Односимвольний код, який вказує, чи має електронний ресурс покажчики гарантії якості.
a Відсутнє
n Не застосовано
p Наявне
u Невідоме

$a/10 Антецедент/ Джерело. Односимвольний код, який вказує джерело, з якого відтворено електронний ресурс.
a Файл відтворено з оригіналу
b Файл відтворено з мікроформи
c Файл відтворено з електронного ресурсу
d Файл відтворено з проміжного джерела, крім мікроформи
m Змішане
n Не застосовано
u Невідомо

$a/11 Рівень стиснення. Односимвольний код, який вказує рівень стиснення електронного ресурсу.
a Не стиснутий
b Стиснений без втрат
d Стиснений з втратами
m Змішаний
u Невідомий

$a/12 Якість та призначення електронного ресурсу. Односимвольний код, який вказує загальні фізичні особливості й призначення електронного ресурсу. Розрізняються файли, які призначені для використання, від тих, що призначені для збереження (та, можливо, заміни оригіналу).
a Доступ
Вказує, що електронний ресурс має якість, достатню для доступу до даних, але не достатню для використання в якості страхової копії.
n Не застосовано
p Збереження
Вказує, що електронний ресурс створювався шляхом переформатування для збереження даних.
r Заміна
Вказує, що електронний ресурс є дуже високої якості й може використовуватися як страхова копія.
u Невідомо

приклад 1: 135##$adrcg#nnnmacua
Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електронний ресурс / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець та ін.; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд. — К., 2001. — 1 електронно-оптичний диск (CD-ROM). — (Словники України)

приклад 2: 135 ##$adrbn#---aaaan
#
#
$a
d текст
r система оперативного доступу
b чорно-білий
n нема фізичних розмірів
# без звуку
--- глибина зображення невідома
a в одному файловому форматі
a покажчики гарантії якості відсутні
a файл відтворений з першоджерела
a не стиснутий
n переформатування не застосовано

приклад 3: 135 ##$acrmn#mmmmucda
#
#
$a
c зображення
r система оперативного доступу
m змішана кольоровість
n розміри не застосовані
# без звуку
mmm більш ніж один тип зображення
m багато форматів файлів
u невідомо
c відтворений з електронного ресурсу
d стиск з втратами
a ресурс для доступу


поле
140 — Поле кодованих даних: монографічні стародруки — загальні характеристики |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо фізичної форми монографічних стародруків.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 105
     Поле кодованих даних: КНИГИ. Поле містить кодовані дані щодо книг, тобто монографічних друкованих текстових матеріалів, які не є старовинними.

Взаємопов’язане поле 106 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взаємопов’язане поле 215 – ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Взаємопов’язане поле 307 – ПРИМІТКИ ЩОДО ФІЗИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Підполя


підполе
a – Кодовані дані: загальн |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 27. Усі позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.
Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.
Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Коди ілюстрацій: книги 4 0–3
Коди ілюстрацій: гравюри на повний аркуш 4 4–7
Код ілюстрацій: техніка виконання 1 8
Коди форми змісту 8 9–16
Коди літературного жанру 2 17–18
Код біографії 1 19
Код матеріалу носія: книги 1 20
Код матеріалу носія: гравюри 1 21
Код водяних знаків 1 22
Код знаку друкаря 1 23
Код знаку видавця 1 24
Код знаку орнаментувальника 1 25
Не заповнюються 2 26–27

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 28

примітки: Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення „|“.
$a/0–3 Коди ілюстрацій: книги
Чотири позиції символів, призначені для кодів ілюстрацій, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або „y“, перевага надається пробілу.
Ці коди зазвичай пов’язуються з елементами фізичного опису документа. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 0–3 заносяться символи заповнення. Проте, якщо застосовується менш як чотири коди, невикористані позиції мають містити пробіли.
a Ілюстрації
Код застосовується для тих типів ілюстраій, які не наводяться в цьому переліку або в тих випадках, коли ілюстрації спеціально не кодуються
b Ілюмінації
c Ініціал
Заголовна літера укрупненого розміру, яка розташовується на початку тексту книги, глави, частини або абзацу
d Мініатюра
e Рубрика
Заголовки тощо, наведені спеціальним начертанням або тисненням)
f Віньєтка
Орнамент навкруги заглавної літери тощо
g Фронтиспіс
h Портрет
i Ведута
Топографічно точний міський пейзаж
j Карти (крім навігаційних)
k Навігаційні карти
l Креслення
m Ноти
n Герби
o Генеалогічні таблиці
y Без ілюстрацій
z Інші
# Значення у позиції не вимагається

$a/4–7 Коди ілюстрацій: гравюри на повний аркуш
Чотири позиції символів, призначених для кодів ілюстрацій гравюр на повний аркуш, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або «y», перевага надається пробілу.
Ці коди зазвичай пов’язуються з елементами фізичного опису документа. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 0–3 заносяться символи заповнення. Проте, якщо застосовується менш як чотири коди, невикористані позиції мають містити пробіли. Коли документ не містить гравюр на повний аркуш і це відомо, тоді до символьних позицій 4–7 заносяться пробіли.
a Ілюстрації
Код застосовується для тих типів ілюстрацій, які не наводяться в цьому переліку або в тих випадках, коли ілюстрації спеціально не кодуються
g Фронтиспіс
h Портрет
i Ведута
Топографічно точний міський пейзаж
j Карти (крім навігаційних)
k Навігаційні карти
l Креслення
m Ноти
n Герби
o Генеалогічні таблиці
y Без гравюр на повний аруш
z Інші
# Значення у позиції не вимагається


$a/8 Код ілюстрацій: техніка виконання
Односимвольний код, який відображає техніку, в якій було виконано ілюстрацію.

a Ксилографія
b Літографія
c Офорт
d Акватинта
e Гравюра
u Невідома
v Змішана
z Інші
# Значення у позиції не вимагається

$a/9–16 Коди форми змісту
Чотири двосимвольних позиції, призначених для кодів форми змісту, які заносяться до них зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як чотири коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному абетковому переліку. Коли в цих символьних позиціях можуть бути застосовані пробіл або «y», перевага надається пробілу.
Ці коди використовуються, коли документ містить матеріал нижченаведених форм або повністю складається з матеріалу цих форм. Якщо елемент даних не використовується, до символьних позицій 9–16 заносяться символи заповнення. Для документів, форма змісту яких не відповідає жодному з наведених у переліку кодів, застосовується код «zz».

