Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Додаток I: Таблиця значень

Додаток I: Таблиця значень

Appendix I: Table of Values

I.1. Вступ

Додаток містить контрольний перелік полів, індикаторів і підполів.

Детальний виклад див. в тексті Керівництва.

I.2. Опис таблиці

Поле. В стовпці наведені мітки полів, використовуваних в форматі.

Повторюваність. В стовпці вказується, чи є поле повторюваним (П) або неповторним (НП). Обов'язкові поля позначені [О]. Для застарілих полів наводиться позначення [заст.] .

Індикатори. В стовпчиках наводяться можливі значення першого і другого індикаторів.

Підполя. В стовпці вказані спочатку не повторюювані (НП), а потім повторюювані (П) підполя.

Повторювані і неповторювані підполя наведені в алфавітному порядку ідентифікаторів.

Для полів і підполів з елементами даних фіксованої довжини кількість символьних позицій, визначених для кожного елемента, вказується в круглих дужках. Наприклад, b(13) означає, що підполе $b містить 13 символьних позицій.

I.3. Підполя, не включені в таблицю

Підполя $6 і $7 не включені в таблицю, так як можуть використовуватися в будь-якому полі. Детальніше про використання підполів $6 і $7 див. у розділі 3.11. Обробка альтернативної графіки.

0-- Блок ідентифікації

Див. 0-- Блок ідентифікації

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
001 НП [О] Відсутнє Відсутнє Відсутнє Відсутнє
003 НП Відсутнє Відсутнє Відсутнє Відсутнє
005 НП Відсутнє Відсутнє Відсутнє (16) Відсутнє
010 П # # a, d b, z, 9
011 П #, 0, 1 # a, b, f d, g, y, z, 9
012 П # # a, 2, 5, 9  
013 П # # a, b, d z, 9
014 П # # a, 2 z
015 П # # a, b, d z, 9
016 П # # a, b, d [заст.] z, 9 [заст.]
017 П 7, 8 0-2 a, b, d, 2 z, 9
020 П # # a, b, 9 z
021 П # # a, b, 9 z
022 П # # a, b z
029 П 0, 1 0-3 a, c, d, f b
033 П # # a z
035 П # # a z
036 П # # a, b, c, d, e, g, m, n, o, p, r, 2 f, q, t, u, z
039 П 0, 1 # a, b, c  
071 П 0-6 0, 1 a, b, c, d z
073 П # 0-2 a, b, c, d z, 9
079 П [заст.] # 0, 1 a, b, d z

1-- Блок кодованої інформації

Див. 1-- Блок кодованої інформації

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
100 НП [О] # # a(36)  
101 НП
[О для документів, що містять текстову інформацію]
0-2 # g(3) a, b, c, d, e, f, h, i, j (по 3 симв.)
102 НП # #   a, b, c, 2
105 НП # # a(13), 9(2)  
106 НП # # a(1)  
110 НП # # a(11)  
115 П # # a(20), b(15)  
116 П # # a(18)  
117 П # # a(9)  
120 НП
для картографічних матеріалів, якщо поз.8 маркера містить значення #, 0, 1]
# # a(13)  
121 НП # # a(9), b(8)  
122 П 0-2 #   a
123 П
для картографічних матеріалів, якщо поз.8 маркера містить значення #, 0, 1]
0-4 # a(1), d, e, f, g, i, j, k, m, n, o, p b, c, h
124 НП # # a b, c, d, e, f, g
125 НП # # a(2), b(2), c  
126 НП # # b(3) a(15)
127 НП # #   a
128 П # # d a, b [заст.], c [заст.]
130 П # # a(11)  
131 НП # #   a(2), b(3), c(2), d(2), e(2), f(2), g(2), h, i, j(2), k, l
135 П # # a(13)  
139 П # # a(7) x
140 НП # # a(28)  
141 П # # a(8), b(8), c(1), d(3), e(6), f(1), 5, 9  
145 П [заст.] 0, 1 #, 1 a(1) b(8), c(8), d(8), e(4), f(4)
146 П 0, 1 #, 1 a(9) b(9), c(9), d(9), e(9), f(9), h(4), i(4)
181 П # #, 0, 1 a(2), 2 b(6), c
182 П # #, 0, 1 a(1), 2 c
183 П # #, 0, 1 2 a, c [заст.], 8