aa Релігійні твори
Код використовується для біблійних оповідей, катехізисів, релігійної літератури, гімнів, індульгенцій, літаній, життєписів Ісуса Христа чи житій святих, релігійних п’єс, проповідей, богослужбових книг тощо.
Якщо для катехізисів, релігійної літератури, проповідей і богослужбових книг необхідне спеціальне визначення, віддається перевага використанню кодів «ab», «ac», «ad» та «ae» відповідно.
ab Катехізис
ac Релігійна література
Код використовується для часословів, місяцесловів, молитовників, псалтирів тощо.
ad Проповіді
Код використовується для проповідей для окремих категорій населення, проповідей з конкретного приводу тощо.
ae Богослужбові книги
Код використовується для літургійних книг: анфологіонів, євангелій, збірників церковних гімнів, книг антифонів, книг таїнств, міней різних видів, октоїхів, понтифікалів, служебників, требників, тріодей тощо.
ba Наукові роботи
Код використовується для гербаріїв, лабораторних заміток, наукових атласів, фармакопеї тощо.
bb Диспути, трактати, тези
ca Книги соціальних звичаїв
Код використовується для книг з етикету, ритуалів братств і масонських лож, святкувань тощо
da Нормативно-правові роботи
Код використовується для актів, біллів, договорів, законів, конвенцій, постанов, хартій тощо.
db Політичні роботи
ea Видання тимчасового значення
Код використовується для листівок, плакатів, програм, рекламних видань (книготорговельних, друкарських, видавничих анонсів), торгівельних каталогів (аукціонних, книготорговельних, промислових тощо) тощо
fa Довідкові роботи
Код використовується для академічних, бібліотечних і музейних каталогів, альманахів, бібліографій, довідників, календарів, покажчиків, словників, схем, тезаурусів тощо.
Якщо для бібліотечних каталогів, бібліографії, календарів, покажчиків, словників та енциклопедій необхідне спеціальне визначення, віддається перевага використанню кодів «fb», «fc», «fd», «fe», «ff» та «fg» відповідно
fb Бібліотечні каталоги
fc Бібліографія
fd Календарі
fe Покажчики
ff Словники
fg Енциклопедії
ga Історичні роботи
Код використовується для анналів, біографій, генеалогій, історичних переказів і військової історії, місцевих історичних описів, родоводів, хронік тощо
ha Домовленості за спорами
ia Полемічні роботи
Код використовується для діалогів, запитань і відповідей, інтерв’ю, листів, промов тощо
ja Меморіальні роботи
Код використовується для альбомів, епітафій, літописів, панегіриків, ювілейних збірників статей тощо
ka Інструктивні роботи
Код використовується для інструктивних робіт загального характеру.
Якщо для посібників і підручників необхідне спеціальне визначення, віддається перевага використанню кодів «kb» та «kc» відповідно
kb Посібники
kc Підручники
Код використовується для абеток, антологій, букварів, граматик, хрестоматій, читанок тощо
la Ведення записів
Код використовується для виборчих реєстрів, прейскурантів, свідоцтв, списків абонентів тощо
ma Видання для відпочинку
Код використовується для головоломок, ігор, книжок-розмальовок, тощо
na Версії роботи
Код використовується для адаптацій, видань після цензурних правок, пародій, скорочених видань, сценаріїв тощо
zz Інші
## Значення у позиціях не вимагається


$a/17–18 Код літературного жанру
Двохсимвольний код, який вказує тип літературного жанру

aa Поезія
ab Романс
Код використовується для пасторальних романсів тощо
ca Драма
da Лібрето
ea Художня проза
Код використовується для художньої прози взагалі. Якщо для романів, новел, байок, чарівних казок, алегорій, легенд, притч та оповідань вимагається специфічне визначення, перевага надається нижченаведеним кодам.
eb Роман
ec Новела
ed Байка
ef Чарівна казка
eg Алегорія
eh Легенда
ei Притча
ej Оповідання
fa Есе, фейлетон
ga Гумор, сатира
ha Листи
ia Літературний альманах, літературна суміш
ja Максима, афоризм, прислів’я, анекдот
ka Література для дітей та юнацтва
la Інший
Код використовується для хронік, мемуарів, щоденників, агіографій, лекцій про подорожі, еротики, містичної літератури тощо. Якщо для цих літературних жанрів вимагається специфічне визначення, перевага надається нижченаведеним кодам.
lb Хроніки
lc Спогади, мемуари
ld Щоденники
le Біографії
lf Агіографії
lg Нотатки про подорожі та дорожні нотатки з ілюстраціями
lh Еротика
li Містична література
ma Промови, виступи
yy Не літературний текст
zz Багатожанровий або інший

$a/19 Код біографії
Коли документ є біографічним, односимвольний код відображає його тип.

a Автобіографія
Код використовується для мемуарів і сповідей
b Індивідуальна біографія
c Колективна біографія
d Містить біографічну інформацію
y Небіографічний документ
z Декілька типів або інший тип

$a/20 Код матеріалу основи: книги
Односимвольний код, який несе інформацію про матеріал основи, на якій документ було надруковано чи написано.

a Папір взагалі
b Папір ручного виготовлення
c Рисовий папір<small>/Див. виноску до коду &laquo;m&raquo;.
Альтернативне заповнення
поля: 105##$aef#m###000yy/</small>
d Деревномасний папір
e Пергамент, пергамен (шкіра)
z Інший

$a/21 Код матеріалу основи: гравюри
Односимвольний код, який несе інформацію про матеріал основи, на якій було зроблено відтиск гравюри. Якщо документ не містить гравюр і це відомо, до цієї символьної позиції заноситься пробіл.

a Папір взагалі
b Папір ручного виготовлення
c Рисовий папір
d Деревномасний папір
e Пергамент, пергамен (шкіра)
z Інший
# Значення у позиції не вимагається

$a/22 Код водяних знаків
Односимвольний код, який відображає, чи має папір водяні знаки.

0 Папір не має водяних знаків
1 Папір має водяні знаки

$a/23 Код знаку друкаря
Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак друкаря.

0 Знаку друкаря нема
1 Знак друкаря є

$a/24 Код знаку видавця /Див. виноску до коду "m".
Альтернативне заповнення
поля: 105##$aef#m###000yy/
Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак видавця.

0 Знаку видавця нема
1 Знак видавця є

$a/25 Код знаку орнаментувальника
Односимвольний код, який відображає, чи має книга знак орнаментувальника.
0 Знаку орнаментувальника нема
1 Знак орнаментувальника є

$a/26–27 Не заповнюється
Ці символьні позиції мають містити пробіли.

приклад 1: 140 ##$az#######abadaffkcyyybb1001##
Кодована інформація для стародрукованої книги: Ланганс Ф. Словник юридичний, або Зведення російських узаконень по азбучному
порядку для практичного вживання. — Полоцк, 1791 (Єзуїтська тип.). — [2],231,[5] с.

приклад 2: 140 ##$af#######aaa######yyya#1000##
Кодована інформація для книги: Wiara prawosławna pismem Swi?tym, soborami, oycami ?wi?tymi, mianowicie greckiemi, у history?
ko?cieln? / Przez x. Jana Alojzego Kulesz? S.I. theologa, obia?niona. Od przyie tey Unij Boga z Czl owiekiem Roku 1704. W

Wilnie w Drukarni Akademickiej S.I., 1704. [4], 1156, [4] s. 4┘.


поле
141 — Поле кодованих даних: монографічні стародруки — специфічні характеристики примірника |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо специфічних характеристик примірників монографічних стародруків.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо запис містить відомості про більш як один примірник.)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 318 – ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ З ПРИМІРНИКОМ
     Поле застосовується для приміток щодо збереження інформації та поводження з примірником. Загалом, використовується для монографічних стародруків.

Підполя


підполе
a – Кодовані дані монографічного стародруку: специфічні характеристики примірника |fre>

пояснення до підполя: Усі дані, введені до $a ідентифікуються позицією символу в цьому підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 7. Усі визначені позиції символів мають бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних
Кількість
символів
Позиції
символів
Коди матеріалу оправи 3 0–2
Код типу оправи 1 3
Код «оправлено разом з…» 1 4
Код стану збереження: оправа 1 5
Коди стану збереження: книжковий блок 2 6–7

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 8

примітки: Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0–2 Коди матеріалу оправи
Три односимвольні коди для відображення типу матеріалу оправи, які заносяться до символьних позицій 0–2 зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як три коди, обираються найсуттєвіші з них.
a Пергамен, восківка
b Шкіра
c Дерево
d Тканина
e Синтетичні матеріали
f Картон
g Папір
h Без оправи
z Інші
# Значення у позиції не вимагається

$a/3 Код типу оправи
Односимвольний код, який характеризує тип оправи./Див. виноску до коду "m".
Альтернативне заповнення
поля: 105##$aef#m###000yy/


a Первинний
b Відновлений
c Сучасний
d Відтворений: факсиміле
e Відтворений: імітація
f Примірник оправлено разом з іншими
Код використовується для оправ видавців, розповсюджувачів та власників, приміром видавничих конволютів тощо
h Без оправи
z Інший

$a/4 Код «оправлено разом з…»
Односимвольний код, який відображає, чи є каталогізований примірник окремим документом, чи його оправлено разом з іншим або іншими документами.

0 Окремий документ
1 Оправлено разом з іншим або іншими документами

$a/5 Код стану збереження: оправа
Односимвольний код, який несе інформацію щодо стану збереження оправи примірника.

a Відмінна
b Добра
c Потерта
d Пошкоджена
e Переламана
f Без оправи
z Інша

$a/6–7 Коди стану збереження: книжковий блок
Два односимвольнх коди для відображення стану збереження книжкового блоку, які заносяться до символьних позицій 6–7 зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами. Якщо може бути застосовано більш як два коди, обираються ті, які першими розташовані в нижченаведеному переліку.

a Відмінний
b Добрий
c Зношений
d Пошкоджений
Приміром, розбитий, заплямований тощо
e Неповний
z Інший
# Значення у позиції не вимагається


підполе
b – Binding specific characteristics |eng>

пояснення до підполя:

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: $b/0-1 Primary binding material
If the code in subfield $a/0-2 is “a” or “b” more specific codes below could be used.
aa = Parchment
ab = Vellum
ac = Calfskin
ad = Sheepskin
ae = Basil, basan, bazan
af = Roan
ag = Goatskin
ah = Morocco
ai = Niger
aj = Chamois
al = Pigskin
am = Alum tawed, white leather, hungarian leather
an = Shagreen
ao = Horse- or ass-skin, etc.
ap = Fish and marine mammals: ray, shark, sealskin, etc.
aq = Snakeskin
ar = Other animal skins
as = Unidentified leathers and animal skins
bi = Ivory
bm = Mother-of-pearl, nacre
bt = Tortoiseshell
bz = Other materials from animal shells, tusks, etc.
ca = Cardboard
cb = Paper
cc = Marbled paper
cd = Papier mâché
da = Cloth, book cloth
db = Buckram
dc = Calico
dd = Canvas
de = Linen
df = Moiré
dg = Silk
dh = Watered silk (moiré effect)
dj = Satin
dl = Velvet
dm = Other fabrics made of natural materials
dw = Wood
ep = Plastic coverings
es = Synthetic fibres
fb = Brass, bronze
fg = Gold
fs = Silver tt = Mixed (Used in positions 2-3 if there are more than two significant binding materials.)
uu = Unknown
xx = Not applicable
zz = Other binding materials
$b/2-3 Secondary binding material
Same codes as in $b/0-1.
$b/4 Binding decoration
# = Information not available
a = Gold tooling
b = Silver tooling
c = Blind tooling
u = Unknown
x = Not applicable
z = Other
$b/5 Decoration motifs
# = Information not available
a = geometric
b = anthropomorphic
c = floral
d = animal
e = heraldic
f = monograms
g = mixed
u = Unknown
x = Not applicable
z = Other
$b/6 Binding pieces
# = Information not available
a = Toggles or ties
b = Buckles
c = Fastenings
d = Bosses
e = Metal decorative pieces
f = Stiffeners
u = Unknown
x = Not applicable
z = Other
$b/7 Boards
# = Information not available
a = Wood
b = Paper
c = Pasteboard
u = Unknown
x = Not applicable
z = Other