2-- Блок описової інформації

Див. 2-- Блок описової інформації

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
200 НП[О] 0, 1 # j, k, r, v, 5 a, b, d, e, f, g, h, i, z
203 П # # c a, b
205 П # # a b, d, f, g
206 П
для картографічних матеріалів, якщо поз.8 маркера містить значення #, 0, 1]
#, 0 # a, c, d, e, f b
207 НП # 0, 1   a, z
208 НП # # a d
210 П #, 0, 1 #, 1 r, s a, b, c, d, e, f, g, h
211 НП # # a(8)  
215 П # # b, c a, d, e
225 П 0-2 # a d, e, f, h, i, v, x, z
229 НП [заст.] # #   a
230 П
для електронних ресурсів, якщо поз.8 маркера містить значення #, 0, 1]
# # a  
239 НП # #   a
251 П # # c a, b
283 П # # 2 a, c [заст.], 8

3-- Блок приміток

Див. 3-- Блок приміток

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
300 П
для електронних ресурсів, якщо поз.8 маркера містить значення #, 0, 1]
# # a  
301 П # # a  
302 П # # a  
305 НП # # a  
309 П # # a  
311 П # # a  
313 П # # a  
316 П # # 5, 9 a, u
317 П # # a, 5, 8, 9 u
318 П # # a, 5, 9 b, c, d, e, f, h, i, g, k, l, n, o, p, r, u
320 П # # a u
321 П # #, 0, 1 a, b, c, u, x, 5  
322 НП # # a  
323 П # # a  
324 НП # # a  
325 П #, 1 #, 1 a, b, e, f, g, h, i, u, v, x, z, 5 c, d, j, n, y
326 П # # a, b  
327 П #, 0-2 #, 1   a, b, c, d, e, f, g, h, i, p, u, z
330 П # # a  
333 П # # a  
334 П # # a, b, c, d u
335 П 0, 1 # a, b, 8 c, g, u
336 П # # a  
337 П # # a u
338 П # #, 1 a, d, f, g b, c, e
345 НП # # 5, 9 a, b, c, d, u
371 П #, 0, 1 # a, b, c, d, z [заст.], 8  

4-- Блок зв'язку записів

Див. 4-- Блок зв'язку записів

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
412 П # 0, 1   1 (одиниця)
413 П # 0, 1   1
421 П # 0, 1   1
422 П # 0, 1   1
423 П # 0, 1   1
424 П # 0, 1   1
425 П # 0, 1   1
430 П # 0, 1   1
431 П # 0, 1   1
432 П # 0, 1   1
433 П # 0, 1   1
434 П # 0, 1   1
436 П # 0, 1   1
440 П # 0, 1   1
441 П # 0, 1   1
442 П # 0, 1   1
443 П # 0, 1   1
444 П # 0, 1   1
446 П # 0, 1   1
448 П # 0, 1   1
451 П # 0, 1   1
452 П # 0, 1   1
453 П # 0, 1   1
454 П # 0, 1   1
455 П # 0, 1   1
456 П # 0, 1   1
461 П # 0, 1   1
462 П # 0, 1   1
463 П # 0, 1   1
464 П # 0, 1   1
470 П # 0, 1   1
481 П # 0, 1   1
482 П # 0, 1   1
488 П # 0, 1   1

5-- Блок взаємопов'язаних назв

Див. 5-- Блок взаємопов'язаних назв

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
500 П 0, 1 0, 1 a, k, m, q, u, v, w, 2, 3 b, h, i, j, l, n, o, p, r, s, x, y, z
501 П 0-2 # a, e, k, m, u, w, 2, 3 b, j, r, s, x, y, z
503 П 0, 1 # a, b, e, f, h, i, k, l, m, n d, j
506 П 0, 1 # a, c, d, e, f, u, 3 h, i, k, r, s
507 П 0, 1 # a, c, d, e, f, l, m, n, o, u, 3 h, i, k, r, s, v, w
509 П 0, 1 0, 1 g, l, n, 3 a, b, c, e, f, h
510 П 0, 1 # a, j, n, z e, h, i
511 П 0, 1 # a  
512 П 0, 1 # a, z e
513 П 0, 1 # a, z e, h, i
514 П 0, 1 # a, z e
515 П 0, 1 # a, z  
516 П 0, 1 # a, z e
517 П 0, 1 # a, z e
518 П 0, 1 # a, z  
520 П 0, 1 # a, j, n, x, z e, h, i
530 П 0, 1 # a, b, j, v, z  
531 П # # a, b, v, z  
532 П 0, 1 0-3 a, z  
540 П 0, 1 # a, h, i, z e
541 П 0, 1 # a, h, i, z e
545 П 0, 1 # a  
560 П 0, 1 # a, 5 e
576 П 0, 1 #   1 (одиниця)
577 П 0, 1 #   1 (одиниця)