підполе
5 – Організація, до якої додається поле |fre> |eng>

пояснення до підполя: Кодована форма назви організації, до якої додається поле. Оскільки не існує міжнародно узгоджених кодів для назв організацій, рекомендуються до використання коди з „USMARC Code List for Organizations“, які містять коди багатьох неамериканських бібліотечних агентств. В інших випадках, може бути застосованим повна назва агентства чи національний код. Якщо в установі зберігається більше одного примірника, підполе $5 може також містити розстановочний шифр після двокрапки.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, ЯКЩО ПОЛЕ 141 НАЯВНЕ В ЗАПИСІ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
c – Age |eng>

пояснення до підполя:

обов’язковість підполя: НІ ()

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: # = Information not available
a = earlier then 10th Century
b = 10th-14th Century
c = 15th Century
d = 16th Century
e = 17th Century
f = 18th Century
g = 19th Century
h = 20th Century
i = 21st Century
u = Unknown
z = Other


підполе
d – Binding State of Preservation code – specific |eng>

пояснення до підполя:

обов’язковість підполя: НІ ()

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: $d/0-2 Binding State of Preservation Code - specific
a = chemical damage
b = acidification
c = foxing
d = biological damage
e = wormholes
f = rodent damage
g = mould
h = physical and/or mechanical damage
i = water stain
j = fire damage
k = deformation
l = torn leaf/leaves
u = unknown
# = information not required


підполе
e – Body of the Book Specific Characteristics |eng>

пояснення до підполя:

обов’язковість підполя: НІ ()

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: $e/0-2 Hand-made Illustration Code
a = illustrations
b = hand-coloured illustrations
c = illuminations
d = pencil or pen made ornamental drawing
e = paint-brush made illustrations
u = unknown
# = information not required
$e/3-5 Marks in Book Code
a = annotated copy
b = glosses, marginal notes
c = manunculae
d = provenance notes
e = book plates (i.e. ex libris)
f = former locations
g = hand written indications of data
h = non-ornamental sketches or drawing
u = unknown
# = information not required


підполе
f – Body of the Book State of Preservation Code – specific |eng>

пояснення до підполя:

обов’язковість підполя: НІ ()

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: $f/0-2 Body of the Book State of Preservation Code - specific
a = chemical damage
b = acidification
c = foxing
d = biological damage
e = worm holes
f = rodent damage
g = mould
h = physical and/or mechanical damage
i = water-stain
j = fire damage
k = deformation
l = torn leaf/leaves
u = unknown
# = information not required

приклад 1: 141 ##$abfga0cc$5CNB:ОБ 16-18/Нр30
141 ##$abfga1dc$5NLB:09/2222 ?
Кодована Інформація для різних екземплярів книги: Словник юридичний, або Зведення російських узаконень.- Полоцк, 1791.

приклад 2: 141 ##$adf#a0db#$5NLB:09/3035
Кодована інформація для книги ?ywot m?z а Boz ego Pбmі?c i Nie?miertelney Hipaciusza Pocieia, Metropolity cбl ey, Ru?i Biskupб
W?od?imierskiego у Brzeskiego / [Kiszka Leon].- [Supra?l, 1714. — 56] с.


поле
145 — Coded data field: medium of performance |eng>

обов’язковість поля: НІ

повторюваність поля: ТАК


індикатор 1 – Arrangement indicator

значення індикатора:
0original composition
1arranged composition


індикатор 2 – Alternative medium indicator

значення індикатора:
#not applicable
1alternative medium of performance

Підполя


підполе
a – Type of performance medium |eng>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ

примітки: a = vocal a capella music
b = instrumental music
c = vocal-instrumental music
d = electroacoustic music
e = electroacoustic-mixed music
u = undefined, variable


підполе
b – Instrument/voice, conductor, other performer or device |eng>

пояснення до підполя: Use the abbreviations listed in Code list A/1-9, A/12-13. For suffixes use codes reported in Code list B-C.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК

фіксована довжина підполя: 8


підполе
c – Type of ensemble |eng>

пояснення до підполя: Use the abbreviations listed in Code list A/10-11. For suffixes use codes reported in Code list B-C.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК

фіксована довжина підполя: 8


підполе
d – Group within larger ensemble |eng>

пояснення до підполя: Use the abbreviations listed in Code list A/10-11. For suffixes use codes reported in Code list B-C.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК

фіксована довжина підполя: 8


підполе
e – Number of parts |eng>

пояснення до підполя: For suffixes use codes reported in Code list D.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК

фіксована довжина підполя: 4


підполе
f – Number of players |eng>

пояснення до підполя: For suffixes use codes reported in Code list D.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК

фіксована довжина підполя: 4


поле 200 — Назва та відомості про відповідальність |fra> |ukr>

короткий опис: Поле містить назву, підзаголовок, відомості про відповідальність, паралельні назви іншими мовами, паралельні відомості про відповідальність, зазвичай у формі та послідовності, в якій вони наведені у документі. Це відповідає Області назви та відомостей про відповідальність ISBD та ГОСТ 7.1-84

обов’язковість поля: ТАК (Обов’язкове)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 – визначник значимості назви

пояснення до індикатора: Визначає чи є назва, відображена у першому з повторюваних 200$a, значимою (обробляється як точка доступу). Може вимагати генерації пов’язаних з нею додаткових точок доступу для інших варіантів назв (наприклад, для другої назви того ж автора, паралельної назви тощо). Це відповідає практиці традиційного каталогізування, а саме: необхідності складання на назви додаткових записів.

значення індикатора:
0не є значимою (не обробляється як точка доступу)
1є значимою (обробляється як точка доступу)


індикатор 2 –

значення індикатора:
(не визначено)

примітки до змісту поля: Для заповнення підполів поля 200 не допускається генерувати інформацію з інших полів.
У випадку включення відповідних паралельних даних у підполя $e, $f, $g, $h і $i ці дані повинні випереджатися знаком „=“.

Таблиця співвідношення підполів поля 200 Області назви та відомостей про відповідальність ISBD(G) та ГОСТ 7.1-84.

Підполе UKRMARC Найменування елемента ДСТУ 2394-94 Номер розділу ГОСТ 7.1-84 Номер розділу ISBD (G) Попередня пунктуація
$a основна назва 2.5.3 1.1 Нова область
$a (повтор.) для інших основних назв того ж автора 2.5.7.2 1.6 ;
$b загальне визначення матеріалу
1.2 [ ]
$d паралельна назва 2.5.4 1.3 =
$e підзаголовок 2.5.5 1.4 :
$f перші відомості про відповідальність 2.5.6 1.5 /
$g наступні відомості про відповідальність 2.5.6 1.5 ;
$h позначення та/або номер частини 3.5.2.4 1.1.4 ISBD (S) .
$i найменування частини 3.5.2.4 1.1.4 ISBD (S) , після $h, інакше .


Взаємопов’язане поле 101 – МОВА ДОКУМЕНТА
    Мова основної назви, яка міститься в 200$a, може бути позначена у 101$g.
Проте, якщо жодна мова не позначена в 101$g, вважається, що мова основної назви збігається з мовою тексту, занесеною до підполя $a (першого при повторюванні).
Мова будь-яких паралельних назв міститься в 200$z.


Взаємопов’язане поле 304 – ПРИМІТКИ ЩОДО НАЗВИ ТА ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    Використовується для приміток про зміст поля 200.
Примітки можуть уточнювати джерело бібліографічних даних про назву та містити додаткові слова, опущені в заголовку. Прізвища авторів, опущені відповідно до правил каталогізації, заносяться в дане поле.


Взаємопов’язане поле 312 – ПРИМІТКИ ЩОДО ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ НАЗВ
    Використовується для приміток, що містять текст та/або коментарі до взаємопов’язаних назв.

Взаємопов’язане поле 4XX – БЛОК ЗВ’ЯЗКУ ЗАПИСІВ
    Використовується для формування точок доступу на варіанти назв шляхом реалізації механізму зв’язку між записами.

Взаємопов’язане поле 423 – ВИДАЄТЬСЯ В ОДНІЙ ОБКЛАДИНЦІ З...
    Дані про назви творів різних авторів, які розміщені у збірнику без загальної назви або видавничому конволюті, що містяться в 200$c, заносяться у відповідні поля, убудовані в поле 423 з метою формування додаткових точок доступу.
У повторюване підполе 200$a заносяться назви творів одного автора (групи авторів), розміщених у збірнику без загальної назви.


Взаємопов’язане поле 464 – АНАЛІТИЧНИЙ РІВЕНЬ
    Дані про назви творів одного автора (групи авторів) чи назви творів різних авторів, які розміщені у збірнику, що має загальну назву, заносяться у відповідні поля, вбудовані в поле 464.

Взаємопов’язане поле 5XX – БЛОК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ НАЗВ
    Використовується для формування точок доступу на паралельні назви, що містяться в 200$d, і для варіантів назв, таких як назва обкладинки, назва на спинці книги тощо.

Взаємопов’язане поле 530 – КЛЮЧОВА НАЗВА (СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ)
    Якщо вихідний формат містить ключову назву, яка може збігатися чи не збігатися з основною назвою, вона заноситься до поля 530.

Підполя


підполе
a – Основна назва |fre>

пояснення до підполя: Містить основну назву, включаючи альтернативну назву, окрім підзаголовка, підназви та паралельних назв.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для інших основних назв того ж автора)

примітки: ПРИМІТКИ: основна назва у формі перекладу, транслітерації тощо наводиться у полі 541 Перекладена назва, складена каталогізатором, якщо оригінальне формулювання присутнє у 200$a. В іншому разі заповнюється тільки 200$a.


підполе
b – Загальне визначення матеріалу носія інформації |fre>

пояснення до підполя: Містить дані про носій інформації документа, що каталогізується. Інформація надається мовою, або графікою агентства, яке підготувало запис, відповідно переліку „Загального визначення матеріалу“ ISBD.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ для непаперових носіїв. Для паперових допускається визначення „друкований текст“ не наводити крім випадків коли документ під основною назвою включає більш ніж один взаємопов’язаний компонент, що належить до різних матеріальних категорій включно друковану.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ якщо частини того самого документа представлені на різних носіях.)

примітки: ПРИМІТКИ: обмежувальна пунктуація „[ ]“ до підполя не заноситься. Проте при відображенні у формі каталожної картки загальне визначення носія інформації наводиться у квадратних дужках.


підполе
c – Основна назва твору іншого автора |fre>

пояснення до підполя: Містить основну назву твору іншого автора (групи авторів), наприклад, у збірнику без загальної назви.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної додаткової назви твору іншого автора.)

примітки: ПРИМІТКИ: деякі зарубіжні бібліографуючи агентства як альтернативну методику каталогізування збірника без загальної назви використовують 200$a, що вбудоване до поля 423. У цьому випадку 200$c на застосовується.


підполе
d – Паралельна назва |fre>

пояснення до підполя: Містить основну назву іншою мовою або іншою графікою, занесенною до підполя $a або $c.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної паралельної назви.)

примітки: ПРИМІТКИ: дані заносяться в формі, як вказано на документі. Паралельним даним передує знак „=“.


підполе
e – Підзаголовок |fre>

пояснення до підполя: Містить дані, що уточнюють основну назву та розташовані на титульному аркуші — підназву та інші дані, наприклад, на звороті титульного аркуша. Не включає варіанти назв, такі як: назва на обкладинці, на спинці книги тощо.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної групи підзаголовкових даних.)

примітки: ПРИМІТКИ: дані можуть відноситись до назв занесених в підполя $a, $c, $d.
Дані заносяться в тій формі, як і на документі відповідно до правил каталогізації (скорочення тощо).


підполе
f – Перші відомості про відповідальність |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить відомості про відповідальність для назви, занесеної до підполів $a, $c, $d або для нумерованої чи для озаглавленої частини документа, яка міститься в підполях $h або $i.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ після кожного з підполів $a, $c, $d, $h, $i.
Відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного підполя і відносяться до одного типу, наприклад, автори заносяться послідовно разом (через кому).)

примітки: ПРИМІТКИ: дані заносяться в тій формі, як на документі.


підполе
g – Наступні відомості про відповідальність |fre>

пояснення до підполя: Містить відомості про відповідальність, наступні після перших відомостей, які відносяться до тієї самої назви.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного типу наступних відомостей з однаковим ступенем відповідальності і для кожних паралельних.)

примітки: ПРИМІТКИ: дані заносяться в формі, як вказано на документі.


підполе
h – Позначення та/або номер частини |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить цифрове чи літерне позначення частини документу. Використовується у записі для специфікації багатотомного або серіального видання при розподілі на томи частини, випуски тощо.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного підрозділу або поділу нижчого рівня або для кожного з паралельних номерів частин.)