6-- Блок аналізу змісту і бібліографічною історії

Див. 6-- Блок аналізу змісту і бібліографічною історії

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
600 П # 0, 1 a, b, d, f, g, p, 2, 5, 9 c, j, x, y, z, 3
601 П 0, 1 0-2 a, d, e, f, g, h, 2, 5, 9 b, c, j, x, y, z, 3
602 П # # a, c, f, 2, 5 d, j, o, x, y, z, 3
604 П # #   1 (одиниця)
605 П # # a, k, l, m, q, u, w, 2 h, i, j, n, r, s, x, y, z, 3
606 П #, 0-2 # a, 2, 5 j, x, y, z, 3
607 П # # a, 2, 5, 9 j, x, y, z, 3
608 П # # a, 2, 5, 9 j, x, y, z, 3
610 П 0-2 # 5 a
615 П # # a, 2 m, n, x, 3
616 П # # a, f, 2, 3 c, j, x, y, z
617 П # # b, d, g, h, i, 2, 3 a, c, e, f, k, m, n, o
620 П #, 0-5 #, 0-2 a, b, d, g, h, i, 2, 3 c, e, f, k, m, n, o
621 П # # a, b, d, f, g, h, i, 2, 3, 5 c, e, k, m, n, o
623 П # # a, b, 2 c, 3
631 П # # a, b, 2, 8 j, x, y, z, 3
632 П # # a, 2, 8 j, x, y, z, 3
660 П # # a(7)  
661 П # # a(4)  
675 П # # a, v, z, 3  
676 П # # a, v, z, 3  
679 П #, 0, 1 # a, v, 2, 3  
680 П # # a, b, 3  
686 П # # v, 2, 3 a, b, c

7-- Блок відповідальності

Див. 7-- Блок відповідальності

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
700 НП # 0, 1 a, b, d, f, g, p, 3, 8 c, k, o, 4, 9 [заст.]
701 П # 0, 1 a, b, d, f, g, p, 3, 8 c, k, o, 4, 9 [заст.]
702 П # 0, 1 a, b, d, f, g, p, 3, 5, 8 c, k, o, r, 4, 9 [заст.]
703 П # 0, 1 a, b, d, f, g, p, 3, 5, 8 c, o, r, 4, 9 [заст.]
710 НП 0, 1 0-2 a, d, e, f, g, h, p, 3, 8 b, c, o, 4
711 П 0, 1 0-2 a, d, e, f, g, h, p, 3, 8 b, c, o, 4
712 П 0, 1 0-2 a, d, e, f, g, h, p, 3, 5, 8 b, c, o, r, 4
713 П 0, 1 0-2 a, d, e, f, g, h, p, 3, 5, 8 b, c, o, r, 4
716 П # # a, f, 3 c
720 НП # # a, c, f, 3 d, o, 4
721 П # # a, c, f, 3 d, o, 4
722 П # # a, c, f, 3, 5 d, o, r, 4
723 П # # a, c, f, 3, 5 d, o, r, 4
730 П 0-2 # a 4
740 НП # 1, 2 a, e, t, 3 b, c, f, i, l, n
741 П # 1, 2 a, e, t, 3 b, c, f, i, l, n
742 П # 1, 2 a, e, t, 3 b, c, f, i, l, n
790 П # 0, 1 a, b, d, f, g, p, 3 c, 4, 9 [заст.]
791 П 0, 1 0-2 a, d, e, f, g, h, p, 3 b, c, 4
794 П # 1, 2 a, e, t, 3 b, c, f, i, l, n

8-- Блок міжнародного використання

Див. 8-- Блок міжнародного використання

Поле Повторюваність Індикатори Підполя
   
1-й
2-й
НП
П
801 П[О] # 0-3 a, b, c, 2 g
802 НП # # a  
830 П # # a  
850 П # #   a
852 П #, 0-5 #, 0-2 a, c, d, e, g, j, k, l, m, n, p, t, 2 b, x, y
856 П #, 0-4, 7 #, 0-2 e, h, j, k, l, n, o, p, r, u, y a, b, c, d, f, g [заст.], i, m, q, s, t, v, w, x, z, 2
886 П 0-2 # a, b, 2  
899 П [заст.] # # a, h, j, k, l, m, p, t b, c, i, x, z

Див. також