підполе
i – Найменування частини |fre> |eng>

пояснення до підполя: Містить найменування розділу або частини документа, що має загальну назву.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного з підрозділів або поділів нижчого рівня, або для кожного паралельного найменування частини.)


підполе
v – Позначення тому |fre>

пояснення до підполя: Використовується для позначення окремої частини документу яка пов’язана з іншим документом. Використовується коли поле 200 вбудоване до блоку 4__. Наприклад, документ є томом серії. В цьому випадку назва серії та позначення тома заносяться до поля 200, вбудованого в поле 400. Том може позначатися числом, роком тощо.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
z – Мова паралельної основної назви |fre>

пояснення до підполя: Містить: код мови паралельної назви, приведеної в підполі $d.
Використовується список кодів найменувань мов (див. Додаток А). Підполе наводиться в кінці поля 200. Коди мов наводяться в порядку розташування відповідних паралельних назв.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності підполя $d.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо повторюється підполе $d.)


підполе
5 – Організація — власник примірника |fre>

пояснення до підполя: Найменування (у кодованій чи повній формі) організації — власника примірника. Для кодування може використовуватися „USMARC Code List for Organizations“.
Якщо організація володіє більш ніж одним екземпляром, підполе також повинне містити шифр екземпляра, відділений від найменування організації двокрапкою. Підполе заповнюється в разі, коли поле 200 включене в поля 48- (481, 482, 488).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 200 включене в поля 481 чи 482.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: ПРИМІТКИ: Зазвичай, підполе використовується для стародруків з метою ідентифікації установи, яка володіє примірником із специфічною інформацією. Це може стосуватися штучно зформованої, невидавничої, збірки (конволюта).

приклад 1: 2001 $a Great Fear 1789$erural panic in revolutionary France$f[] Georges LeFebvre$gtranslated from French Joan White $gintroduction George Rude
Артикль 'The' виділений як несортований елемент.

приклад 2: 2001 $aPour les valeurs bourgeoises$fpar Georges Hourdin$cContre les valeurs bourgeoises$fpar Gilbert Ganne
Документ містить дві роботи різних авторів.

приклад 3: 2001 $aАвтоматизація і моделювання у виробництві приладів$eЗбірник наукових праць$fМосковський інститут приладобудування
Опис багатотомного видання

приклад 4: 2001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР.Ін-т кристалографії ім. А.В. Шубнікова$hт.3$iУтворення кристалів/А.А.Чернов, Е.І. Гіваргізов, Х.С. Богдасаров та ін.
Багатотомне видання і його окремий том описані в одному записі. Нижче приводиться опис цього видання в двох записах.

приклад 5: 2001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР. Ін-т кристалографії ім. А.В. Шубнікова
Окремий запис на багатотомне видання в цілому.

приклад 6: 2001 $aУтворення кристалів$fА.А.Чернов,Е.І.Гіваргізов, Х.С. Богдасаров та ін.
461 0$12001 $aСучасна кристалографія$eВ 4 т.$fАН СРСР. Ін-т кристалографії ім. Шубнікова$vт.3
Окремий запис на том багатотомного видання. Поле
461 зв’язує том із загальним заголовком багатотомного видання.

приклад 7: 2001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу$hт.4
Опис багатотомного видання та тому, що не має власного заголовку, в одному записі. Нижче приводиться опис цього видання в двох записах.

приклад 8: 2001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу.
Опис багатотомного видання в цілому.

приклад 9: 2001 $aт.4
461 0$12001 $aДеякі питання теорії функцій і функціонального аналізу
Опис окремого тому, що не має власного заголовку.
Оскільки підполе 200а є обов’язковим, а том не має заголовку, в підполі записується номер тому.

приклад 10: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aЕлектронна техніка$eНауково-технічний збірник$hСер.4$iЕлектровакумні і газорозрядні прилади
207 1$a1979/N 1 -
Описано серіальне видання в цілому. В полі
200 приводиться основний заголовок серіального видання. В полі 207 — дата і номер першого випуску.

приклад 11: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aЕлектронна техніка$hСерія 10 $iМікроелектронні присторї$vВип. 1/2
Запис на випуск, що не має приватного заголовка.

приклад 12: Опис серіального видання в одному записі
2001 $aРозвиток статистичної теорії сейсмостійкості підйомно-транспортного устаткування АЕС
2251 $aПраці$fМПО по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання$vN 472
Запис на випуск, що має приватний заголовок.
В полі
200 записано основний заголовок випуску. В полі 225- заголовок серіального видання в цілому і номер випуску.

приклад 13: Опис серіального видання в двох записах
Запис 1
2001 $aПраці$fНПО по дослідженню і проектуванню енергетичного устаткування
207 1$a1959/N1-
Опис серіального видання в цілому. В полі
200 приводиться основний заголовок серіального видання. В полі 207 — дата і номер першого випуску.
Запис 2
2001 $aРозвиток Статистичної теорії сейсмостійкості підйомно-транспортного устаткування АЕС
461 0$12001 $aПраці$aНПО по дослідженню і проектуванню енергетичного обладнання$vN 272
Опис випуску серіального видання. В полі 200 приводиться основний заголовок випуску. Поле 461 включає вбудоване поле 200, що містить основний заголовок серіального видання і номер випуску. Поле 461 зв’язує два записи.

приклад 14: 2001 $aЗвукові пристрої

приклад 15: 2001 $aТепло- і масообмін в системах газ — рідина=$dHeat and mass transfer in gas — liquid systems

приклад 16: Биків, Василь. Обеліск; Сотників; Дожити до світанку: Повісті / Василь Биків.
2001#$aОбеліск$aСотніков$aДожити до світанку$eПовісті$fВасиль Биків
423#0$12001#$aСотників
423#0$12001#$aДожить до світанку

приклад 17: Колас, Якуб. На прасторах жыцця / Я.Колас. Міколка — паравоз / М.Лынькоў. Палескія рабінзоны : Аповесці: [Для малий. шк. узросту] / Я.Маўр.
2001#$aНа прасторах жыцця$fЯ.Колас$cМіколка — паравоз$fМ.Лынькоў$cПалескія рабінзоны$eАповесці$e[Для малий. шк. узросту]$fЯ.Маўр

приклад 18: Охорона здоров’я в Республіці Беларусь= Public health in Republic Belarus : Офіц. стат. сб. = An official statistics collection
/ М-во охорони здоров’я Респ. Білорусь, Відділ мед. статистики = Public health Ministry Republic Belarus Medical statistics department.
2001#$aОхорона здоров’я в Республіці Білорусь$dPublic health in Republic Belarus$eОфіційний статистичний збірник$eAn official
statistics collection$fМіністерство охорони здоров’я Республіки Білорусь, Відділ медичної статистики$fPublic health Ministry Republic Belarus, Medical statistics department

приклад 19: 2001#$aПринципи бухгалтерського обліку$fБ.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл$gПереклад з англійської А.В.Чмеля, Д.Н.Исламгулова$gПід редакцією Я.В.Соколова

приклад 20: 2001#Переписка князя П.А.Вяземського з А.І.Тургеневим
461#0$12001#$aОстафьевский архів князів Вяземских$v[Т.] 1
В підполі $v поля
200, вкладеного в полі 461, був вказаний номер тому багатотомного видання 'Остафьевській архів князів Вяземськіх'.

приклад 21: Патофізіология : Курс лекцій : [В 2 ч.] / Моськ. мед. акад. им. І.М.Сеченова, Каф. патофизиологии; Під ред. П.Ф.Літвіцкого. - М. : ММА, 1993.
Ч. 2 : Патофізіология органів і фізіологічних систем, кн. 2 :Патофизиология печінки, нирок, ендокринної системи і вищої нервової діяльності / [А.Х.Коган, В.В.Падалко, П.Ф.Літвіцкий і др.]. — 169 з. : схеми. : Б.ц.
Запис 1 (загальна частина)
nam 1
001by-NLB-kn-9700034
2001#$aПатофізіологія$eКурс лекцій$e[В 2 частинах]$fМосковська медична академія імені І.М.Сеченова, Кафедра патофізіології$gПід редакцією П.Ф.Літвіцкого
210##$aМосква$cММА$d1993
Запис 2 (специфікація)
oam 2
001by-NLB-kn-9700035
2001#$aПатофізіологія органів і фізіологічних систем,$hкнига 2:$iПатофізіологія печінки, нирок, ендокринної системи, нервової системи і вищої нервової діяльності$f[А.Х.Коган, В.В.Падалко, П.Ф.Літвіцкий і інші]
215##$a169 з.$cсхеми
461#0$1001by-NLB-kn-9700034$12000#$vЧ. 2

приклад 22: 2001#$aHello!$dПривіт!$dПривітання!$eАнглійська мова: цікаво, весело, захоплююче$eАнглійская мова:цікава, весела, займальна$eПопулярний
ілюстрований учбовий журнал для молодших школярів

приклад 23: 2001#$aЛітоасфера$dЛітосфера$d Lithospere$zrus$zeng

приклад 24: 2001#$aСимфонія № 1$e(„Зимові марення“)$fП.Чайковский


Блок № 2 — Блок описової інформації

поле
204 — Загальне позначення матеріалу (застаріле) |eng>

короткий опис: This field contains coded information on the GMD. It corresponds to the ISBD General Material Designation

обов’язковість поля: НІ (Obsolete. Data now included at field 200 subfield $b.)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Загальне позначення матеріалу |eng>

пояснення до підполя: Text of General Material Designation.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ повторюється)


поле 205 — Відомості про видання |ukr> |fra>

короткий опис: Поле містить відомості про видання документу,що відрізняють його від інших видань того ж твору, сумісно з будь-якою додатковою інформацією про видання та відомостями про відповідальність відносно видання. Це відповідає Області видання ISBD

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове за наявності)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ
зазвичай у випадку помилково вказаного видання. Супроводжується текстовим коментарем у відповідному з полів 3-го блоку приміток (Поля 305, 300). Наприклад:
205 ##$a[3-є вид.]
205 ##$a1-е вид.
305 ##$aНа тит. арк. помилково: 1-е вид.
Приклад повторення поля 205 у разі помилкової інформації на тит. арк.)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
Індикатор2: пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: ПРИМІТКИ до змісту поля:
Паралельні дані, що наявні на документі, тобто дані повторені іншими мовами або графікою, за правилами ISBD визначаються знаком рівності з наступним пробілом „= “ на початку кожного блоку паралельних даних. За методикою UNIMARCу символи „= “ передують даним, до яких вони відносяться (EX 9).
Інформація ISBD:
Дані до підполя повинні заноситись, як визначено у правилах ISBD, у термінах як зазначено на документі. Якщо дані сформульовані каталогізатором, вони повинні бути взяті у дужки [ ]. Відповідність цього поля до визначень ISBD проілюстровано нижче:
Підполе | Найменування елемента за ГОСТ 7.1-84 | Номер розділу ISBD (G) | Попередня пунктуація
$a | Відомості про видання | 2.1 | Нова область
$d | Паралельні відомості про видання | 2.2 | =
$f | Перші відомості про відповідальність щодо видання | 2.3, 2.5 | /
$g | Наступні відомості про відповідальність | 2.3, 2.5 | ;
$b | Додаткові відомості про видання | 2.4 | ,


Взаємопов’язане поле 200 – Назва та відомості про відповідальність
    Відомості про відповідальність, що стосуються назви в цілому заносяться до поля 200.

Взаємопов’язане поле 305 – Примітки щодо видання та бібліографічної історії
    Використовується для приміток до змісту поля 205.

Взаємопов’язане поле 7__ – Блок інтелектуальної відповідальності
    Будь-які персони/найменування у відомостях про видання, для яких має бути сформовані точки доступу, заносяться до полів 7__ блоку.

Підполя


підполе
a – Відомості про видання |fre> |eng>

пояснення до підполя: Слово, фраза або група символів,наявних на документі, що ідентифікують належність документу до певного видання. Додаткові відомості про видання заносяться до підполя $b

обов’язковість підполя: НІ (Обов’язкове за наявності)

повторюваність підполя: НІ (НЕ повторюється)

примітки: Примітки: за наявності порядкового номеру видання його заносять арабськими цифрами на початку формулювання даних незалежно від того, як його зазначено на документі, що відповідає українській каталогізаційній традиції (ГОСТ 7.1-84 з доповн.).
Якщо порядковий номер не зазначений, то наводять дані про видання вказані на документі, наприклад: Репр. вид., Доп. і перероб. вид., Rev. a. enl. [ed.] тощо.


підполе
b – Додаткові відомості про видання |fre>

пояснення до підполя: Підполе містить відомості про видання/перевидання, які відносяться до окремого випуску або додаткові відомості про видання, а саме:
▌ відомості про видання/перевидання складової частини твору, що виходив окремими випусками ;
▌ додаткові відомості про видання з зазначенням значних відмінностей у змісті конкретного перевидання документу порівняно з іншими виданнями/перевиданнями даного твору в цілому (EX 5),
▌ додаткові відомості про видання, які є альтернативними до визначених у підполі $a (EX 6).
Зміст підполя відповідає Області додаткових відомостей про видання.ISBD

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для паралельних або додаткових відомостей про випуск.)

примітки: Примітки: додаткові відомості наводять в 200$b в разі, коли вони наведені на основному джерелі каталогізування: титульному аркушу.


підполе
d – Паралельні відомості про видання |fre>

пояснення до підполя: Підполе містить відомості про видання мовами та/або графікою, відмінними від тих, що занесені до підполя $a (EX 9).

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної групи відомостей про видання, що наведені іншими мовами.)


підполе
f – Перші відомості про відповідальність відносно видання |fre>

пояснення до підполя: Підполе містить перші відомості про відповідальність відносно видання. Заносяться після $a (EX 8, 9), $b (EX 7), або $d (EX 9).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ для відомостей про видання в підполі $a)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для альтернативних відомостей про видання, що відносяться до підполя $b.)


підполе
g – Наступні відомості про відповідальність |fre>

пояснення до підполя: Підполе містить будь-які наступні відомості про відповідальність відносно видання (EX 7). Заносяться наступними за підполем $f.

обов’язковість підполя: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожних додаткових наступних відомостей та для паралельних відомостей, що відносяться до видання і містяться в підполях $a, $b.)

примітки: Примітки до підполів $f, $g:
Відомості про відповідальність відносно видання заносяться безпосередньо після відомостей про видання/перевидання, яких вони стосуються.
Якщо відомості про відповідальність стосуються твору в цілому, а не одного окремого видання/ перевидання, вони заносяться до 200 $f або $g.
В окремих випадках відомості про відповідальність відносно видання в підполях $f, $g можуть містити більш ніж одне ім’я/найменування за умови, коли вони граматично пов’язані (EX 8).

приклад 1: 205 _$a3-тє вид.

приклад 2: 205 _$aNew and revised ed.

приклад 3: 205 _$aВидання 2$fдоп. В.А. Андреєвим

приклад 4: 205##$aРепринтне відтворення

приклад 5: 205##$a2-ге видання$bКопія з 1921 р.

приклад 6: 205##$aРепринтне відтворення з видання 1908 р.$fВдано під спостереженням Голови Російського імператорського Історичного Суспільства А.А.Половцова

приклад 7: 205##$a22-ге видання$bПередрук 21-го видання$fПри участі Т.А.Алексеєвої

приклад 8: 205##$a9-е видання, стереотипне$fПід редакцією В.В.Андреєва
702#1$aАндреев$bВ.В.$4340
Був наведений приклад організації точки доступу для інформації поля
205 через блок 7, де:
702 — Поле вторинної інтелектуальної відповідальності, $4 — код відношення, 340 — „редактор“.

приклад 9: 205##$a[4-е видання]
205##$a2-е видання
300##$aНа титульному листі помилково: 2-е видання

приклад 10: 2001#$aНаціональний реєстр правових актів Республіки Білорусь
205##$aОфіціальне видання

приклад 11: 2001#$aГіперборей$eЩомісячник віршів і критики
205##$aРепринтне видання

приклад 12: 205 ##$a16th ed.

приклад 13: 205 ##$aNew and revised ed.

приклад 14: 205 ##$aLarge print ed.

приклад 15: 205 ##$a2nd impression

приклад 16: 205 ##$a3rd ed.$b2nd (corrected) impression
A title Ireland edited by L. Russell Muirhead states „Third edition. Second (corrected) impression“. Second (corrected) impression is an issue statement and is entered in $b.

приклад 17: 205 ##$aEnglish full ed.$b4th international ed.
The English full edition of UDC is also labelled „Fourth international edition“. The additional edition statement is entered in $b.

приклад 18: 205 ##$a2nd ed.$breissued$fwith a foreword by Magnus Magnusson$gextra notes by P. Gardner
The second edition of an item is reissued with the addition of a foreword by Magnus Magnusson, with extra notes by P. Gardner.

приклад 19: 205 ##$a4th ed.$frevised by H.G. Le Mesurier and E. McIntosh$breprinted with corrections
The 4th edition of The pocket Oxford dictionary of accurate English is revised by H.G. Le Mesurier and E. McIntosh. A reprint is issued with corrections.

приклад 20: 205 ##$a2nd ed.$fedited by Larry C. Lewis$d= 2e e'd.$fre'dige' par Larry C. Lewis.
A parallel edition statement


поле
206 — Область специфічних характеристик матеріалу: картографічні матеріали — математичні дані |fra>

короткий опис: Відомості про масштаб, проекціях, координатах та рівнодення для картографічного документа.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове для картографічних документів)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Поле еквівалентно Області ISBD(CM) Математичні дані. Поле не ділиться на підполя, тому що дані поля зазвичай не використовуються при пошуку по контексту запису. Поле використовується в першу чергу для дисплейного відображення, в той час як поля кодованих даних для картографічних матеріалів 120, 122, 123 та 131 використовуються для інформаційного пошуку. Специфікації для формату та пунктуації даних в цьому полі наведені у ISBD (CM). Зверніть увагу, що вся спеціально визначена пунктуація ISBD, заноситься до поля, навіть якщо вона з’являється на межах підполя.


Взаємопов’язане поле 120 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ
    Поле містить код для проекції карт.

Взаємопов’язане поле 122 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ПЕРІОД ЧАСУ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА
    Поле містить кодовану форму дати, до якої відноситься зміст документа. Воно включає дані, які знаходяться у відомостях про рівнодення у записах для небесних карт.

Взаємопов’язане поле 123 – ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — МАСШТАБИ ТА КООРДИНАТИ
Взаємопов’язане поле